Mājražotāju projektsIedvesmojies. Mācies. Radi.

Šie atslēgas vārdi precīzi raksturo Leader sadarbības projektā “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” īstenotās aktivitātes. Ar šādi izskanējušu aicinājumu šī gada 4.decembrī Jelgavas novada Lielplatones muižā notika sadarbības projekta uzņēmējiem noslēguma pasākums.
Projekta vadītāja Videga Strautniece apkopoja īstenoto un dalījās ar projekta rezultātiem, minot, ka divu gadu laikā, Lauku partnerība “Lielupe” sadarbojoties ar Bauskas rajona un Dobeles rajona lauku partnerībām, īstenoja vairākas aktivitātes, lai sekmētu vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, sadarbību un atpazīstamību.Projekts iesākās ar apmācībām par dažādām uzņēmējiem svarīgām tēmām: mārketings; reklāmas veidošana; produktu ražošanas tehnoloģijas un iepakojums; tūrisma piedāvājuma pilnveidošana; viesmīlības nozīme tūrisma pakalpojumu sniegšanā; degustāciju galda klāšana; komunikācijas prasmju pilnveidošana, radošums un inovācija jaunu piedāvājumu veidošanā; gida darba pamatprincipi. Apmācības deva jaunas zināšanas un vērtīgus padomus uzņēmēju ikdienas darba pilnveidošanā, ražošanas procesā un plānojot uzņemt tūristu grupas savā saimniecībā. Kopumā tika īstenotas 12 apmācību dienas.

Divpadsmit pieredzes braucienos, kas īstenojās 9 sadarbības partneru novados, uzņēmēji iepazinās ar 60 saimniecībām un apskates vietām. Tādā veidā daži uzņēmēji pirmo reizi uzņēma grupu, citi savukārt varēja būt piemērs iesācējiem šajā jomā. Savstarpējā pieredzes apmaiņa deva drosmi un iedvesmu darboties. Savstarpēji pārrunātie izaicinājumi, ieguvumi, sasniegumi un grūtības, ar ko saskaras uzņēmējs, saliedēja dalībniekus un iedrošināja darboties pašiem un radīt ko jaunu.

Apjomīgs darbs uzņēmēju popularizēšanā tika īstenots izstrādājot 3 jaunus tūrisma maršrutus, kuros iesaistīti 30 vietējo produktu ražotāji un pakalpojumu sniedzēji. Tūrisma maršruts “Zemgales saimnieces aicina ciemos” un “Zemgales saimnieki aicina ciemos” vilina gardēžus un vietējās produkcijas cienītājus doties ciemos pie ražotājiem, satikt saimnieku, klausīties pieredzes stāstu un degustēt produktus. Maršruts “Uzzini, kā top!” izstrādāts, domājot par skolēniem un bērniem, aicinot iepazīt kā top lietas un dažādi produkti, kā arī pašiem iesaistīties to tapšanas procesā.

Lai sekmētu vietējo ražotāju atpazīstamību projekta īstenošanas laikā tika noorganizēti trīs jauni tirdziņi, kas drosmīgi pieteica sevi vēl nebijušās vietās: Kroņaucē, Tērvetes novadā pie kafejnīcas “Mēnestiņš”; Codes pagastā, Bauskas novadā Zemnieku saimniecībā “Vaidelotes” un Svētes pagastā, Jelgavas novadā, Zemnieku saimniecībā “Vilki”. 
Kā kulminācija īstenotajiem tirdziņiem bija šī gada augustā notikušais “Pārtikas amatnieku festivāls”, kas pulcēja kopā 50 vietējos ražotājus un 500 apmeklētājus. Festivāla mērķis bija atraktīvi, radoši un izzinoši vēstīt par vietējo pārtiku un tās ražotājiem. Pēc festivāla norises projekta īstenotājiem radās ideja apkopot projektā iesaistītos vietējās produkcijas ražotājus. Tika sagatavota un izdota karte, kas vizuāli parāda  uzņēmēju atrašanās vietas un dod iespēju sazināties ar uzņēmējiem, pēc kartē norādītajiem kontaktiem. Projekta noslēguma pasākumā savu dienas gaismu piedzīvoja viena no darbietilpīgākajām  projekta aktivitātēm - 18 reklāmas stendi, kuros apkopoti 49 uzņēmēji, kas ražo, vai sniedz pakalpojumus un aicina ciemos tūristus. Projekta vadītāja uzsvēra, ka projektā īstenotais, noteikti ir sekmējis to, ka uzņēmēju konkurētspēja pieaug un notiek ciešāka sadarbība uzņēmēju starpā, vienam otru atbalstot.


 
Šis projekts veicinājis arī iesaistīto pašvaldību ciešāku sadarbību uzņēmēju atpazīstamības veicināšanā, jo katra pašvaldība popularizēs ne tikai savus, bet arī kaimiņu novadu uzņēmējus.

Dienas otrajā daļā, projekta īstenotāji, iesaistot biedrības “Ideju un inovāciju institūts” vadītāju Elīnu Miķelsoni, rosināja dalībniekus veidot jaunus, kopīgus piedāvājums jaunajai tūrisma sezonai.
Lai rosinātu mazos ražotājus domāt plašāk un attīstīties, ar savu pieredzes stāstu par izaugsmi no mājražotāja par ražotāju, tika aicināta dalīties Ilze Priževoite, kas pārstāv SIA “Karameļu darbnīca” saldumu ražotni Jelgavā.

Izskanot pasākumam un arī noslēdzoties sadarbības projektam uzņēmējdarbības veicināšanai, pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar Lauku partnerības “Lielupe” jaunu, tikko kā iesāktu  projektu, kas piesaka sevi sociālās uzņēmējdarbības jomā. Par uzņēmējdarbību, kas veido labāku pasauli dalījās sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Dace Indrika, iepazīstinot ar vietējiem un ārvalstu piemēriem. Šī tēma rosināja uzņēmējus iepazīt, izvērtēt un analizēt, vai kāds sevi saskata darbojamies šajā jomā. Sociālās uzņēmējdarbības vēstniece aicināja uzņēmējus domāt nedaudz plašāk, saskatot ne tikai savas, bet arī apkārtējo vajadzības, tādā veidā iekļaujot sociālu jautājumu risināšanu savā uzņēmējdarbībā.


Videga Strautniece
Lauku partnerība “Lielupe”

2019.gada 18.decembrī
________________________________________________________________________________________


Izgaršo vietējo!

Projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros, notika 3 kopīgi tirdziņi un pārtikas amatnieku festivāls. Pasākumos iesaistītie  vietējo produktu ražotāji, tika apkopoti pārtikas amatnieku kartē, lai vizuāli varētu apskatīt vietējo ražotāju izvietojumu Zemgales reģiona deviņos novados, iepazīt produktus un sazināties ar ražotājiem produkcijas iegādei.Kartē iespējams redzēt vietējo produktu daudzveidību un to atrašanās vietas. Sekojot paraugam, kā ražotāji tika pieteikti Pārtikas amatnieku festivālā, kartē tie arī tika atspoguļoti radoši grupās: veselīgie našķi; dārzeņu smeķis; maize, gaļa, siers, zivis, pasta; kūkas un cepumi; alus, vīns, brandvīns.
Kopā uz kartes izvietoti 65 ražotāji, no 9 Zemgales reģiona novadiem: Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku, Jelgavas, Ozolnieku, Tērvetes, Auces un Dobeles.

Pārtikas amatnieku kartes mērķis ir popularizēt vietējos ražotājus, sekmēt viņu atpazīstamību un konkurētspēju. Tāpat arī ražotāji labāk iepazīst viens otru un var sadarboties un ieteikt viens otru pircējiem. Viens no svarīgākajiem kartes uzdevumiem ir palīdzēt potenciālajiem pircējiem atrast sev tuvumā esošos ražotājus, sazināties un iegādāties, svaigus, vietējos produktus. 

Pārtikas amatnieku karte izveidota 2019.gadā Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” (Nr.17-00-A019.332-000003) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.

_______________________________________________________________________________

Aicinām uz sadarbības projekta "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" noslēguma pasākumu

Bauskas rajona lauku partnerība sadarbībā ar lauku partnerību "Lielupe" un Dobeles rajona lauku partnerību īstenojusi sadarbības projektu "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana", kura rezultātā notikuši uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucieni, izstrādāti tūrisma maršruti un izgatavoti reklāmas stendi vietējo ražotāju atpazīstamības veicināšanai.

Noslēguma pasākumā plānots prezentēt vienu no reklāmas stendiem un atskatīties uz projektā paveikto.               


Visus interesentus aicinām piedalīties noslēguma pasākumā šī gada 4.decembrī Lielplatones muižā no plkst. 9:30.

Ar pasākuma programmu var iepazīties šeit http://ejuz.lv/noslegumapasakums0412


Uz tikšanos Lielplatonē!


2019.gada 15.novembris

________________________________________________________________________________________


Dodoties pēc pieredzes un iedvesmas savai uzņēmējdarbībai Jelgavas novadā

Šī gada oktobrī Dobeles, Jelgavas un Bauskas lauku partnerību uzņēmēji ciemojās Jelgavas novadā. Vietējie uzņēmēji, kas ražo vai sniedz tūrisma pakalpojumus, dalījās savā pieredzē, cienāja, stāstīja un rādīja, atklājot savu darbības jomu saviem kolēģiem.

Šādu braucienu mērķis ir veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību uzņēmējdarbības attīstībai. 
Jelgavas novadā tika īstenoti trīs pieredzes braucieni, pie dažādiem uzņēmējiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.Pirmajā braucienā savas saimniecības durvis laipni atvēra SIA “Zeltlejas” smiltsērkšķu dārzs, iepazīstinot ar vienas šķirnes smiltsērkšķu audzēšanas īpatnībām un veselībai nozīmīgiem pārstrādes produktiem. Piemājas saimniecība “Dzērves” dalījās ar savu pieredzi, vairāk kā četrdesmit šķirņu tomātu audzēšanā un piedāvāja degustēt to pārstrādes produktus. Zemnieku saimniecība “Vārpas” nodarbojas ar dažādu zaļumu un dārzeņu audzēšanu, no tiem degustācijā tika piedāvāti gardi siltie ēdieni. Uzņēmēju vidū kā viens no pieturas punktiem bija Lielplatones muiža, kas piedāvā iepazīt mūsdienu muižas stāstu, kas savijies ar vēstures mantojumu. Tika iepazīts arī pavisam jauns tūrisma piedāvājums, kas ir Lielplatones muižas ansambļa sastāvdaļa- Vešūzis. Senā ēka bagāta ar seno prasmju mantojumu veļas mazgāšanā. Vešūža saimniece atraktīvi izrādīja pieredzes brauciena dalībniekiem darba rīkus, seno ziepju veidus un dalījās ar interesantiem stāstiem no muižas vēstures.Šajā pieredzes braucienā piedalījās 33 uzņēmēji. Atsauksmēs par braucienu uzņēmēji dalījās aizpildot anketas un minot, ko ieguvuši no šī brauciena. Apkopojot uzņēmēju atsauksmes un ieguvumus, atzinīgi tika novērtēts uzņēmēju radošums viesu uzņemšanā, iespēja iepazīties ar ražošanas iekārtām, kā arī radās jaunas idejas par garšaugu pārstrādi. Labs piemērs bijis zemnieku saimniecības sadarbība ar Lielplatones muižu kopīga piedāvājuma veidošanā. Tika aizgūta pieredze kā uzņem viesus lauku sētā. Uzņēmēji mācījās, kā veidot stāstījumu par savu produkciju un saimniecību. Pieminētas tika arī sadarbības iespējas, kas radušās pēc šī brauciena. Labāka izpratne par ES fondu izmantošanas iespējām. Radās jaunas idejas tūrisma maršrutiem laivotājiem, iesaistot arī produkcijas ražotājus un apskates objektus.

Otrais brauciens aizsākās Zaļeniekos, Abgunstes muižā, kas rādija piemēru kā vienā mītnē var veidot dažādus piedāvājumus, sākot ar mākslas un kultūras jomu, līdz pat amatniecībai un dažādu tēmu pasākumu nodrošināšanai laukos. Tālāk pie sevis uzņēma SIA “Duke” saimniece, kas tūristiem piedāvā viesoties piparmētru namiņā un uzzināt, kādus produktus var pagatavot no šī spēcīgā auga. Pusdienas laikā degustācijā sevi pieteica šitake sēņu zupa, zemnieku saimniecībā “Trubenieki”, kas saimniecisko darbību attīsta netradicionālajā lauksaimniecības nozarē. Veiksmīgs piemērs, kā nodalīt ražošanu un vienlaicīgi parādīt tūristiem pilnu ražošanas ciklu. Starp uzņēmēju pieredzes stāstiem patīkams atklājums bija Elejas muižas, Tējas namiņš, kas pārsteidza ar radošo pieeju kultūras mantojuma iedzīvināšanā, vēstures stāstu savienojot ar siltas tējas baudīšanu. Tējas namiņš ir iecienīta vieta gan kāzu ceremonijām, gan koncertiem un dzejas vakariem. Dienu noslēdza ciemošanās pie atraktīvas lauku saimnieces, zemnieku saimniecībā “Blūdži”, kas nodarbojas ar siera ražošanu un dārzeņu pārstrādi. Saimniece labprāt dalījās pieredzē tūristu grupu uzņemšanā, produktu degustācijas organizēšanā un produkcijas realizēšanā.Braucienā piedalījās 42 uzņēmēji. Atsauksmēs par braucienu dalībnieki dalījās ar jaunām idejām citiem tūrisma maršrutiem, kas radās šī brauciena laikā. Patika uzņēmēju spēja atraktīvi pasniegt stāstu par savu saimniecību un grūtībām, ar kurām nākas saskarties, attīstot savu nozari. Tāpat kā iepriekš, arī šajā braucienā dalībnieki novērtēja iegūto pieredzi viesu uzņemšanā.  Patika piemēri, kur dalībnieki saskatīja, ka nebūt visam nav jābūt perfekti, kad defektus radoši var pārvērst efektos. Piemēri par lielas ekskursantu grupas sadalīšanu divās mazākās un sinhronas ekskursijas gaitas nodrošināšana. Vērojot uzņēmējus, pie kā ciemojās, tika saņemta drosme, lai īstenotu arī savas ieceres. Uzņēmēji, kas uzņem savās saimniecībās tika atzinīgi vērtēti, kā  viesmīlīgi, atvērti un pieredzējuši savā jomā. Patika satikt novadniekus, kas dara un kam izdodas. Brauciens motivēja neapstāties grūtību priekšā. Kā viena no atziņām tika minēta arī saimnieka harizma, kas atstāj būtisku iespaidu pieredzes stāstu klausoties.

Trešais brauciens īstenojās Kalnciema virzienā, kur dalībnieki iepazina pavisam jaunu alus ražotni SIA “Fermentum”, kas ražo meistaralu Hopalaa. Tas ir dažādu garšu skābētais alus. Tālāk ceļš veda uz čili audzētavu, zemnieku saimniecību “Ciprese”, kur audzē vairāk kā četrdesmit šķirnes čili piparu, kas tiek pārstrādāti daudzveidīgos, dažādas intensitātes asuma produktos. Viesu un ēdināšanas pieredzi dalībnieki iepazina Viesu namā “Aitiņlauvas”, kur viesiem piedāvā ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumus. Turpat netālu ceļš aizveda uz Tīreļu dzītuvi, kur top brandvīns no augļiem un ogām. Noslēdza braucienu pieredzes stāsts par dzintara izmantošanas iespējām kosmētikā un citos materiālos, kas pozitīvi ietekmē cilvēka veselību. SIA “Livonijas dzintars” saimniece plaši pielieto Baltijas dzintaru gan kosmētikā, gan rotās, gan dažādos adījumos. Šeit notiek nelieli semināri un meistarklases.Braucienā piedalījās 34 dalībnieki. Kā ieguvumu no brauciena uzņēmēji minēja: uzņēmēju komunikācijas prasmes ar grupu, spēju sadarboties ilggadēji uzņēmuma ietvaros, produktu daudzveidību un prasmi tos saražot, pozitīvā un enerģiskā darbošanās, satikt līdzīgi domājošos, uzdrīkstēties sekot saviem sapņiem, dabas velšu pārstrāde savā saimniecībā, pārliecība par to, ko dara, pārsteidza rīdzinieku kļūšana par lauku iedzīvotājiem, iegūti jauni paziņas un jauni kontakti, iegūtas jaunas idejas produktu ražošanā, ļoti patika labā nozīmē trakie un inovatīvie alus ražotāji, svarīga ir savas nišas atrašana, iegūtas jaunas idejas ziepju gatavošanā, uzņēmēju degsme, iespēja izrauties no ikdienas un satikt citus uzņēmējus.2018.gada vasaras un rudens periodā tika īstenoti četri pieredzes braucieni pa Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem. 2019.gada pavasarī notika četri braucieni pa Auces, Tērvetes un Dobeles novadiem. Vasaras vidū dalībnieki devās pie uzņēmējiem Ozolnieku novadā. Šie četri braucieni pa Jelgavas novadu ir noslēdzošie pieredzes braucienu ciklā šajā projektā. Iegūta bagātīga pieredze, kopumā apmeklējot aptuveni 60 dažādus uzņēmējus, kas ražo un sniedz tūrisma pakalpojumus.

Pieredzes braucieni notika Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, Nr.17-00-A019.332-000003 un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.


Projekta vadītāja
Videga Strautniece

2019.gada 4.novembrī
________________________________________________________________________________________

Dodies pieredzes braucienā un iedvesmojies Jelgavas novadā!

Jelgavas, Dobeles un Bauskas lauku partnerības aicina uzņēmējus doties pieredzes apmaiņas braucienos uz Jelgavas novadu. Būs iespēja satikt ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kas aktīvi iesaistās lauku tūrismā; 
dzirdēt pieredzes stāstus, gūt jaunas idejas un degustēt vietējo ražotāju produktus.

Ciemojoties pie uzņēmējiem, būs iespēja apmainīties ar kontaktinformāciju, lai sekmētu savstarpēju sadarbību un jaunu piedāvājumu attīstību nākotnē.Pieteikšanās braucieniem šeit: http://ejuz.lv/anketapieredzesbrauciens
Pieredzes braucienu programma šeit: http://ejuz.lv/braucienaprogramma

Pieredzes braucieni notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, Nr.17-00-A019.332-000003 un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.


2019.gada 16.septembrī
________________________________________________________________________________________


Izveidots jauns izzinošais tūrisma maršruts "Uzzini, kā top!"

Jaunais tūrisma maršruts "Uzzini, kā top!" aicina visus tos, kas ir zinātkāri, noskaidrot dažādu lietu un produktu sastāvu un tapšanas procesu. Maršrutā iekļauti  10 vietējie uzņēmēji no: Jelgavas, Dobeles, Ozolnieku, Auces, Rundāles, Bauskas un Vecumnieku novadiem. Uzņēmēji ražo, vai sniedz kādu pakalpojumu, aicinot ciemiņus iesaistīties un pašiem piedzīvot lietu tapšanas procesu.

Īpaši aicinām doties šajā tūrisma maršrutā,  skolēnus, jauniešus un ģimenes ar bērniem. Ciemojoties pie uzņēmējiem iespējams uzzināt kā top: veselīgā konfekte -“ABRA” gardumu ražotnē, Ozolnieku pagastā; milti un putraimi - “Bērzes ūdensdzirnavās”, Bērzes pagastā; siers -zemnieku saimniecībā “Celmi”, Codes pagastā; audums- tautas lietišķās mākslas studijā “Auce”, Auces novadā; bišu strops – uzņēmumā SIA “ML koks”, Vilces pagastā;  grāmatai vāki- ādas apstrādes darbnīcā pie Saivas Drupas, Jaunsvirlaukas pagastā; keramikas trauki – “Laima Ceramics darbnīcā”, Rundāles pagastā; sveces-“Kristell sveču darbnīcā”, Pilsrundālē, sejas krēms -kosmētikas ražotnē, SIA “Gusto”, Bauskā un rotas- Lidijas Reinbergas rotaslietu darbnīcā, Vecumniekos.

Ar maršrutu var iepazīties šeit http://ejuz.lv/uzzinikatop.Tūrisma maršruts "Uzzini, kā top!" izstrādāts Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, Nr.17-00-A019.332-000003 un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada pasākumam "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros. 

Šajā projektā ir izstrādāti vēl divi tūrisma maršruti: “Zemgales saimnieces aicina ciemos” un “Zemgales saimnieki aicina ciemos”, kas vairāk domāti gardēžiem un aicina baudīt Zemgales saimnieču gatavotos ēdienus un degustēt Zemgales saimnieku izlolotos produktus. Ar maršrutiem iespējams iepazīties Bauskas, Dobeles un Jelgavas lauku partnerību mājas lapās un šo teritoriju reģionālajos tūrisma informācijas centros.


Projekta vadītāja
Videga Strautniece
Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”


2019.gada 15.augustā

______________________________________________________________________________________


Pagaršo vietējo Pārtikas amatnieku festivālā!


Aicinām mājražotājus un amatniekus no Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Rundāles, Vecumnieku un Iecavas novadiem ar pašu ražotiem pārtikas produktiem  un amatniecības izstrādājumiem piedalīties Pārtikas amatnieku festivālā.


Pārtikas amatnieku festivāls notiek 17.augustā, no plkst.14:00-20:00, pie kafejnīcas "Viesu Līči",Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.


Pārtikas amatnieku festivāls aicina iepazīt 50 vietējos ražotājus un viņu produkciju no: Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Vecumnieku, Rundāles un Iecavas novadiem. Festivāla mērķis ir atraktīvi un radoši popularizēt vietējos produktus un to ražotājus, veicināt uzņēmēju pieredzes apmaiņu un sadarbību. 

Uzņēmēju pieteikšanās produkcijas tirgošanai notiek līdz 2.augustam, aizpildot uzņēmēja anketu šeit:https://ej.uz/PartikasAmatnFestiv


Vairāk informācijas par festivālu pa tālruni: 25502151, vai e-pastā: videga@partneribalielupe.lv


Festivāls notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.

 

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.2019.gada 5.jūlijā
________________________________________________________________________________________
Esi aicināts uz Pārtikas Amatnieku festivālu!


Biedrība Lauku partnerība "Lielupe", Bauskas rajona lauku partnerība un Dobeles rajona lauku partnerība aicina Jūs izgaršot vietējos produktus - Pārtikas Amatnieku Festivālā! 

 

Pārtikas amatnieku festivāls aicina iepazīt piecdesmit vietējos ražotājus un viņu produkciju no Zemgales reģiona deviņiem novadiem.
Festivāls notiks šī gada 17.augustā, no plkst. 14:00-20:00 pie kafejnīcas "Viesu Līči", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.

 Festivāla mērķis ir atraktīvi un radoši popularizēt vietējos produktus un to ražotājus. Dot iespēju iedzīvotājiem satikt ražotājus un degustēt produktus. Veicināt uzņēmēju pieredzes apmaiņu un sadarbību.

 


Festivāls notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.
Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.

 

 


Sīkākai informācijai: 
Videga Strautniece
Lauku partnerība "Lielupe"
Tālr.: 25502151
e-pasts: videga@partneribalielupe.lv 

 


2019.gada 19.jūnijā
________________________________________________________________________________________


Dodies pieredzes braucienā un iedvesmojies!

Jelgavas, Dobeles un Bauskas lauku partnerības aicina uzņēmējus 13.jūnijā doties pieredzes braucienā pa Ozolnieku novadu.
Ozolnieku novadā iepazīsiet: Latvijas Valsts pirmā prezidenta dzimtās mājas -muzeju ar mūsdienīgu piedāvājumu, kokaudzētavu "Bētras", dabīgus pļavas ziedu hidrolātus "Green Wings", viesnīcu un restorānu "Agate Hotel", Miķeļa alus darītavas alu un Montesori istabu Ozolniekos.Pieredzes brauciena programma http://ejuz.lv/programmazolnieki1306

Pieteikšanās anketa braucienam https://ej.uz/brauciensOzolniekianketa

Pieredzes brauciens notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.
Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.


2019.gada 28.maijā
_______________________________________________________________________________Dodies pieredzes braucienā, smelies jaunas idejas un satiec jaunus sadarbības partnerus!

Jelgavas, Dobeles un Bauskas lauku partnerības aicina uzņēmējus 7. un 14.maijā doties pieredzes braucienos uz Dobeles novadu.
Dobeles novadā iepazīsiet: ārstniecības augu audzēšanu un pārstrādi, inovatīvus produktus un zinātnieku sasniegumus augļkopībā, lauku sētas piedāvājumu, vīna ražošanu, izziņas taku, ziepju gatavošanu, jaunu naktsmītņu un krodziņa piedāvājumu.Pieredzes braucienu programma https://ej.uz/braucienuprogrammaDobele

Pieteikšanās braucieniem līdz 1.maijam https://ej.uz/braucienuanketaDobele

Pieredzes braucieni notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.
Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.


2019.gada 26.aprīlī
_______________________________________________________________________________

Piedalies apmācībās un pilnveido savu konkurētspēju!

Apmācību ciklā- vietējo ražotāju konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšana, aicinām uzņēmējus uz trīs semināriem, kuros būs iespēja pilnveidot prasmes jaunu un inovatīvu ideju radīšanā, komunikācijā, kā arī uzzināt kā veidot konkurētspējīgu tūrisma piedāvājumu un būt labiem gidiem savā saimniecībā.
Apmācību programma šeit: https://ej.uz/progr_apmacibas
Pieteikšanās apmācībām šeit: https://ej.uz/uznemejuapmacibas

Projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, 
Nr. 17-00-A019.332-000003

Informācija par apmācībām: Tālr. 25502151; e-pasts: videga@partneribalielupe.lv


Projekta vadītāja Videga Strautniece


2019.gada 27.februārī
______________________________________________________________________________________


Noslēdzošais pieredzes apmaiņas brauciens mūsu pusē - šoreiz Rundāles novadā

Pieredzes apmaiņas brauciena programma šeit: https://ej.uz/programma2011

Pieteikšanās braucienam šeit: https://ej.uz/anketa2011


Nākamgad iepazīsim uzņēmējdarbības norises un Leader īstenošanas pieredzi Dobeles un Jelgavas pusē.


Projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” Nr. 17-00-A019.332-0000032018.gada 7.novembrī
_______________________________________________________________________________________


Aicinām uzņēmējus smelties jaunas idejas, dalīties ar savējām, kopā dodoties uz Vecumnieku novadu pieredzes apmaiņas braucienā!

Iepazīsim uzņēmējdarbības idejas, Leader projektu īstenošanas pieredzi, jaunus izaicinājumus izglītības jomā un interesantas tūristu piesaistes vietas.
Brauciena programma šeit: https://ej.uz/progr1311

Pieteikšanās braucienam šeit: https://ej.uz/brauciens2310 


Projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” 

Nr. 17-00-A019.332-000003


2018.gada 5.novembrī

________________________________________________________________________________________


Aicinām uzņēmējus doties pieredze apmaiņas braucienā uz Iecavas novadu!
Pieteikšanās braucienam šeit: https://ej.uz/brauciens2310
Pieredzes brauciena programma šeit: https://ej.uz/brauciensIecava

Projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”
Nr. 17-00-A019.332-0000032018.gada 17.oktobrī

________________________________________________________________________________________


Tūrisma maršruts “Zemgales saimnieki aicina ciemos” - 10 saimnieki 10 interesanti produkti

Tūrisma maršruts “Zemgales saimnieki aicina ciemos” piedāvā ceļot pa Auces, Tērvetes, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Rundāles un Vecumnieku novadiem. 

Iepazīsieties ar desmit Zemgales saimniekiem un dzirdēsiet viņu stāstu, kā top interesanti un neparasti produkti. Varēsiet paši tos nogaršot!


Maršrutā apvienojušies: bitenieks Andris; čili piparu audzētājs Ronalds; eksotisko augļu audzētājs Kaspars; mīlestības un skaistuma ogas-irbenes pazinējs Māris; maiznieks Jānis, vīndari: Sandris, Jānis un Nils; Jānis, kas gatavo veselīgas uzkodas laivotājiem un Kārlis, kas prot pārvērst ābolus gardās sulās un gatavo no āboliem viltoto bišu maizi. 


Sazinieties ar saimniekiem un brauciet ciemos ar ģimeni!


Tūrisma maršruts izveidot Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros, projekta Nr. 17-00-A019.332-000003.


2018.gada 3.septembrī

______________________________________________________________________________


Aizvadīts "Dabas velšu tirgus" pasākums


18.augustā Svētes pagasta Z/S Vilki dendrārijā kopā pulcējās vairāk kā 25 Zemgales vietējie ražotāji un amatnieki, piedāvājot pasākuma apmeklētājiem gan iegādāties, gan degustēt sev vēlamo dabas velti.

Pasākuma laikā tika atklāts otrais tūrisma maršruts “Zemgales saimnieki aicina ciemos” un apmeklētājiem klātienē bija iespēja satikt visus 10 saimniekus un iepazīt viņu piedāvāto produkciju - no Bauskas rajona lauku partnerības darbības teritorijas sastapt varēja Jāni Kļaviņu no Rundāles novada ar veselīgiem gardumiem - žāvētiem burkāniem, bietēm, rabarberiem un āboliem; Jāni Kugrēnu no Bauskas novada ar divpadsmit vīnu veidiem un Kārli Ulmani no Vecumnieku novada ar dažādām garšām bagātinātu ābolu sulu, ābolu etiķi un viltoto bišu maizi.

     

    


"Dabas velšu tirgus" apmeklētāji visas dienas garumā varēja baudīt dabas mieru dodoties izzinošās pastaigās pa dendrāriju,  piedalīties radošās darbnīcās un meistarklasēs, kā arī iegūt savā īpašumā jaunatklātā tūrisma maršruta “Zemgales saimnieki aicina ciemos” brošūras. Ar brošūru var iepazīties šeit.

Priecājamies, ka arvien vairāk cilvēki novērtē dabas veltes un cilvēkus, kas pašu spēkiem rada unikālas lietas. Paldies visiem apmeklētājiem un uz tikšanos nākamgad - Pārtikas amatnieku festivālā.


Pasākums  radīts ar mērķi veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību uzņēmējdarbības attīstībai Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados un tiek organizēts kā viena no Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” Nr.17-00-A019.332-000003 aktivitātēm.Sanda Lakutijevska/ Projektu vadītāja/ Biedrība "Lauku partnerība Lielupe" 

M.29558505/ sanda@partneribalielupe.lv 


2018.gada 28.augustā


______________________________________________________________________________


“Dabas velšu tirgus”  pasākums Z/S "Vilki" dendrārijā

Sestdien, 18.augustā, Z/S Vilki  Jelgavas novada Svētes pagastā, lauku sētas ieskautā mierā, norisināsies Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” vasaras sezonas noslēguma pasākums – “Dabas velšu tirgus”. 


Pasākuma norises laikā no 10.00 līdz 16.00 darbosies vietējo ražotāju tirgus, kurā varēsiet atrast kādu sen kārotu lietu sev, mājai, dārzam vai vienkārši kādai vērtīgai dāvanai no vairāk kā 25 tirgotājiem.  Ikviens apmeklētājs – liels vai mazs, tiek aicināts izbaudīt Zemgales zaļo oāzi un piedalīties interesantās un uz zināšanām balstītās aktivitātēs.

Krāšņajā dendrārijā, kopā ar tā saimnieci Laumu, varēsiet doties izzinošās pastaigās, lai iepazītu vairāk kā 1000 Latvijas ainavai raksturīgu augu un uzzināt kā pašiem radīt savu zaļo oāzi.

Dienas gaitā varēsiet tikties ar zinošiem un kolorītiem lektoriem, kuri dalīsies ar vērtīgām zināšanām un savām iemaņām kā izmantot dabas veltes veselībai un možam garam. Lienīte Vītiņa Zustrupa stāstīs par to kā pašu spēkiem radīt dabīgu ķermeņa skrubi, par tā veidiem un pielietošanu pirtī un ārpus tās. Savukārt par dabīgā un veselīgā augu dzēriena “Dabas dots” tapšanu un nonākšanu veikalu plauktos, par pašu biznesa ideju un tās iedzīvināšanu, pastāstīs SIA “Dabas dots” dibinātājs Rolands Brinķis.  Par garšaugu praktisko pielietojumu veselībai un uzturam, informācijā dalīsies zinātņu doktore pārtikas zinātnēs  Līga Prieciņa.

Bet  plkst.12.20 visi tiek aicināti uz jauna tūrisma maršruta “Zemgales saimnieki aicina ciemos” atklāšanu. Tieši šeit varēsiet tikties ar visiem saimniekiem klātienē, izgaršot un iepazīt mazu daļiņu no maršruta “garšas” un tikt pie savas maršruta kartes.  Ikviens maršrutā iekļautais Zemgales saimnieks rada unikālus, gardus un veselīgus produktus. Mēs ceram, ka vēlēsities šo maršrutu iepazīt kopā ar savu ģimeni, draugiem, kolēģiem.

Visa pasākuma laikā darbosies dabas izziņas spēles un citas aizraujošas nodarbes par un ap dabas bagātībām kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centru “Meža māja”.

Ikviens interesents varēs pats izgatavot sev dabīgo skrubi no dažādiem dabā sastopamiem augiem radošajā teltī. Materiāli un trauciņi līdzi ņemšanai nodrošināti, Jums atliek vien piedalīties. Savukārt radošās darbnīcas “Tuvāk dabai” ar dažnedažādām aktivitātēm kā piemēram latvisko spēka zīmju,  rokassprādžu darināšanu,  aizraus ikvienu  darboties gribētāju - lielu vai mazu.

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” aicina baudīt mierpilnu atpūtu dabā, smelties dabas spēku, enerģiju, idejas, zināšanas. Veidojiet paši savu dabas velšu glabātuvi ikdienas enerģijai un spēkam!


Uz tikšanos pasākumā 18.augustā, Jelgavas novadā!


Pasākums tiek organizēts kā viena no Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”  Nr.17-00-A019.332-000003 aktivitātēm.


2018.gada 6.augustā

______________________________________________________________________________________


Aicinām piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā Bauskas novadā!

Brauciena mērķis ir iepazīties ar dažādu jomu Bauskas novada uzņēmējiem, kas papildus ražošanai un pakalpojumu sniegšanai aktīvi sevi piesaka arī tūrismā - apmeklēsim Dairas Jātnieces saimniecību "Vaidelotes",  "Dūmiņu" vīna darītavu, Ilutas Straģes piena aitu saimniecību, "Mazo muižu" Brunavas pagastā un brīvdienu māju "Baltās Anemones".

Pieredzējušas gides pavadībā, brauciena dalībnieki gūs jaunas zināšanas ekskursijas plānošanā un vadīšanā. 
Dalībniekiem būs iespēja veidot jaunus kontaktus, dalīties pieredzē un smelties jaunas idejas savai uzņēmējdarbībai.


Pasākuma programma skatāma šeit.

Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: videga.vitola@gmail.com  2018.gada 11.jūnijā

______________________________________________________________________________


Izveidots un atklāts kopīgs tūrisma maršruts “Zemgales saimnieces aicina ciemos!"

Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros ir izveidots kopīgs tūrisma maršruts “Zemgales saimnieces aicina ciemos!”.Tūrisma maršruts piedāvā ceļot pa Ozolnieku, Auces, Tērvetes, Jelgavas un Bauskas novadiem un nobaudīt desmit Zemgales saimnieču ēdienus un īpašos produktus. Aktīvākos ceļotājus tūrisma sezonas noslēgumā sagaidīs pārsteiguma balvas no Zemgales saimniecēm.

Maršruta galvenie mērķi ir veicināt tūrismu Zemgalē; popularizēt vietējos produktus un sekmēt to atpazīstamību. Maršrutā tika apkopotas Zemgales mājražotājas, kas ražo kvalitatīvu produkciju, ir atvērtas un viesmīlīgas uzņemot tūristu grupas. Tāpat maršruts aicina svinēt svētkus un gadskārtas kopā ar ģimeni dodoties pie saimniecēm, lai kopā baudītu īpašos saimnieču ēdienus lauku vidē.
Galvenie ieguvumi tūristiem ir iespēja ciemoties pie Zemgales saimniecēm, iepazīt vietējo produktu tapšanas procesu; degustēt īpašos ēdienus; iegādāties produkciju un svinēt gan savus, gan latviskos gadskārtu svētkus kopā ar saimniecēm.

Ar maršrutu var iepazīties reģionālajos tūrisma informācijas centros un jauno brošūru "Zemgales saimnieces aicina ciemos!" var apskatīt šeit.                                    
Maršruts “Zemgales saimnieces aicina ciemos” tika svinīgi atklāts 2018.gada 22.maijā, no plkst. 10:45-13:30, Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā, 7.stāvā, Akadēmijas ielā 1, Jelgavā. Šeit pulcējās reģionālo tūrisma informācijas centru pārstāvji, preses un mediju pārstāvji, lai iepazītos ar jauno maršrutu. Pasākumā tika izdalītas sagatavotās tūrisma kartes. Atklāšanas pasākuma dalībniekiem bija iespēja satikt saimnieces un degustēt viņu īpašo cienastu.

Leader sadarbības projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”. Projekta Nr. 17-00-A019.332-000003.

Videga Vītola
Projekta vadītāja2018.gada 8.jūnijā
_______________________________________________________________________________

Aizvadīts “Saimnieku un saimnieču tirgus” ar “Godēšanu Vaidelotēs”

2018.gada 4.maijā Bauskas novada Codes pagasta „Vaidelotēs” norisinājās “Saimnieku un saimnieču tirgus”. Tirdziņu kuplināja tam piešķirtā tēma “Godēšana Vaidelotēs”. Tirdziņā piedalījās 20 tirgotāji no Zemgales reģiona.
Pasākuma norises laikā, apmeklētāji tika iepazīstināti ar jaunu tūrisma maršrutu “Zemgales saimnieces aicina ciemos!”, kas apvieno desmit saimnieces un desmit gardus ēdienu. Arī maršrutā iesaistītās saimnieces piedalījās  tirdziņā. 
Pasākumā bija iespējams ne tikai iegādāties  saimnieku un saimnieču sarūpētās lietas un gardumus, bet arī iesaistīties radošās darbnīcas.
Daira Jātniece aicināja piedalīties virteņu gatavošanas meistarklasē, savukārt galda dekoru gatavošanā, kuru vadīja Ingrīda Ķebere, tika izveidoti 4. maija tematikai veltīti galda noformējumi.

    

Fotografēšanas darbnīcu vadīja Sintija Dozberga, viņa interesentiem mācīja kā sagatavot produktu fotografēšanai un izmantot apgaismojumu kvalitatīvu fotogrāfiju radīšanai.
Tirdziņa aktivitātes kuplināja saimniece Daira, kura viesus un dalībniekus aicināja pie kopīgā svētku galda, lai ikviens apmeklētājs varētu nogaršot kailgraudu miežu putru un mājās gatavotu maizes kvasu.
Par muzikāliem priekšnesumiem  rūpējās folkloras kopa „Silavoti” un kantri dziedātājs Mārtiņš Jātnieks. 
Pasākums rosināja dalībniekus labāk izzināt vārda - “Godēšana” nozīmi, kas skaidrojams kā “Goda ēšana”, kas ir cieši saistīta ar latviskām tradīcijām un vietējo produktu izmantošanu goda ēšanas laikā. Par Godu un Godēšanu runāja Viedas Sadraudzības vadītājs Modris Slava. Tāpēc tirdziņa organizatori secina, ka šo tēmu savienojums veiksmīgi sekmē vietējo produktu un latvisko tradīciju popularizēšanu.
Kopumā tirdziņu apmeklēja aptuveni 200 dalībnieki un atsauksmes no apmeklētājiem un tirdziņa dalībniekiem bija pozitīvas, tāpēc organizatori plāno nākamgad paši turpināt iesākto tradīciju “Saimnieku un saimnieču tirgus Vaidelotēs”, papildinot to ar atziņām un ierosinājumiem no šī pasākuma.

Kopīgais tirdziņš notika Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros, projekta Nr17-00-A019.332-000003.Rakstu sagatavoja: Projekta vadītāja, Videga Vītola
Foto: Sintija Dozberga
_______________________________________________________________________________

Zemgales uzņēmēji piedalījušies kopīgās apmācībās, lai sekmētu savas uzņēmējdarbības konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados

Aizvadītas deviņas apmācību dienas, kurās aktīvi piedalījušies vairāk kā 30 uzņēmēji no dažādiem Zemgales novadiem. Dalībnieki pārstāvēja lauksaimniecības produktu audzēšanu, mājražošanu, lauku tūrisma un viesmīlības nozares, kā arī tekstilizstrādājumu izgatavošanu. Būtiski ir tas, ka tēmas, ko kopīgi apguva uzņēmēji, iepriekš paši ir izteikuši kā svarīgas, lai piešķirtu jaunu un nozīmīgu impulsu savas darbības izaugsmei.

Kopā ar mārketinga speciālistēm Līgu Bušu – Lehtonenu un Jeļenu Rešetņikovu dalībnieki praktizēja, kā raksturot sava produkta un pakalpojuma galvenās īpašības, kas to atšķir no citiem produktiem un kā to visu nodot saviem klientiem.  Katras jomas dalībnieks saņēma padomu, kā veicināt savas produkcijas efektīvāku pārdošanu. Ar kolāžu starpniecību tika izveidots klientu portrets un meklēti galvenie piedāvājuma akcenti un vērtības, kas dos priekšroku atšķirties no citiem piedāvājumiem. Tāpat dalībnieki uzzināja, kā veidot mūsdienīgu zīmolu un tā stāstu. Notika arī uzņēmēju esošo zīmolu analīze un ieteikumi to uzlabojumiem.Tika analizēti cenu veidošanas aspekti, realizācijas vieta, reklāma, pārdošanas veicināšana un digitālais mārketings. Uzņēmēji plānoja mārketinga aktivitāšu kalendāru 2018.gadam, mācoties izvirzīt gada galveno mērķi un saplānot tam pakārtotās aktivitātes.
Būtiskākās atziņas, ko sniedza mārketinga speciāliste Līga Buša -Lehtonena:
-mārketinga mērķis ir saprast tirgu un ko vēlas klients, zinot klientu vajadzības - tās arī piepildīt;
-mārketings tas nav tikai atsevišķi pasākumi, bet gan uzņēmuma kultūra un darba stils ikdienā;
-mārketingā svarīga vispirms stratēģija, tikai pēc tam seko taktika, kā to īstenot;
-labāk kvalitāte nevis kvantitāte;
- plānojot mārketinga aktivitātes, vispirms svarīgi uzņēmējam saprast, ka nav tik būtiski pateikt ko tieši ražojam un piedāvājam, bet gan kādu labumu un pievienoto vērtību mēs ar savu produktu un pakalpojumu klientam iedosim.

Tika apgūti  reklāmas veidošanas pamati interneta vidē. Kā atzīst paši dalībnieki, tad noderēs daudzie "knifiņi", ko ieteica mārketinga jomas profesionāles. Jautāti, kur izmantos iegūtās zināšanas, uzņēmēji minēja:
- uzlabos savu piedāvājumu publiskajā telpā;
- veidos savu profilu tepat Facebook lapā;
- izmantos Google Analytics un Google Adwords reklāmas iespējas;
- pilnveidos uzņēmuma stāstu un uzlabos savu mājas lapu;
- analizēs  klientus un sagatavos piedāvājumu tieši savai  mērķauditorijai.

Reklāmas veidošanas praktiskie aspekti uzņēmēja ikdienas darba uzlabošanai
Uzņēmējiem tika sniegti vienkārši un praktiski rīki, kā pašam veidot kvalitatīvu produkta un pakalpojuma fotogrāfiju. Katrs saņēma padomu, atbilstoši savai darbības specifikai.
Uzņēmēji paši veidoja infografikas, lai mūsdienīgi un atraktīvi reklamētu savu piedāvājumu sociālajos tīklos. Kā eksperti šajās jomās palīdzēja: fotogrāfs Mārim Milleram un LLKC, Lauku attīstības nodaļas speciāliste Baiba Gulbe.
Ciemojoties Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrā un Dobeles dārzkopības institūtā uzņēmējiem tika  iedots nozīmīgs pavediens kā atrast atbilstošu iepakojumu un iekārtas savam produktam, drosmi uzsākt kāda konkrēta produkta ražošanu, skaidrību par ražošanas tehnoloģijām, likumdošanu, idejas dažādām inovācijām, kā piemēram spiedpalieku izmantošanu un bezatlikumu tehnoloģiju piemērošanu pārstrādē. Pie zinātnes sasniegumiem palīdzēja tikt: Dārzkopības institūta vadošā pētniece Dalija Segliņa un asistente Anita Olšteine, kā arī LLU, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja Sandra Muižniece-Brasava un licencēšanas speciāliste Aija Vārava.

