Sabiedrība ar dvēseli
Projektu konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi"

Nīderlandiešu apvienība „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” (KNHM) projektu „Sabiedrība ar dvēseli” iesāka 1978.gadā. Tas aicināja iedzīvotājus pašu spēkiem uzlabot savu vidi un savas dzīves kvalitāti. Deviņdesmitajos gados KNHM savu sadarbību paplašināja un sāka strādāt arī centrālajā un austrumu Eiropā, un 2003. gadā noorganizēja konkursu Latvijā, Daugavpilī.

Trīs vasaras ar biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" starpniecību (2012., 2013., 2014.gadā) Bauskas novada iedzīvotāji ir aktīvi darbojušies, lai īstenotu Nīderlandes fonda KNHM konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” un Bauskas novada domes līdzfinansētos projektus, projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”.

Vērtēšanas komisijā darbojās pieci cilvēki - divi Bauskas novada pārstāvji (Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas darba aizsardzības galvenais speciālists Andrejs Podnieks, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Šomina), kā arī biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” valdes locekle, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Bauskas nodaļas Valsts Lauku tīkla lauku attīstības speciāliste Raimonda Ribikauska un Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij pārstāvis Eduards Zvirgzds.

Trīs gadu laikā Bauskas novada iedzīvotāji iesnieguši 152 projektus:Apstiprināti un īstenoti 59 projekti:


Šajā laikā izlietots KNHM fonda finansējums 28 500 EUR apmērā,  bet divu gadu laikā piesaistot 16 500 EUR lielu pašvaldības līdzfinansējumu*

Šo trīs gadu laikā konkursa projektu īstenošanā iesaistījušies 816 cilvēki.

Deviņos projektos tika atbalstītas idejas rīkot dažādas aktivitātes - plenērus, izstādes, pasākumus, nometnes un svētku organizēšanu, divos projektos – inventāra iegāde aktivitātēm. Sešos projektos tika atbalstītas idejas iegādāties tērpiem nepieciešamos audumus, lai deju un folkloras kolektīvus nodrošinātu ar jauniem skatuves tērpiem. Desmit projektos iedzīvotāji par projektu mērķi izvēlējās labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamos namus – izremontēt kāpņu telpas, uzklāt jumtu un labiekārtot daudzdzīvokļu mājas koplietojamās telpas. Visvairāk projektu, trīsdesmit divi, tika realizēti saistībā ar publiskās vides objektu sakārtošanu – daudzdzīvokļu māju pagalmos izveidot bērnu rotaļu laukumus, sakārtot un uzlabot atpūtas vietas, labiekārtot skolu un bērnudārzu rotaļu laukumus, veikt vides apzaļumošanu un sporta laukumu (volejbola, hokeja laukumu) izveidošanu

Vairāk par realizētajiem projektiem konkursa "Iedzīvotāji veido savu vidi ietvaros skatīt te.*Konkursa pirmā darbības gadā KNHM fonds projektu izmaksas sedza 100% apmērā, pārējos divos gados atbalsta intensitāti samazinot. Iedzīvotāju līdzfinansējuma daļā tika segta no pašvaldības finansējuma.