Īstenotie projekti"Jaunieši bez robežām"

Sekmīgi īstenots vairāk kā gadu ilgušais pārrobežu sadarbības projekts “Jaunieši bez robežām”. Projekta partneri - biedrība “Biržu vietējā rīcības grupa”.

Projekta mērķis - Bauskas un Biržu rajonu vietējo rīcības grupu starptautiskās sadarbības stiprināšana, jaunu un inovatīvu vietējo jauniešu iniciatīvu veicināšana.

Sadarbības projekta aktivitātes tika plānotas ņemot vērā abu partneru kopīgās problēmas - ļoti vāja jauniešu organizāciju starptautiskā sadarbība, komunikācijas barjera un nepietiekama saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana. Projekts paredzēja jaunu un inovatīvu kopīgu sadarbības ideju īstenošanu. Jaunieši bija ieinteresēti sadarbībā ar citām jauniešu organizācijām. Tas viņiem deva iespēju iepazīt citu organizāciju darbības veidu, viņu tradīcijas, kā arī mazināt savstarpējās komunikācijas barjeras. Kopā aktīvi sadarbojoties jaunieši centās iesaistīt savā organizācijas darbībā arī citus jauniešus.

Īstenojot kopīgu projektu jaunieši tiks iesaistīti inovatīvos izklaides pasākumos, kas radīja lielākas pašizpausmes iespējas, deva iespēju iepazīt vietējās amatniecības tradīcijas, uzlaboja savstarpējo komunikāciju un valodu prasmes.

Projekta ietvaros tika rīkota starptautiska konference jauniešiem Biržos un četri jauniešu pasākumi Latvijā un Lietuvā. Vairāk

Buklets_ārpuse

Buklets_iekšpuse

Buklets_ārpuse ENG

Buklets_iekšpuse ENG

Kultūras tradīciju saglabāšana 

Biržu un Bauskas rajonos

Veiksmīgi noslēdzies vairāk kā gadu ilgušais pārrobežu sadarbības projekts “Kultūras tradīciju saglabāšana Biržu un Bauskas rajonos”. Projekta partneri – biedrība “Biržu rajona vietējā rīcības grupa”.

Projekta mērķis - stiprināt Biržu un Bauskas vietējo rīcības grupu darbības teritorijas pārrobežu kultūras sadarbību un veicināt Latvijas un Lietuvas ikgadējo kultūras tradicionālo svētku  saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.

 

Sadarbības projekta aktivitātes tika plānotas ņemot vērā abu partneru kopīgās problēmas- ļoti vāja kultūras organizāciju starptautiskā sadarbība un  zināšanu trūkums par senajām kultūras tradīcijām un to patieso nozīmi. Projekts paredzēja jaunu kopīgu sadarbības ideju īstenošanu. Sadarbības projekta ietvaros tika popularizēta tradicionālo svētku svinēšana Latvijā un Lietuvā. Mūsdienās cilvēki  vairs nezina kultūras tradīcijas un svētku patieso nozīmi, ir saglabājusies tradīciju ārējā forma, bet būtība un saturs daudzām no tām ir pazaudēts, tādēļ projektā tika īstenoti dažādi izglītojoši kultūras gadskārtu pasākumi un tradīcijas ar uzsvaru uz to izcelsmi un īsto nozīmi. Vairāk


Latviešu tautas tērpu īpatnības, dialekti - ppt 


Tradīciju arhīvs vasaras saulgriežu svētku svinēšana

https://www.youtube.com/watch?v=93dMOuHYn50

Pasūtītājs: Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība".

Projekta nosaukums: Kultūras tradīciju saglabāšana Biržu un Bauskas rajonos
Autors: Sintija Andersone

2014 

Teksta tulkojums lietuviešu valodā


Biržų krašto tradicijos

https://www.youtube.com/watch?v=DvWNpDHyygA

Pasūtītājs: Biržu vietos veiklos grupe (Biržu vietējās rīcības grupa)

Projekta nosaukums: Kultūras tradīciju saglabāšana Biržu un Bauskas rajonos
2014

Teksta tulkojums latviešu valodā

Kanapenes svētki 

https://www.youtube.com/watch?v=s2ujjv5lJes&feature=youtu.be

Pasūtītājs: Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība".
Projekta nosaukums: Kultūras tradīciju saglabāšana Biržu un Bauskas rajonos
Autors: Sintija Andersone
2014 

Teksta tulkojums lietuviešu valodā


Kopdeja "Līksmā polka"

https://www.youtube.com/watch?v=rNdwzTCG8No&feature=youtu.be

Pasūtītājs: Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība".

Projekta nosaukums: Kultūras tradīciju saglabāšana Biržu un Bauskas rajonos
Autors: Sintija Andersone

2014

Teksta tulkojums lietuviešu valodā:

 

Projekto metu išmoktas šokis "Linksmapolkė" su Latvijos ir Lietuvos tradiciniais liaudies šokių elementais, ir toliau tarnaus kaip Bauskės ir Biržų rajonų bendradarbiavimo simbolis. Pirmą kartą Latvijos ir Lietuvos kolektyvų bendrą šokį jau šoko Lietuvoje - Vabalninko miesto šventėje ir, kas žino .... gal ateityje tai nebus tik vienas šokis, kurį latviai ir lietuviai petys į petį bendrai šoks šventėse.


Filmu uzņemšanu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

 

 

Lauku attīstības programmas pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros