Projekts "Iekustini Lielupi"

Izdots ceļvedis laivotājiem “Iekustini Lielupi”

2020.gada Balttour starptautiskās tūrisma izstādes – gadatirgus ietvaros, no 31.janvāra līdz 2.februārim Zemgales novada apvienotajā stendā tika prezentēta Leader sadarbības projekta  “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” ietvaros izstrādā Lielupes ūdenstūrisma karte – informācijas ceļvedis laivotājiem "Iekustini Lielupi".

Ceļvedis aptver Lielupi no tās sākuma punkta līdz pat ietekai Baltijas jūrā. Ceļvedī laivotājiem tiek piedāvāti 5 laivošanas maršruti, atkarībā no interesēm, grūtības pakāpes un izvēlētā laivošanas līdzekļa. Pirmais maršruts no Bauskas līdz Mežotnei ir vidēji grūts, piemērots plašai mērķauditorijai, arī ģimenēm ar bērniem. Ļoti ainavisks posms. 
Otrais maršruts no Mežotnes līdz Jelgavai ir grūts posms, piemērots dabas vērotājiem, ietver palieņu pļavu ainavas. Lielupe kļūst dziļāka un platāka, ietver aizaugušus posmus. Ainavisks posms.
Trešais maršruts no Jelgavas līdz Liepājas šosejas tiltam ir grūts posms, piemērots dabas vērotājiem. Nav piemērots iesācējiem. Lielupe šeit ir plata un dziļa ar gariem un taisniem ainaviskiem posmiem.
Ceturtais maršruts no Liepājas šosejas tiltam līdz Venstpils šosejas tiltam ir ļoti nomaļš upes posms, piemērots savvaļas dabas un neskartu vietu meklētājiem. Posms nav piemērots iesācējiem.
Piektais maršruts no Ventspils šosejas tilta līdz Vakarbuļļiem ir upes posms, kas visā garumā plūst cauri apdzīvotām vietām, piemērots aktīviem airētājiem, kā arī tiem, kurus interesē dabas un kultūras pieminekļi upes piekrastē. Šajā posmā Lielupe sasniedz savu maksimālo platumu un dziļumu. Izcili ainavisks posms. 

Ceļvedis PDF formātā skatāms
Bauskas tūrisma informācijas centra mājas lapā (lapas apakšā)

Lai veicinātu ūdens tūrisma aktivitātes, īstenojot projektu "Lielupes atveseļošanas pasākumi - pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem", piecu pašvaldību teritorijās ir izveidotas laivu piestātnes. Lielupe jau izsenis bijusi svarīgs satiksmes ceļš gan pasažieru, gan kravu pārvadāšanai, tomēr, laikiem mainoties, šī kustība mazinājusies. Lai situāciju uzlabotu, 2018. gadā trīs vietējās rīcības grupas - Lauku partnerība "Lielupe", Bauskas rajona lauku partnerība  un Pierīgas partnerība, iesaistoties Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles  un Babītes novadu pašvaldībām, nolēma upes krastos izveidot laivu piestātnes un informāciju tūristiem. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.


2020.gada 27.februārī

______________________________________________________________________________


Projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” noslēguma pasākums – laivu brauciens
“Iekustini Lielupi!”

Aicinām projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” dalībniekus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus un uzņēmējus atklāt projekta laikā aprīkotu Lielupes ūdenstūrisma maršrutu, kura izveidošanas mērķis ir iekustināt Lielupes rāmos ūdeņus, lai veicinātu tā aerāciju, jeb bagātināšanu ar skābekli.  Leader sadarbības projekts īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, ir izveidots jauns tūrisma maršruts pa Lielupes upi ar mērķi sekmēt jaunu tūrisma piedāvājumu veidošanu Lielupes piekrastē, veicināt uzņēmējdarbību un vietējo uzņēmēju un pašvaldības sadarbību. 

19.jūnijā, īsi pirms vasaras saulgriežiem, biedrība Lauku partnerība “Lielupe”, Pierīgas partnerība un Bauskas rajona lauku partnerība  aicina kopīgā laivu braucienā, lai piestātu izveidotajos tūrisma pakalpojumu objektos un iepazītos ar Lielupes piekrastes dažādību.  

Sīkāka informācija pie projekta vadītājas Ineses Baumanes tel. 26516231, e-pasts inese.baumane@ozolnieki.lv

Pasākuma programma atrodama šeit

Reģistrēties pasākumam aicināti šajā saitē:
2019.gada 14.jūnijā
_____________________________________________________________________________


Aicinām tūrisma pakalpojumu sniedzējus uz semināru ciklu projektā “Iekustini upi”

Aicinām projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” partnerus un interesentus piedalīties darba semināru ciklā par tūrisma piedāvājuma veidošanu dažādām mērķauditorijām tūrisma jomā, pakalpojumu plānošanu un mārketinga aktivitātēm. Divos secīgos darba semināros viesmīlības biznesa pārzinātāja Dzintra Līce, katru iesaistīs diskusijā un aktivitātēs par dažāda rakstura tūristu uzņemšanu, tūristu psiholoģijas izzināšanu un piedāvājuma veidošanu mērķagrupām (velo, ūdens, kājāmgājēji, brīvdienu atpūtnieki, aktīvie izzinātāji, u.c.).

Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra vadošā pētniece Aija Van der Steina stāstīs, kā “garšīgi” pasniegt savu pakalpojumu un veidot mārketingu gan savam pakalpojumam, gan sadarboties kopēja piedāvājuma izveidošanā.Darba semināru daļā – Sadarbības modeļu un piedāvājumu veidošana – katram dalībniekam ir jāsagatavo neliels stāsts par savu esošo pakalpojumu, plānotajām aktivitātēm un vēlmi, ar kādiem pakalpojumu sniedzējiem labprāt sadarbotos nākotnē. No šiem stāstiem centīsimies sagatavot jau reālus sadarbības modeļus, kurus piedāvāsim tūristiem iekļaujot ceļvežos, mājaslapās un popularizējot sociālajos tīklos.
Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” tiek īstenots Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles un Babītes novados.

Semināru norise plānota 6. un 20. martā un 4.aprīlī. Ar semināru programmu var iepazīties šeit!

Uz semināriem lūdzam līdz 4.martam pieteikties izmantojot e-pastu: inese.baumane@ozolnieki.lv , norādot Vārdu Uzvārdu un datumus, kuros plānojiet piedalīties.


2019.gada 18.februārī

_______________________________________________________________________________


Ar mērķi izprast “laivotāja dabu”, 6.jūnijā projekta partneri vienojās kopīgā laivu braucienā pa Lielupes augšteci


Veidojot pakalpojumu piedāvājumu upju tūristiem, ir būtiski izprast šo tūristu dabu un vēlmes. Tieši tādēļ, uzsākot īstenot projektu “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”, liela daļa no projekta partneriem – potenciālajiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, vienojās kopīgam laivu braucienam. 
Brauciena laikā, iejutušies “tūrista ādā”, ceļotāji novēroja Lielupes aizaugšanas problēmas, kuru risināšanai seklākajās vietās ir iespējas rīkot talkas un sakopt upi ar roku darbu, bet dziļākajās vietās to var darīt, piesaistot tehniku, kas paredzēta aizaugušu ūdensteču tīrīšanai. Novērtējot šo problēmu, pēc brauciena dalībnieki vienojās augustā rīkot kopīgu upes tīrīšanas talku, savukārt Ozolnieku novada pašvaldība, piesaistot Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu, rudenī ir paredzējusi vairāku Lielupes posmu mehanizētus attīrīšanas darbus. 

Novērojot Lielupes piekrastēs esošās dabas vērtības un cilvēku atstāto vēstures mantojumu, vairākkārt radās jautājumi; kur tad mēs īsti esam un kas šī ir par vietu. Pēc laivu brauciena bija skaidrs, ka projektā plānotie informācijas stendi pie upes noteikti veiks šo informēšanas funkciju, bet nākotnē būs nepieciešams uzstādīt vēl stendus vietās, kur atrodas apskates objekti. 
Atsevišķās vietās Lielupei piegulošo zemju īpašnieki bija izvietojuši laipiņas, kas kalpo piekļūšanai pie upes, bet šīs vietas nav piemērotas laivu pietauvošanai. 

Pēc laivu brauciena katram pasākuma dalībniekam bija skaidrs, ka projektā plānotās aktivitātes un izvietojamā infrastruktūra ir nepieciešama gan laivotājiem, gan pašiem piekrastēs saimniekojošajiem pakalpojumu sniedzējiem.


Projekta vadītāja Inese Baumane


2018.gada 11.jūnijā

_______________________________________________________________________________


Pieci novadi uzsāk kopēju projektu Lielupes atveseļošanai un ūdens tūrisma attīstībai

1.martā Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles un Babītes novada pašvaldības un trīs lauku partnerības – “Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Pierīgas partnerība” un “Bauskas rajona lauku partnerība” – tikās Jelgavā, lai svinīgi parakstītu līgumu par sadarbību kopēja projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanā.


