Pētījums

 

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” veica pētījumu “Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas gala novērtējums un priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai”.


Pētījuma mērķis bija veikt noslēguma novērtējumu par Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas gaitu, tai skaitā biedrības darbības novērtējumu un sociālekonomisko ietekmi uz teritoriju attīstību, kā arī identificēt turpmākos darbības virzienus (vajadzības un nepieciešamo projektu idejas) nākamajā 2014.-2020.gada plānošanas periodā, lai paredzētu finansējumu attīstības stratēģijā šo rīcību atbalstam.

PĒTĪJUMS: „„Bauskas rajona lauku partnerības” vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013. gadam ieviešanas gala novērtējums un priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai” 

 

 


 

Labām idejām būs finansējums!