Ziņas

Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" izsludina atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"


Vairāk informācijas par izsludinātajām rīcībām, projektu īstenošanas nosacījumiem un iesniegumu sagatavošanai noderīgi dokumenti pieejami šeit.


2017.gada 31.martā
__________________________________________________________________________________________

Bauskas rajona partnerībai pieejams 1,6 miljonu finansējums

 

''Katrs pieņemts lēmums, ja tam seko rīcība, dod rezultātu,” teic biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” valdes locekle Agita Hauka. Partnerības pieredzē, pieņemot lēmumus un veicinot teritorijas attīstību, šobrīd rit jau trešais plānošanas periods.


Uzkrāta ievērojama pieredze LEADER pieejas īstenošanā un projektu iesniegumu administrēšanā. Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija iepriekšējā periodā tika īstenota 7 kārtās, iesniegti 269 projekti, no kuriem apstiprināti 157 projekti. Bijām to partnerību vidū, kas saņēma papildus ES finansējumu, ko novirzīt vietējās teritorijas attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanai. Kopumā plānošanas perioda ietvaros apgūts publiskais finansējums 1 947 404,24 eiro apmērā.


Šajā plānošanas periodā vietējās teritorijas attīstību veicinošu projektu īstenošanai pieejams finansējums 1,6 miljonu eiro apmērā. Iecerēts īpašu uzmanību veltīt uzņēmēju kooperācijai un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu iesaistīšanai uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā. Ceram arī uz iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvu līdzdalību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, atjaunošanā un popularizēšanā, veicinot tā sociāli ekonomisku izmantošanu. Gaidām projektus, kas ir turpinājums iepriekšējā plānošanas periodā īstenotiem projektiem.


Uzsākot jaunā perioda stratēģijas īstenošanu, 2016. gadā izsludināta viena projektu konkursa kārta četrās rīcībās uzņēmējdarbības atbalsta un vietas potenciāla attīstības iniciatīvās. Iesniegti 56 projekti, apstiprināti 25 projekti par kopējo publisko finansējumu 810 159,76 eiro, t. sk. 9 projekti uzņēmējdarbības un tūrisma nozares attīstībai, bet 16 projekti – publiskās infrastruktūras un sabiedrisko aktivitāšu pilnveidošanai. Atbalsta saņēmēji plānojuši uzsākt jaunu un paplašināt jau esošu uzņēmējdarbību, attīstīt ražošanu un pakalpojumu sniegšanu. Ar ELFLA atbalstu līdz šī gada beigām mūsu teritorijā plānots uzsākt bezglutēna konditorejas ražošanu, sniedzot iespēju saražoto produkciju nobaudīt jaunā kafejnīcā. Seši projekti vērsti uz aktīva dzīvesveida popularizēšanu, – taps profesionāla sporta zāle Bauskā, uzstādīs āra trenažierus, izbūvēs publiski pieejamu daudzfunkcionālu sporta arēnu Svitenē, savukārt Vecumnieku novadā tiks attīstīts jāšanas sports. Rundāles novadā tūrisma uzņēmējs dažādos savu piedāvājumu, iegādājoties velo braukšanas un laivošanas aprīkojumu. Lai mazinātu sava uzņēmuma darbības sezonalitāti, šis atbalsta saņēmējs līdztekus tūrismam uzsāks lauksaimniecības produktu pārstrādi – augu izcelsmes produktu žāvēšanu un realizāciju.


Priecē novērotā projektu īstenotāju aktivitāte kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Ar ELFLA līdzfinansējumu restaurēs Viļa Plūdoņa muzeja klēti un ratnīcu, Zemgales sētas „Everti” vēsturisko apbūvi, Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas dienvidu fasādes apdari, labiekārtos Bārbeles parku un rekonstruēs estrādi.


      

Foto no Bauskas novada pašvaldības arhīva

Viļa Plūdoņa muzeja klēts un ratnīca pirms restaurācijasPirmais šī plānošanas perioda ietvaros īstenotais projekts skatāms Iecavas novadā. Iecavas novada pašvaldības projekta „Publiskās infrastruktūras uzlabošana Dienas centra vajadzībām” ietvaros Grāfa Pālena muižas kompleksa bibliotēkas ēkā veikta telpu vienkāršota atjaunošana, pielāgojot tās dienas centra „Iecavnīca” vajadzībām. Dienas centra "Iecavnīca" atklāšanā jaunajās telpās sveic centra vadītāju Ģirtu MajoruCentra vadītājs Ģirts Majors atzīst, ka iegūtas plašākas telpas, kurās iespējams organizēt vairākus pasākumus vienlaikus, netraucējot citam cita darbu. Ir telpas semināriem, bērnu aktivitātēm un pasākumiem ar lielāku dalībnieku skaitu, mājīga virtuve, kā arī vadītāja darba kabinets.


        

Dienas centrā ikdienu notiek dažādas aktivitātes Iecavas novada iedzīvotājiem

Foto no Ģirta Majora albuma


Tiks īstenoti arī citi lieliski projekti, kas kopumā sniegs nenovērtējamu ieguldījumu mūsu teritorijas attīstībā.


Šogad Bauskas partnerība izsludinājusi 2 atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas. Aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektu iesniegumu pieņemšana turpinās līdz 20. aprīlim, bet aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu iesniegumi tiks pieņemti no 2. maija līdz 2. jūnijam.


Novēlam veiksmi visiem esošajiem un topošajiem projektu īstenotājiem!


Inese Bramane,

biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja


20.03.2017.
__________________________________________________________________________________________

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" valdes priekšsēdētāja Jolanta Kalinka 16.martā plkst. 19.00 Bērzkalnos (DUS) viesosies uzņēmēju kluba "Bauska'97" sanāksmē, lai kluba biedrus informētu par izsludināto atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".
Darba kārtība:  19.00-20.00 - aktuālā informācija par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu; 20.00-21.00 - diskusija, atbildes uz jautājumiem.

15.03.2017.
__________________________________________________________________________________________
 INFORMATĪVS SEMINĀRS

 

par atbalsta nosacījumiem atklāta LEADER projektu konkursa 2.kārtu

aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

 Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados


Nāc un uzzini

        -      Kas ir LEADER pieeja, kas ir atbalsta   pretendents   un kādi ir nosacījumi  ELFLA   finansējuma   saņemšanai

 

Jolanta Kalinka - „Bauskas rajona lauku partnerība” valdes  priekšsēdētāja;

 

 

-        Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai laukos

 

Mārīte Lazdiņa Altum Bauskas konsultāciju biroja vadītāja;

 

Eleonora Maisaka -  LLKC Bauskas nodaļas vadītāja. Kad?                            17.martā plkst. 14:00

 Kur?                             Uzvaras ielā 1 (2.stāvā), Bauskas novada domes zālē

 Kas organizē?             Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”


9.03.2017.

__________________________________________________________________________________________


Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" Vecumniekos stāstīs par atbalsta saņemšanas nosacījumiem LEADER pieejas īstenošanai. Būs iespēja uzklausīt atbalsta saņēmēju pieredzi projektu īstenošanā.


Tiekamies Vecumnieku tautas namā 28.februārī plkst. 10.00 !


Laiks

Saturs

Lektors

10.00-10.30

Kas ir LEADER pieeja un kā iesaistīties vietējās teritorijas attīstībā

Eleonora Maisaka, LLKC, Bauskas nodaļas vadītāja

10.30-11.30

Atbalsta saņemšanas nosacījumi LEADER pieejas īstenošanai

Jolanta Kalinka, biedrības
"Bauskas rajona lauku partnerība" valdes priekšsēdētāja

11.30-12.30

Projektu īstenošanas pieredze

Ēriks Pīlādzis, SIA Pīlādzis valdes loceklis

Laima Indriķe, biedrības Mēmelīte projektu koordinatore

12.30-13.30

Diskusijas

Eleonora Maisaka, LLKC, Bauskas nodaļas vadītāja


  21.02.2017.

__________________________________________________________________________________________Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" izsludina atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"Vairāk informācijas par izsludinātajām rīcībām, projektu īstenošanas nosacījumiem un iesniegumu sagatavošanai noderīgidokumenti pieejami šeit
17.02.2017.

__________________________________________________________________________________________


Atklāts Bauskas biznesa inkubatorsPublicitātes foto


Jaunajiem uzņēmējiem vai vismaz lielisku ideju ģenerētājiem pēc trīs gadu pauzes atkal radusies iespēja izmantot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vadītos un Eiropas Savienības atbalstītos biznesa inkubatorus, saņemot palīdzību biznesa uzsākšanā. 30 miljoni eiro – tik liela summa atvēlēta septiņu gadu projektam. Biznesa inkubators ir vieta, kur uzņēmējs var saņemt padomu, konsultācijas, kā arī izmantot inkubatora t. s. koprades telpas savai darbībai. Tāpat inkubators piedāvā arī dažādas konsultācijas, seminārus par specifiskām tēmām, kuri būs speciāli domāti tikai inkubatora klientiem.