Viesmīlības nozīme tūrisma pakalpojuma sniegšanā
Zemgales reģionā pieaug to uzņēmēju skaits, kas atver sava uzņēmuma durvis arī tūristiem, piedāvājot iepazīties ar produkciju un savu darbību kopumā. Tas sekmē uzņēmuma atpazīstamību un veido ciešāku saikni ar esošajiem un nākotnes pircējiem.Tāpēc svarīgi ir izprast psiholoģiskos aspektus darbā ar tūristu grupām. Tūrisma nozares ekspertes Dzintras Līces vadībā, dalībnieki iesaistījās dažādās spēlēs, kas palīdzēja katram saprast, kā veidojas cilvēku savstarpējās attiecības, kā tās mainās saspringtās situācijās, apkalpojot klientus. Tika kopīgi analizēti piemēri no uzņēmēju ikdienas darba un atrasti labākie risinājumi situācijām darbā ar klientiem.
Ar ko var pilnveidot lauku tūrisma piedāvājumu? Šis ir aktuāls jautājums ikvienam uzņēmējam, kas gatavojas jaunai tūrisma sezonai, tai skaitā mājražotājiem, kas uzņem grupas. Tāpēc viena no tēmām, bija – Tūrisma piedāvājuma pilnveidošana.
Uzņēmējiem, kas darbojas laukos  noteikti aktuālas tēmas būtu vides izziņa, tautas tērps un senā apbūve. Šajās jomās tika saņemti gan zināšanās, gan norādes informācijas meklēšanai. Vides izziņas spēles, kas atraktīvi ļauj iepazīt apkārtējo vidi un dabu, tik pat labi arī uzņēmēja produktu no sēklas līdz auglim un pārstrādātam produktam burciņā. Idejas un materiālus sniedza Dabas izglītības centra "Meža māja" centra vadītāja Agnese Balandiņa. Tautas tērps dod iespēju saimniekiem sagaidīt tūristus ar latvisku godu un cieņu. Šeit dalībnieki uzzināja kā vēsturiski attīstījies tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas. Izpētes darbā par tērpu attīstību Zemgalē dalījās Aija Jansone.
Lauku sētas vēsturiskā mantojuma izzināšana un iedzīvināšana un stāsti, kas, izceļ senatnes burvību un spēj nodod to arī lauku sētas viesiem. Šajā tēmā dalījās vēsturnieks Agris Dzenis, kas veicis izpēti vēsturiskajai lauku sētas apbūvei un senajiem darba rīkiem.
Labi saplānota un pārdomāta ekskursijas programma savā saimniecībā, tās piemērošana dažādām tūristu grupām, vides sakārtotība un citi parametri, ir būtiski tūristu uzņemšanā. Par šo tēmu dalījās LLKC uzņēmējdarbības konsultante Raimonda Ribikauska. Viņai ir praktiska pieredze grupu uzņemšanā saimniecībās.

Mūsdienīga degustāciju galda klāšana 
Šo tēmu mājražotāji, kas uzņem saimniecībā tūristus, jau sen gaidīja. Kopā ar Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājām Dzintru Āmari un Ivetu Čerpinsku, dalībnieki apguva degustāciju galdu klājumu veidus, galda noformēšanu, salvešu locīšanu, mūsdienīgu pirkstiņ uzkodu gatavošanu skolas laboratorijā.   Pārrunāja kāda varētu būt galdautu, trauku un galda piederumu izvēle dažādu galdu klājumos. Dienas otrā pusē, uzņēmēji veica cenu aprēķināšanu degustāciju galdam un mācījās sastādīt ēdienu kalkulācijas. 

     

     

Projekta ietvaros 2019.gada sākumā, plānotas vēl trīs apmācību dienas, kas norisināsies Bauskas novadā.

Apmācības norisinājās Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” Nr. 17-00-A019.332-000003 ietvaros.


Projekta vadītāja
 Videga Vītola


2018.gada 11.maijā

______________________________________________________________________________


Saimnieku un saimnieču tirgus "Vaidelotēs"
Leader sadarbības projekta ietvaros 4.maijā, Vaidelotēs, Codes pagasta, Bauskas novadā, notiks “Saimnieku un saimnieču tirgus", kur uz kopīgu mājražotāju tirdziņu sabrauks saimnieces un saimnieki no visas Zemgales.

Lauku sēta "Vaidelotes", Bauskas pusē  ir zināma kā Latvisko tradīciju sēta. Līdz šim “Vaidelotēs” nav pulcējušies Zemgales mājražotāji un šis pasākums  radīs pievienoto vērtību un sekmēs jaunu tradīciju ieviešanu.

Tirdziņa mērķis ir veicināt vietējo ražotāju popularitāti un savstarpējo sadarbību produkcijas realizācijā. 

Tirdziņa iniciatori ir Bauskas novada mājražotāji. Ar sadarbības projekta atbalstu, tiks radīts pamats jaunai iniciatīvai - mājražotāju sadarbībai


Tiekamies Vaidelotēs!2018.gada 27.aprīlī

______________________________________________________________________________Aicinām uzņēmējus uz apmācībām vietējo ražotāju konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšanai - jaunākās tehnoloģijas un iepakojums


Apmācību mērķis: Veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, sniedzot jaunāko un aktuālo informāciju par zinātnes sasniegumiem; iepazīstināt uzņēmējus ar jaunākajām tehnoloģijās, produktu pārstrādē un to iepakošanā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un APP "Dārzkopības institūtā."

Laiks un vieta:  

  • 2018.gada 6.februāris, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas Tehnoloģiju fakultāte, Rīgas iela 22, Jelgava.
  • 2018.gada 13.februāris, APP "Dārzkopības institūts", Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads.

Pieteikšanās divu dienu apmācībām šeithttp://ejuz.lv/ielupe 

Apmācību programma šeithttp://ejuz.lv/progr 


Projekts "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" Nr. 17-00-A019.332-000003


 

2018.gada 31.janvārī

______________________________________________________________________________


Lauku partnerība "Lielupe" sadarbībā ar biedrībām "Bauskas rajona lauku partnerību" un Dobeles rajona lauku partnerību uzsāk īstenot sadarbības projektu “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”.

Projekta laikā līdz par 2019.gadam notiks apmācību kopums vietējo ražotāju konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšanai, kopīgas mārketinga aktivitātes vietējo produktu popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai (lielformāta stendi, bukleti un video stāsti), tiks organizētas pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas vizītes, kopīgi vietējo ražotāju tirdziņi un kā viens no projekta izaicinājums ir Pārtikas amatnieku festivāls.Projekts Nr. 17-00-A019.332-000003 " Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. 

Piešķirtais publiskais finansējums ir EUR 100 000.00. 
Vadošais partneris Lauku partnerība "Lielupe".

_______________________________________________________________________________________


Šī gada 1.novembrī Abgunstes muižā notika sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” atklāšana. Tajā piedalījās 65 uzņēmēji no Auces, Tērvetes, Dobeles, Jelgavas, Ozolnieku, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku un Bauskas novadiem. Muižas radošās atmosfēras ieskauti, uzņēmēji dalījās savā pieredzē un izteica vēlmes jaunām apmācībām, kas nepieciešamas viņu konkurētspējas veicināšanai.

Atskatoties uz īstenotajiem uzņēmējdarbības projektiem lauku partnerību teritorijās- Dobelei, Jelgavai un Bauskai pieguļošās teritorijās, aktuālās nozares ir lauksaimniecības produktu pārstrāde, kokapstrāde, skārda izstrādājumu ražošana, ēdināšanas pakalpojumi, lauku tūrisma pakalpojumu sniegšana, biškopība, dažādi sadzīves pakalpojumi, auto/moto serviss un citi. Tas parāda, ka uzņēmēji pārstāv dažādas nozares, kas attīstās, kā arī tiek sekmēta līdzsvarota dažādu nozaru attīstība reģionā.

Būtiskākās uzņēmēju atziņas un ieteikumi citiem, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.
Daira Jātniece. Latviskās virtuves saimniece. Bauskas novads. 
Uzsāka savu uzņēmējdarbību un reģistrējās, lai nodrošinātu oficiālu produkcijas piegādi klientiem no dažādām iestādēm. Viņai ir sava pārliecība, ka klientus varam iepriecināt tieši ar savu latvisko mantojumu, kas slēpjas senajās receptēs. Daira tās ir iedzīvinājusi savā piedāvājumā. Tas, kas ir jāizkopj, tās ir labākas prasmes pārdot savu produkciju, jo mēs latvieši esam pārāk kautrīgi uzņēmēji. Ja labi piestrādā, vaļas prieks var nest arī peļņu. Svarīgi ir iesākt iecerēto, tas iekustina arī iespējas darboties citās jomās.
Māris Šermuks. Irbeņu ogu audzēšana un pārstrāde. Auces novads.
Kā atzīst Māris, vispirms ir jātiek vaļā no mazvērtības, sakot sev-Ko tad es? Viss sākās kā hobijs, kas pārvērtās uzņēmējdarbībā, iestādot 6ha, 12 šķirņu irbenājus. Sadarbībā ar zinātniekiem ir radīti augstvērtīgi produkti no irbenes ogām, kas ir tīra dabas velte cilvēka veselībai.
Sandris Laizāns. Vīna ražošana un malkas eksports. Tērvetes novads.
Sandra vīns ir iedvesmas darināts. Jaunajiem uzņēmējiem Sandris iesaka izvērtēt savu produktu, jo Latvijā pircēji savu izvēli izdara, balstoties no emocionālā aspekta. Daudz jāstrādā pie tā, kā produkts izskatās un kā tiek pasniegts. Svarīgs ir produkta dizains. Topot par uzņēmēju, pats grūtākais bija saprast to, ka būs tik daudz, cik pats izdarīsi. Kā svarīgāko lietu Sandris min labas komandas izveidi. Pirmkārt tā ir ģimene. Mazajam uzņēmējam ir tā, ja pats nedara, netirgo, tad nekas nenotiek. Jāprot būt elastīgam, jāvēro pieprasījums un tam jābūt gatavam. Svarīga īpašība uzņēmējam ir neatlaidība. Ja ir ideja kaut ko darīt, tad noteikti nevajag to atlikt uz vēlāku laiku. 
Kristīne Ozoliņa. Cūku pupu kraukšķu ražošana. Jelgavas novads.
Kristīne, tāpat kā pārējie uzņēmēji, uzsver, ka būtisks ir iepakojuma vizuālais noformējums. Daloties pieredzē, kā tika izlemts par labu uzņēmējdarbībai, ejot prom no darba valsts iestādēs, Kristīne atzīst, ka ne par kādu naudu neietu atpakaļ uz algotu darbu, jo šajā vidē ir daudz interesantāk darboties. Ieteikums citiem- būt radošiem, domāt un ļauties! Veiksmes atslēga ir sadarbība!
Valters Bruss. Graudkopība. Lauksaimniecības produktu pārstrāde. Tūrisma, viesmīlības pakalpojumu sniegšana. Tērvetes novads.
Svarīgi, ja var darīt to, kas patīk. Kā arī jāpatīk tam, ko dara. Protams jābūt zināšanām par to, ko dara. Uzņēmējdarbībā svarīgi gribēt sasniegt kaut ko vairāk. Nauda nav pašmērķis uzņēmējdarbībā. Ir daudz citas vērtības, kas stāv priekšā. Citādi var zaudēt savas pozīcijas un sākties lejupslīde. Katrā nozarē ir sava specifika, lai darbība būtu sekmīga. Piemēram, lauksaimniecībā svarīga ir intuīcija. Šeit māksla ir saražot kvalitatīvu produkciju ar augstu ražību, jo pārdot to nav problēma. Citās nozarēs viss var būt otrādi.
Jaunas nozares uzsākšanai, dzīvē tas var būt pat nejaušs gadījums, kas aizved pie jauna darbības virziena. Valters vienmēr pieraksta visas savas biznesa idejas. Piemēram, jaunākais no uzņēmējdarbības virzieniem- restorāns, alusdarītava un viesnīca, kā ideja tika ņemta tieši no sen veiktajiem Valtera pierakstiem savā biznesa ideju pierakstu bloknotā. Vadmotīvs jauna virziena uzsākšanai ne vienmēr uzreiz ir peļņas gūšana, bet gan tas, lai pašam būtu prieks un gandarījums par paveikto.
Jaunajiem uzņēmējiem Valters iesaka padomāt un izvērtēt, ko tieši vēlas panākt ar savu projekta ieceri? Visiem nav vajadzīgs vienāds piedāvājums. Katrai mērķauditorijai būs savs piedāvājums. Ir labi apzināties savas vājās un stiprās puses. To, kas ne tik labi padodas, deleģēt citiem, kam tas padodas labāk. Tad ieplānotais sekmējas daudz labāk un efektīvāk.
Runājot par viesmīlības pakalpojumiem, tos var salīdzināt ar baletu. No malas izskatās viegli, bet aizmugurē ir smags darbs. Lai strādātu sekmīgi šajā jomā, nemitīgi ir jākontrolē savi izdevumi, lai darbība būtu rentabla. Darbojoties jaunā nozarē, īstā pieredze rodas pirmo trīs līdz piecu gadu laikā. 
Valters secina, ka viena no galvenajām veiksmes atslēgām uzņēmējam ir pozitīvisms. Tikai šādi noskaņoti cilvēki kaut ko dzīvē vispār var sasniegt. Tā ir būtiska lieta, kas Valteram ir palīdzējusi it visā, kas ir sasniegts. 

   

Noklausoties jaunā projekta ieceres, uzņēmēju pirmās sajūtas un domas saistījās ar lielu intrigu, iedvesmas avotu, pārsteigumu, kas ilgs divus gadus, dzīvības sākumu, kopīgu un lielu uzrāvienu! Šīs atziņas projekta komandai  uzliek lielu atbildību, bet tāpēc katra nākamā aktivitāte plānota īstenot ciešā sadarbībā ar pašiem uzņēmējiem. Kā galvenie apmācību virzieni tika minēti pārdošanas prasme, mārketings un reklāma, tehnoloģijas un iepakojums, kā arī uzņēmēju iesaiste lauku tūrisma piedāvājumā. Novembra beigās uzņēmēji tiks aicināti uz pirmo apmācību dienu, lai apgūtu nepieciešamās zināšanas.

Lai mums visiem iedvesma no Zemgales uzņēmēju pieredzes!
Uz tikšanos projekta aktivitātēs!

Videga Vītola
Projekta vadītāja

2017.gada 14.novembrī