    

Rīkojot kopīgus seminārus un veidojot dažādus forumus, iecerēts veicināt pašvaldību un Lielupes krastu īpašnieku sadarbību, lai kopīgiem spēkiem panāktu veiksmīgu Lielupes atveseļošanu.. Tāpat sadarbības projekta ietvaros tiks veidots jauns tūrisma maršruts, kurš sekmēs jaunu tūrisma piedāvājumu veidošanu, kā arī projekta ietvaros paredzēts izveidot interaktīvu vides objektu, kas simbolizēs Lielupes sākumu un ietvers informāciju par Lielupi.

Lielupe ir viena no Latvijas lielākajām upēm, tās garums 119 km, tai ir vairāk kā 250 pietekas, kuras, plūstot caur plašajām lauksaimniecības zemēm, nes uz Lielupi lauksaimniecības notekūdeņus. Īstenojot projektu “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”, ieguvēji būs gan piekrastes zemju īpašnieki, gan pašvaldības, gan Lielupes ūdens tūristi, gan sabiedrība kopumā, atveseļojoties Lielupei un Baltijas jūrai.


Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (17-00-A019.332-000006) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.2018.gada 9.martā

_______________________________________________________________________________


Piešķirts finansējums projekta “ Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanai


Ar mērķi iesaistīt Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aerāciju un upes atveseļošanos, trīs lauku partnerības - “Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Pierīgas partnerība”, un “Bauskas rajona lauku partnerība” vienojušās kopēja projekta īstenošanā.

Sadarbības projekta ietvaros tiks veidots jauns tūrisma maršruts, sekmēta jaunu tūrisma piedāvājumu veidošana, veicināta uzņēmējdarbība un vietējo uzņēmēju un pašvaldības sadarbība. Projekta aktivitātes sniegs būtisku ieguldījumu Lielupes ūdens “iekustināšanai” (attīrīšanai). Lielupe ir viena no Latvijas lielākajām upēm, tās garums 119 km, Zemgales līdzenuma upe ar vairāk kā 250 pietekām, kuras, plūstot caur plašajām lauksaimniecības zemēm, nes uz Lielupi lauksaimniecības notekūdeņus. Lielupes apgabals ir pakļauts ievērojamiem pārrobežu piesārņojuma riskiem, jo Lietuvas teritorijā to šķērso zemē ieguldīti naftas vadi no Baltkrievijas uz Klaipēdu. Tomēr lielākas problēmas sagādā Lietuvas intensīvi izmantotās lauksaimniecības zemes. Lielupes kritums ir vien 0,1m uz km, kas nozīmē, ka upei ir augsts piesārņošanās, aizaugšanas risks, kā arī upes nestais piesārņojums ilgtermiņā ietekmē arī Baltijas jūras veselību. Ilgstoši netīrot ūdensobjektus, veidojas eitroficēti ūdeņi, kam raksturīgs duļķainums un skābekļa trūkums. Šis ir viens no visnopietnākajiem vides draudiem virszemes ūdeņiem un arī Baltijas jūrai, jo ūdens kļūst nederīgs ne tikai cilvēku vajadzībām, bet arī daudzu augu un zivju eksistencei, skaidro hidrobiologi, upes veselību ietekmē ne vien piesārņojums, bet arī nesakārtotie krasti. Upes veselību labvēlīgi var ietekmēt krastu sakārtošana un ūdens aerācija.
Līdz 2019.gada jūlijam projekta ietvaros, sadarbībā ar Lielupes piekrastes zemju īpašniekiem, plānotas šādas aktivitātes:

1. saskaņā ar hidrobiologa ieteikumiem iztīrīt upes krastus (pašu spēkiem), aprīkot tos ar ūdens tūrismam nepieciešamo infrastruktūru – pārvietojamas pontonu laipas, piestātnes un norādes zīmes,

2. izveidot ūdenstūrisma maršrutu un kartes,

3. veicināt partnerību, pašvaldību un Lielupes krastu īpašnieku sadarbību un izpratni par Lielupes atveseļošanas nozīmību, organizējot kopīgus seminārus un veidojot kopīgu sadarbības formu,

4. sekmēt uzņēmējdarbības attīstību reģionā, veicinot jaunu tūrisma pakalpojuma vietu izveidi un esošo attīstīšanu,

5. izveidot interaktīvu vides objektu, kas simbolizē Lielupes sākumu un ietver informāciju par Lielupi.

Īstenojot projektu, ieguvēji būs gan piekrastes zemju īpašnieki, gan pašvaldības, gan Lielupes ūdens tūristi, gan sabiedrība kopumā, atveseļojoties Lielupei un Baltijas jūrai.


  


Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (17-00-A019.332-000006) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.