Šāds inkubators 26.janvārī atklāts arī Bauskā.

 Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" novēl, lai Bauskas biznesa inkubators vienmēr ir piepildītas ar cilvēkiem, kuri vēlas augt un attīstīties!

     

Publicitātes foto

Foto: Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" valdes priekšsēdētāja Jolanta Kalinka un valdes locekle Ludmila Knoka sveic Bauskas biznesa inkubatora vadītāju Uldi Maniku.

27.01.2017.

__________________________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” saņēmusi Atzinības rakstu


Biedribai "Bauskas rajona lauku partnerība" pasniegts Atzinības raksts par profesionālu pieeju un sadarbību 2016.gadā. Atzinības rakstu ar savu parakstu apliecinājuši LR Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra, Valsts lauku tīkla un Latvijas Lauku foruma pārstāvji.

Pagājušajā nedēļā 17.-18.janvārī Siguldas novada Allažu pagastā notika Latvijas Lauku foruma organizēts mācību seminārs par LEADER pieejas īstenošanu un administrēšanu vietējās rīcības grupām, kurā tika pārstāvētas teju visas vietējās rīcības grupas Latvijā, arī biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”.

Līdztekus jaunu zināšanu ieguvei par organizāciju vadību un ideju ģenerēšanu, dalījāmies pieredzē un uzzinājām par gaidāmajām izmaiņām normatīvajos aktos. Semināra neformālajā daļā „Bauskas rajona lauku partnerība” kopā ar citām vietējās rīcības grupām tika sumināta 10 pastāvēšanas gadu jubilejā, kas apritēja pagājušajā gadā. Saņēmām arī Lauku atbalsta dienesta uzteikumu par kvalitatīvi sagatavotiem maksājuma pieprasījumiem.

2016.gads bijis ražens biedrības darbībā. Apstiprināta biedrības izstrādātā „Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam” ar finansējumu vairāk kā 1,9 miljoni eiro Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu teritoriju attīstībai. Izsludināta pirmā projektu konkursa kārta, kurā iesniegti 56 projektu iesniegumi un apstiprināti 25 projekti. Tuvākajā laikā tiks izsludināta otrā projektu konkursa kārta.

Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" izsaka pateicību biedriem, valdes locekļiem, LEADER atbalsta pretendentiem un saņēmējiem, kā arī visiem aktīvajiem mūsu teritorijas iedzīvotājiem par iniciatīvu, sadarbību, atbalstu un kopā būšanu!

Esam lepni par šādu mūsu darba novērtējumu! Kopā mēs varam un kopā mums izdosies!


23.01.2017.
__________________________________________________________________________________________

Publicitātes vadlīnijām jauna versija

Vēršam projektu īstenotāju uzmanību uz to, ka sagatavota jauna Publicitātes vadlīniju versija. Jaunā versija pieejama šeit.
Vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu ELFLA finansējuma saņēmējiem nodrošināt normatīvajos aktos noteikto projekta publicitāti. Skaidrotas un aprakstītas normatīvajos akto noteiktās obligātās un rekomendējamās ELFLA projektu publicitātes prasības, noteiktās vizuālās informācijas un tās elementu lietošana.

16.01.2017.
__________________________________________________________________________________________

LIAA Bauskas biznesa inkubatora darbības aktualitātes janvārī
LIAA Bauskas biznesa inkubators savu darbību uzsāka 2016.gada 1.decembrī un šobrīd turpinās aktīvs darbs pie jauno un topošo uzņēmēju piesaistes, konsultēšanas un uzņemšanas. Ir saņemti pirmie projektu pieteikumi gan pirmsinkubācijai (atbalsts fiziskām personām), gan inkubācijai (atbalsts esošajiem jaunajiem uzņēmējiem) un janvāra laikā jau tiks uzņemti pirmie dalībnieki. Pārstāvētās nozares uz šo brīdi: pārtikas pārstrāde, dizaina preču ražošana, metālapstrāde un pakalpojumu sfēra.
Saviesīgā Bauskas biznesa inkubatora atklāšana tiek plānota2017.gada 26.janvārī, kad būs iespēja apskatīt jaunās biznesa inkubatora telpas, iepazīties ar organizatorisko komandu, kā arī iesaistīties neformālās sarunās par uzņēmējdarbības attīstības iespējām Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novados. Savukārt jau februāra sākumā tiek plānotas pirmās tikšanās aktivitātes jebkuram interesentam, kuram ir biznesa ideja un jau esošajiem jaunajiem uzņēmējiem. 
Precīzāku informāciju par šīm un arī turpmākajām aktivitātēm variet iegūt LIAA Bauskas biznesa inkubatora Facebook lapā: https://www.facebook.com/BauskasBiznesaInkubators/
Atgādinām, ka inkubatorā var saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai.
Jaunajā inkubatora programmā pieejams: Pirmsinkubācijas atbalsts (bezmaksas) fiziskām personām un jaunajiem komersantiem uz laiku līdz 6 mēnešiem: • Sākotnējās biznesa idejas novērtējums;• Konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei;• Biznesa prasmju un iemaņu apguve;• Uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums;• Citas bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri.
Inkubācijas atbalsts jauniem komersantiem uz laiku ne ilgāk par 4 gadiem:• Viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas);• Dažādi pakalpojumi (testēšana, prototipēšana, mārketings, tirgus izpēte, grāmatvedība, u.c.) (50% līdzfinansēts);• Ekspertu konsultācijas (50% līdzfinansēts);• Mentoru atbalsts (bezmaksas);• Iespēja pretendēt uz grantu ar līdzfinansējumu 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Projektus arī turpmāk var pieteikt LIAA mājaslapā vai Katoļu ielā 3, 2.stāvā, Bauskā. Iesniedzamie dokumenti un plašāka informācija atrodama LIAA mājaslapā (www.liaa.gov.lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori).
LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.
LIAA Bauskas biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs Uldis ManiksKatoļu iela 3, Bauska, LV-3901Mob. tālrunis +371 29225419
 
2017.gada 12.janvārī
__________________________________________________________________________________________Lai vienmēr kāds sapnis nomodā, Kāda vēlme nepiepildīta,  Kāda atsaucīga sirds, Kāda draudzībā pastiepta roka!
Lai Ziemassvētku burvība piepilda ikvienu sirdi un Jaunais gads nes radošu dzirksti!

Bauskas rajona lauku partnerība vēl priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu, radošu ideju pilnu Jauno gadu!
Uz sadarbību 2017.gadā!__________________________________________________________________________________________

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” biedri nominēti konkursā „Labākais darbā ar jaunatni 2016”

Nominācijā „Darbīgākā jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū” izvirzīta biedrība “Jaunatne smaidam”; nominācijā „Pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks“ nominēts Renārs Manuilovs, biedrības „Jaunatne smaidam” pārstāvis. Savukārt nominācijā „Aktīvākā jaunatnes  organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni reģionālā mērogā” – izvirzīa un par laureātu kļuvusi biedrība “Apvienība JUMS”, tās pārstāve Solvita Jirgensone.Konkursa „Labākais darbā ar jaunatni 2016” mērķis – izteikt Izglītības un zinātnes ministrijas atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni, par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.  Konkurss „Darbs ar jaunatni” tiek rīkots reizi divos gados, un to organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Šogad konkursā 13 nominācijās tika iesniegti 58 pieteikumi 4 kategorijās. Konkursa noslēgums un laureātu apbalvošana notiks 9.decembrī, Jelgavā."Bauskas rajona lauku partnerība" no sirds sveic Renāru un Solvitu un novēl, lai neizsīkst enerģija un prieks darboties! Lepojamies ar Jums un suminām!

06.12.2016. 
__________________________________________________________________________________________

Noslēgusies biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” atklātā konkursa 1.kārtas projektu iesniegumu vērtēšana Noslēgusies biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā projektu konkursa 1.kārtas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana. Kopumā iesniegti 56 projektu iesniegumi, no kuriem 25 apstiprināti.Ar apstiprināto projektu sarakstu var iepazīties te.


05.12.2016.

__________________________________________________________________________________________


NOSLĒGUSIES biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”

 atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas  1.kārta

 

Noslēgusies biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas  1.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

  

Termiņš

Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2016.gada 6.maija līdz 2016.gada 6.jūnijam.

Sludinājuma kopsumma

1. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 987 540,00  EUR

1.1.Rīcība - 287 540,00 EUR

1.2.Rīcība - 200 000,00 EUR

2.1.Rīcība - 250 000, 00 EUR

2.2.Rīcība - 250 000, 00 EUR

 

Projektu  īstenošanas termiņš

1.      Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.      Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3.      Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv.   

Izsludinātās rīcības: šeit.

Kontaktinformācija:

Ieva Lauva , tel. 20095189, e-pasts lauva.ieva@inbox.lv vai

Jolanta Lauva, tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv.