Ziņas

 “Biznesa nakts”,29. - 30. aprīlī norisināsies 

Jelgavas tehnikumā

Aicinām padalīties ar informāciju, par iespēju radoši izpausties un attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, tālāk sev zināmiem jauniešiem, kuriem tas būtu interesanti un noderīgi.

Kā arī, lai veicinātu jauniešu pieteikšanos, priecāsimies, ja padalīsieties ar šo informāciju arī sociālajos tīklos.

 

Zemgales Plānošanas reģions un Jāņa Bisenieka fonds sadarbībā ar Jelgavas tirgotāju un ražotāju asociāciju, Jelgavas biznesa inkubatoru un Jelgavas izglītības pārvaldi organizē pasākumu skolēnu uzņēmējdarbības spēju un jaunrades veicināšanai “Biznesa nakts”, kas no 29. - 30. aprīlim norisināsies Jelgavas tehnikumā.

 

Biznesa nakts ir 30 stundu garš izaicinājums Zemgales reģiona vidusskolēniem vai profesionālo iestāžu audzēkņiem, kuri vēlas attīstīt prasmes uzņemties iniciatīvu, stratēģiski plānot, risināt problēmas un pieņemt lēmumus. Pasākumā dažādu nozaru eksperti dalīsies ar zināšanām par biznesa modelēšanu, prototipēšanu, prezentēšanas prasmju pilnveidošanu, kā arī atklās savus pieredzes stāstus.

Jaunieši, iespējams, topošie uzņēmēji ne tikai varēs iegūt jaunas zināšanas, bet arī pielietot tās praktiski – ģenerēt biznesa idejas, strādāt starpskolu komandās, modelēt biznesa procesus, veidot prototipus, kā arī tikties ar pieredzējušiem mentoriem. Pēc vairāk nekā 24 stundu intensīva darba komandas savas idejas un prototipus prezentēs žūrijai.

 

Dalībniekiem simpātiju balvas sarūpējuši vietējie uzņēmēji, bet trīs labākās biznesa idejas iegūs naudas balvu 300 eiro apmērā.

 

Dalība pasākumā ir bez maksas, tam pieteikties iespējams no 4. – 16. aprīlim saitē ej.uz/BN2022.

Plašāka informācija  - www.facebook.com/BiznesaNaktsJelgava/

Ieskatam video no 2019.gada pasākuma - https://ieej.lv/WzvFX  

 

Pasākums tiek īstenots ar EEZ grantu 2014.-2021. gada perioda projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” finansiālu atbalstu. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets  ir 969 256 EUR, no kuriem programmas līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR. 

#EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsLatvia

 

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai

 ________________________________________________________________________________14.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 1.maijam.


Aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
2.2. rīcībā "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana"
______________________________________________________________________

Papildkonkurss: Atvērta pieteikumu pieņemšana AIF Stratēģisko projektu konkursā cilvēktiesību stiprināšanai Latvijā

No 2022. gada 22. marta līdz 7. jūnijam plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ir aicinātas iesniegt projektus Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkursā cilvēktiesību stiprināšanai Latvijā. Informatīvais seminārs par konkursu notiks 2022. gada 31. martā plkst. 14.00 ZOOM platformā.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu cilvēktiesību aktivitātēm Latvijā, un katram projektam jāveicina pozitīvas ilgtermiņa pārmaiņas attiecībā uz vismaz vienu no šiem rezultātiem: (1) ir palielinājies cilvēktiesības atbalstošo iedzīvotāju skaits Latvijā, (2) vismaz 600 diskriminācijas un cilvēktiesību pārkāpumu upuru Latvijā saņem pilsoniskās sabiedrības organizāciju nodrošinātos pakalpojumus, (3) ir samazinājies tādu Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā. 

Konkursa kopējā summa ir 374 431 eiro, un viena projekta finansējums ir 40 000 - 105 000 eiro (AIF finansējums ir līdz 100% no projekta kopējā budžeta). Projekti jāīsteno laika periodā no 01.09.2022. līdz 30.04.2024., un to ilgums var būt 18-20 mēneši. 

Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst visiem konkursā izvirzītajiem nosacījumiem (pilnu nosacījumu uzskaiti skatīt konkursa nolikuma 2.1.nodaļā). Īpašu uzmanību aicinām pievērst šiem: 

-organizācija ir reģistrēta pirms 2020. gada 7. jūnija; 
-organizācijas pēdējo divu gadu perioda vidējais apgrozījums ir vismaz 15 000 eiro; 
-organizācijai ir caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra – tā publisko savus gada pārskatus, pārvaldes un izpildinstitūcijas locekļus un jaunu biedru uzņemšanas nosacījumus. 

Individuālas konsultācijas par konkursu un projektu sagatavošanu visā Latvijā pieeejamas pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem._________________________________________________


 


Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) EEZ projekta ietvaros aicina uzņēmējus uz bezmaksas mācībām 
Norvēģijas tirgus – eksporta iespējas un sadarbība", ceturtdien, 24. februārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 tiešsaistes platformā Zoom. 

 


PROGRAMMĀ: 

Norvēģijas tirgus aspekti – mīti un patiesība.
Gatis Ginters
, padomnieks Latvijas-Norvēģijas investīciju un eksporta jautājumos

Produktu virzīšana Norvēģijas tirgū (ENG)
John Ivar Lundberg
, JLB Consulting

Valsts atbalsts eksporta darījumu apdrošināšanā.
Aivis Dembovskis, Vecākais darījumu vadītājs Altum

Norvēģijas tirdzniecības kamera
llze Garoza
, Norvēģijas tirdzniecības kameras izpilddirektore

Uzņēmēja Norvēģijā pieredzes stāsts par preču importu no Latvijas
Uldis Meļķis
, Bygg AS

Pieteikšanās ŠEIT.


____________________________________________________________________________________

13.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 28.februāra līdz 2022.gada 28.martam.


Aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
2.1. rīcībā "Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība"_____________________________________________________________________________

Labdien, biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" biedri!

Aicinām Jūs uz biedrības kopsapulci š.g. 7.februāri plkst.16.00 attālinātā režīmā.


Darba kārtībā:
1. Par  biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšanu;
2. Par  biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" revidenta ievēlēšanu;
3. Par  biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" valdes ievēlēšanu.

Pirms sapulces Jums tiks nosūtīta Zoom saite un gada pārskats, lai laicīgi varat iepazīties ar 2021.gada darbības rādītājiem.

Uz tikšanos!


12. kārtā projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 7.janvāra līdz 2022.gada 7.februārim 

aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 
1.2.rīcība “Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” sīkāka informācija


___________________________________________________________________________________

Aicinām piedalīties bezmaksas vebinārā "Ideju vadība produktu attīstībai", piektdien, 10.decembrī, plkst. 9.30.


Kā radīt vairāk un labākas idejas, kas pārdod sevi pašas?
Gamestorminga pamati jaunu produktu attīstībai;
Gamestorminga metodes, ko izmantot jaunu produktu izstrādei un esošo attīstībai.


 

Lektore: Elīna Miķelsone, kura konsultējusi vairāk nekā 400 esošos un topošos uzņēmējus inovāciju jautājumos. 
Lai produktīvi piedalītos vebinārā, būs nepieciešams dators un ieslēgta kamera!
Reģistrēties dalībai šeit:


__________________________________________________


11.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana no 2021.gada 5.decembra līdz 5.janvārim aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” skatīt te.


_________________________________________________________________


Piedāvājam apmeklēt bez maksas seminārus un mācības uzņēmējiem, uzņēmumu pārstāvjiem (darbiniekiem) Zemgales Plānošanas reģiona projekta "Uzņēmējdarbība Zemgalē" ietvaros.
Pieteikšanās 5.11. semināram ŠEIT.

Informācija Facebook.com ŠEIT.


Programma:

 Jaunie IT risinājumi un patēriņa maiņa (Post) Covid ērā

Reinis Zitmanis, tehnoloģiju žurnālists, IT uzņēmuma “Itero”vadītājs,

Kā uzņēmējam viegli (ne) pazaudēt naudu kibertelpā

Cert.lv pārstāvji Gints Mālkalnietis un Dana Ludviga

Automatizācijas un moderni IT risinājumi biznesam

SIA “Eligent” pārstāvis Toms Mols

 

 


 

Pieteikšanās 9.11. semināram ŠEIT.

Informācija Facebook.com ŠEIT.

 

Programma:

 Zīmols un zīmola komunikācija svētku laikā;

Kādu saturu veidot uzņēmuma komunikācijā svētku laikā;

Kā oriģināli apsveikt klientus un pārsteigt sadarbības partnerus svētku laikā;

Svētku kampaņu rezultātu izvērtēšana.

Semināru vadīs Jānis Karāns no mārketinga aģentūras “Bregards”.


_________________________________________________________________ 


Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludina pilotkonkursu organizāciju darbības atbalstam

Lai izmēģinātu jaunu biedrību un nodibinājumu atbalsta pieeju, kas varētu kļūt par pamatu Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) darbam nākamajā finanšu periodā gan Latvijā, gan citviet Eiropā, Latvijas AIF izsludina Ilgtermiņa darbības atbalsta konkursu un aicina tajā piedalīties pieredzējušas un finansiāli spēcīgas organizācijas, kuru vidējais gada apgrozījums ir vismaz 80 000 eiro un tām ir spēkā esoši vairākgadu darbības plāni (stratēģijas).

Pieteikumus konkursam var iesniegt no 2. jūlija līdz 6. septembra pl. 14.00 AIF tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv. Konkursa rezultātā septiņām atbilstošākajām organizācijām tiks piešķirti 100 000 eiro katrai to darbības plānos (stratēģijās) iekļauto mērķu, uzdevumu, pasākumu īstenošanai un rezultātu sasniegšanai aspektos, kas saistīti ar AIF mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem Latvijā.

Vēršam uzmanību, ka konkursā nevar piedalīties organizācijas, kuras jau ir saņēmušas no AIF vairāk kā 38 000 eiro, jo arī šī konkursa ietvaros ir spēkā nosacījums, ka viena organizācija no AIF nevar saņemt vairāk kā 138 000 eiro. Tāpat vēršam uzmanību, ka organizācijas, saņemot šo piešķīrumu, nevarēs vairs piedalīties citos AIF konkursos šajā darbības periodā, izņemot Informatīvi izglītojošas kampaņas ieviesēja atlases konkursu.

Lai uzzinātu vairāk par konkursu, aicinām apmeklēt informatīvo semināru 16. jūlijā pl. 10.00 ZOOM tiešsaistes platformā. Savukārt tiem, kas rakstīs pieteikumus un būs sakrājušies specifiski jautājumi, 28. jūlijā pl. 14.00 – 16.00 klātienē Rīgā būs iespēja tikties jautājumu un atbilžu pēcpusdienā.


______________________________________________________________________________


Atvērta pieteikumu pieņemšana stratēģisko projektu konkursā

No 2021. gada 18. jūnija līdz 6. septembra plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ir aicinātas iesniegt projektus otrajā AIF Stratēģisko projektu konkursā programmās Demokrātijas kultūra un Cilvēktiesības.

Konkursa ietvaros tiks atlasīti tādi projekti, kuru aktivitāšu kopums varētu radīt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūrā vai cilvēktiesību stiprināšanā Latvijā un kuros tiek pausts projekta iesniedzēja stratēģiskais redzējums, kā šīs izmaiņas panākt un iesniedzējs pārliecina par savām spējām to veikt.

Konkursa kopējais budžets ir 1 042 420 eiro, tai skaitā projektiem programmā “Demokrātijas kultūra” - 685 150 eiro un projektiem programmā “Cilvēktiesības” - 357 270 eiro. Viena projekta finansējums ir 40 000 - 105 000 eiro, un AIF finansējums ir līdz 100% no projekta kopējā budžeta. Projekti jāīsteno laika periodā no 01.11.2021 līdz 30.04.2024., un to ilgums var būt 24-30 mēneši. Šajā konkursā AIF plāno atbalstīt 10-11 projektus.

 

_________________________________________________________________________

Preses relīze

2021. gada 22. jūnijā

 

 

Pirmo reizi Latvijā paziņoti atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” saņēmēji

 

 

16. jūnijā tika paziņoti pirmie 12 Latvijas ciemi, kuri ieguvuši atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems”. Rezultātu paziņošana noritēja tiešsaistes pasākumā “Viedie ciemi – dzīvā bibliotēka”, piedaloties iniciatīvas organizatoriem, žūrijas locekļiem un pretendentu kopienām visos Latvijas reģionos. Klausoties kandidātu stāstos, pasākums pulcēja dalībniekus no visas Latvijas un deva iespēju virtuāli aizceļot uz šo kopienu pagalmiem un kopienu centriem, kuros bija izveidotas tiešraides studijas.

 

Publicitātes kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” jaunās realitātes apstākļos norisinājās digitālajā vidē, taču PPP biedrības “Zied zeme” vadītāja Linda Cīrule norāda, ka: “Digitālajā vidē robežas novilkt ir grūti, un dažkārt tas nav nepieciešams, tagad viedo ciemu ideja ir izskanējusi nacionāli! Gandarījums ir liels, varētu pat teikt: nacionāls lepnums! Kopā mēs varam izdarīt vairāk un šī kampaņa apliecina to, ka tepat Latvijā ir fantastiski iedvesmas stāsti!”

 

Konkursā tika iesniegti 38 pieteikumi, no kuriem 12 kopienām žūrija lēma piešķirt “Viedā Ciema” atpazīstamības zīmi. To saņēma: Alsunga, Bebrene, Briežuciema pagasts, Engures apkaimes piekraste, Gārsene, Jaunmuiža, Jaunpils, Kākciems, Kaldabruņa, Krimūnu pagasts, Skujene un Ziemupe. 

 

21 kopienai žūrija šogad lēma piešķirt atzinību “Ceļā uz viedo ciemu”: Bernāti, Carnikava, Daugavas krasta ciems Dviete, Dzilnuciems, Ērberģe, Ičas apmetne, Indra, Jaunolaine, Kalniena, Krapes muiža, Liepa, Madliena, Meņģele, Mežinieku apkaime, Miķeļtornis, Nīgrane, Oviši, Rembate, Skaistkalne-Kurmene, Zasa un Zorģi. Pieci ciemi, saņemot ceļa vārdus viedā ciema idejas attīstībai, saņēma pateicību par dalību atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems”: izglītības resursu platforma “Zelt”, Ancenes ciems, pieaugušo neformālās izglītības centrs "Azote" Balvos, Prauliena un Tīraines dārzi.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Bluķe pēc rezultātu paziņošanas dalībniekiem izteica pateicību un vēlēja nepadošanos: “Ārkārtīgi liels paldies visiem, kas piedalījās. Visi esat uzvarētāji, jo esat uzdrīkstējušies un darbojušies savā kopienā, lai savu dzīvesvietu padarītu labāku, ērtāku un patīkamāku. Sveicu atpazīstamības zīmes saņēmējus un pārējos dalībniekus – redzot jūsu degsmi un gribēšanu darīt, manuprāt, ikvienam no jums ir izredzes kādu dienu sevi saukt par viedo ciemu!”

 

Savukārt Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas studiju programmas koordinatore un lektore Gunta Lukstiņa atpazīstamības zīmes pretendentiem vēlēja iedvesmas vārdus: “Ja jūs zinātu, kā jūsu stāsti priecēja, tie deva spēku, tie deva ieraudzīt daudzas JAUNAS vietas un PAZĪSTAMĀS savādāk! Latvija dzīvos, ja katra vieta dzīvos, ja katra vieta būs vieda un katrā vietā būs viedi ciemi. Braucam viens pie otra un mācāmies, esam radoši!”"

 

Visi atpazīstamības zīmes kandidāti, kā arī citi ciemi, kas vēlas vairāk izzināt jaunas iespējas un tīkloties ar citiem viedajiem ciemiem, tiek aicināti līdz 6. septembrim pieteikties tiešsaistes apmācību kursam „Elements of AI” ar papildu tieši lauku kopienām paredzētām diskusijām un lekcijām, ko nodrošinās IT Izglītības fonds - Start(IT) sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu. Pieteikšanās: https://forms.gle/hCunfvRLsW42bR5SA. Par kursu: https://www.elementsofai.lv/.  

 

Viedo ciemu dzīvā bibliotēka un atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” rezultātu paziņošana  norisinājās 5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta[1] laikā, sekmējot plašākas viedo ciemu interesentu mērķauditorijas sasniegšanu. Pasākuma ierakstu iespējams noskatīties šeit: https://www.facebook.com/laukuforums/videos/511807693499949

 

Vairāk par žūrijas komisijas sastāvu, atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” kritērijiem un vadlīnijām iespējams uzzināt šeit: https://laukuforums.lv/lv/archives/11986

 

PPP biedrība “Zied zeme”, biedrība “Jūras zeme”, biedrība “Pierīgas Partnerība” izsaka sirsnīgu paldies 38 ciemiem un kopienām, kuri piedalījās uzsaukumā atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems” un arī turpmāk aicinām  īstenot viedā ciema pieeju jūsu ciemu attīstībā un dalīties savā pieredzē! Lai iegūtu ne tikai nacionālu, bet arī starptautisku pieredzi viedo ciemu attīstībā aicinām arī turpmāk sekot līdzi starptautiskā projekta “Smart Villages LEADER Network” aktivitātēm šeit: https://www.facebook.com/SmartVillagesLeaderNetwork.

 

2021. gadā atpazīstamības zīme “Viedais Ciems” Latvijā tika izsludināta pirmo reizi, un tās mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem. Iniciatīvā atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems” pieteicās 38 kopienas, kuru paveikto vērtēja dažādu jomu ekspertu žūrijas komisija.

 

Atpazīstamības zīmes piešķiršana norisinās publicitātes kampaņas “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” ietvaros, kurasiniciatori ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno “LLF sadarbnīca”. 

 

Kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” tiek īstenota projekta „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu īsteno PPP biedrības "Zied zeme", “Pierīgas Partnerība” un “Jūras Zeme”, lai veicinātu viedu vietējo attīstību to darbības teritorijās.

 

Kontaktinformācija:

Lauma Kalēja

+371 26572229 

lauma.kaleja@laukuforums.lv

www.laukuforums.lv|  Facebook  |  Instagram  |  Twitter[1] Latvijas Lauku Kopienu Parlamentu organizē biedrība “Latvijas Lauku forums” un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā.


 ______________________________________________________________________________

Informācija medijiem

Stāmerienā, 10.06.2021.

 

Nākamnedēļ Latvijas Lauku kopienu parlamentā 25 diskusiju grupās runās par lauku telpas nākotni


No šī gada 16. līdz 18. jūnijam piekto reizi notiks Latvijas Lauku kopienu parlaments, pulcējot valsts, pašvaldību un lauku kopienu pārstāvjus, pētniekus un uzņēmējus, lai diskutētu par konkurētspējīgas un pievilcīgas vides veidošanu lauku reģionos un mazajās pilsētās.Parlamenta norises trijās dienās tiks aktualizētas un risinātas tādas tēmas kā pandēmijas radītās sekas un pielāgošanās risinājumi reģionos, attālo ciemu un to iedzīvotāju identitātes stiprināšana, jaunienācēju laukos pieredze un vajadzības, kā arī jaunās iespējas, ko sniedz tehnoloģiskās un sociālās inovācijas, viedo ciemu attīstība, Eiropas zaļais kurss un citi procesi.

 

„Mūsu mērķis, organizējot Lauku kopienu parlamentu, ir iniciēt veiksmīgu risinājumu un jaunu iespēju īstenošanu lauku telpā un sekmēt šīm iniciatīvām atbalstošu vidi, vienlaikus spēcinot līdzvērtīgu dialogu un sadarbību starp dažādām pusēm vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Nozīmīgās pārmaiņas pēdējā gada laikā vienlaikus ar mūsu katra paša rīcību dzīves kvalitātes uzlabošanai un ikdienas paradumu maiņu ir sekmējis līdz šim daudzkārt neizmantotu potenciāla piepildīšanu. Lauki ir kļuvuši par vēl iekārojamāku mājvietu, darba un atpūtas vietu, vienlaikus attīstījušās daudzveidīgas un unikāliem jauninājumiem bagātas uzņēmēju, pašvaldību un kopienu iniciatīvas. Ar šīm iniciatīvām Lauku parlamenta laikā vēlamies iepazīstināt arī plašāku sabiedrību,” stāsta biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka. Šogad parlamenta rezonanses punkts būs Gulbenes novada Stāmerienas pils, tomēr pirmo reizi tas būs digitāls, dodot iespēju ikvienam interesentam sekot līdzi tiešsaistē un piedalīties diskusijās par Latvijas laukiem un to nākotni no jebkuras vietas Latvijā un pasaulē.

 

16. jūnijāparlamenta fokusā būs viedie ciemi un jaunienācēji laukos – spēcīgi jaunu pārmaiņu nesēji reģionos. Ikvienam būs iespēja radio NABA viļņos satikt un iepazīt trīs ģimeņu pieredzi, pārceļoties uz dzīvi laukos, kā arī uzzināt 14 aktīvu lauku kopienu praktiskos pieredzes stāstus un pirmajiem noskaidrot atpazīstamības zīmes "Viedais Ciems" ieguvējus.

 

17. jūnijā parlamenta oficiālajā atklāšanā dalībniekus sveiks Valsts prezidents Egils Levits un Saeimas deputāte un Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda. Atklāšanā politikas veidotāji - Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Bluķe un Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs – diskutēs par aktuālo lauku attīstības un pilsoniskās līdzdalības kontekstā. Savukārt pēcpusdienā divās sesijās, katrā ar vairākām paralēlām tematiskajām darba grupām, Kopienu parlamenta dalībnieki izzinās labās prakses laukos un ekspertu viedokļus, kā arī diskutēs par situāciju un nepieciešamajiem risinājumiem tādās jomās kā lauku apdzīvotība, kopienu noturība krīzes un pārmaiņu apstākļos, īsās pārtikas ķēdes, zaļais publiskais iepirkums, digitalizācija un digitālās prasmes, iekļaujoša līdzdalība, kā arī citiem lauku attīstībai būtiskiem jautājumiem.

 

18. jūnijāparlamenta dalībnieki digitālos pieredzes braucienos varēs iepazīties ar Gulbenes novada spēka cilvēku stāstiem un iedvesmojošām zaļās enerģijas, jauno uzņēmēju, līdzdalības rīku, tradīciju saglabāšanas un citām praksēm. Savukārt Kopienu parlamenta lielā kulminācija būs noslēguma pasākums, kurā tiks apkopoti parlamenta diskusiju rezultāti un prezentēta rezolūcija ar prioritātēm un rīcību plānu veicamajiem uzdevumiem lauku un mazo pilsētu attīstībai un stiprināšanai turpmākajos divos gados.

 

Latvijas Lauku kopienu parlamentā ir aicināts piedalīties ikviens, kurš ir ieinteresēts aktīvi līdzdarboties kvalitatīvas un dzīvotspējīgas lauku vides veidošanā, pievienojoties sarunām no jebkuras vietā Latvijā. Reģistrēties dalībai pasākumos un iegūt papildu informāciju par Lauku kopienu parlamentu un tā norisi var https://parlaments.laukuforums.lv/

Kontaktinformācija

Artis Krists Mednis, Latvijas Lauku forums

Tālruņa numurs: +371 28855427

E-pasta adrese: artis.mednis@laukuforums.lv

 

 

Latvijas Lauku forums ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno vairāk nekā 80 organizācijas visos reģionos. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. Vairāk: laukuforums.lv.

 

5. Latvijas Lauku kopienu parlamentu rīko biedrība "Latvijas Lauku forums" sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību un biedrību "SATEKA". Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

___________________________________________________________________Iedvesmas seminārs par izglītības un karjeras iespējām Zemgalē “Kur mācīsies Zemgales jaunieši?”. 


Lai piedalītos seminārā, aicinām reģistrēties elektroniski http://ej.uz/kurmacities .


Vairāk informācija

____________________________________________________________________Aicinājums izvirzīt Latvijas Lauku iedvesmas stāstus Kopienu parlamentam līdz 29. aprīlim!


No 2021. gada 16. līdz 17. jūnijam Gulbenes novada Stāmerienā notiks 5. Latvijas Lauku kopienu parlaments, lai vairākus simtus interesentu vienotu diskusijās un pieredžu apmaiņā par Latvijas lauku izaicinājumiem un atbildēm uz tiem.

Ar šo mēs aicinām Latvijas Lauku foruma biedrus un citus savu teritoriju pazinējus LĪDZ 29. APRĪLIM izvirzīt līdz 5 lauku spēka stāstiem, par ko būt jāzina visiem un kuri radošies vai būtisku izaugsmi piedzīvojuši vēlami pēdējo divu gadu laikā. Šī ir iespēja katram lepoties ar savas teritorijas iedzīvotāju paveikto visai Latvijai. Anketa stāstu iesūtīšanai: https://forms.gle/PikZffBiZV6NvPQ48

Latvijas lauki ir STIPRI, VIEDI, ZAĻI un DZĪVI - Kopienu parlaments uz reģionu attīstību lūkosies no šiem skatu punktiem, tāpēc stāstus meklējam kā pierādījumus apgalvojumam. Lūkojam pēc piemēriem, kas vietējā kopienā vai plašākā mērogā radījuši pozitīvu rezonansi. Tie var būt cilvēki, projekti, uzņēmumi, procesi, notikumi, jūsu jaunatklājumi un citi vietējie "enerģijas avoti".

Maijā mēs sazināsimies ar atbilstošākajiem no ieteiktajiem stāstiem un aicināsim tos piedalīties darba grupās 17. jūnijā. Jaunienācēju un viedo ciemu stāstiem būs īpaša platforma 16. jūnijā.

Paldies jau iepriekš!


Ar cieņu
Artis Krists Mednis
Projektu vadītājs


21.04.2021.
_________________________________________________________________________________


Noslēdzies 10. kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms


Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1. rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 08.01.2021. līdz 08.02.2021., tika iesniegti 18 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 372 260,00 eiro.
Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 1.1. rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr. 590, tika izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. Vairāk info.

2021.gada 8.martā
________________________________________________________________________________________


Biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” biedru kopsapulce

2021. gada 19.martā

 

Sapulce tiek organizēta attālināti - rakstveida procedūrā (elektroniski, t.i., ar e-pasta starpniecību).

Darba kārtībā:

  1. Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” gada pārskata par 2020.gadu apstiprināšana.

 

Valdes priekšsēdētāja: Jolanta Kalinka

 _____________________________________________________________________________________________

Noslēgusie10. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

 

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1. rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 08.01.2021. līdz 08.02.2021., tika iesniegti 18 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 372 260,00 eiro.

Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 1.1. rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr. 590, 30  kalendāro dienu laikā tiks izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. 


2021.gada 9.februārī

______________________________________________________________________________________________


 
Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu ar projekta iesniegšanas laiku no 2021.gada 8.janvārim līdz 8.februārim 

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 8.janvāra līdz 2021.gada 8.februārim
 Sludinājuma kopsumma  10. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.1.rīcībai “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” ir 250 000,00 EUR
Projektu īstenošanas termiņš   1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 Projektu iesniegumu iesniegšana veidi   elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa konkursa 10.kārtā ir 50 000 eiro, ar atbalsta intensitāti 70%.

Sīkāku informāciju skatīt te.

2021.gada 8.janvārī
_______________________________________________________________________________________


Izsludināts Kapacitātes projektu konkurss


Līdz 2021. gada 15. februāra plkst. 14:00 Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas kapacitātes stiprināšanai.Šis ir trešais Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkurss, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju un kapacitāti.

Konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā.


Izlasi plašāku informāciju par konkursu un atbalsta pasākumiem šeit


www.activecitizensfund.lv
 e-pasts: pasts@activecitizensfund.lv

2020.gada 14.decembrī
_______________________________________________________________________________

Uzsāk kampaņu “Mans ciems ir “Viedais Ciems””

Pavisam drīz vairāku aktīvo Latvijas lauku reģionu un kopienu iedzīvotāji varēs lepoties ar savu ciemu vai kopienu, jo no šī gada decembra tiek uzsākta kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems””, kuras mērķis ir aktualizēt viedo ciemu koncepta ieviešanu Latvijas lauku reģionos un sekmēt inovatīvus risinājumus lauku kopienu ikdienas dzīves uzlabošanai. 

Kampaņas organizatori vēlas informēt Latvijas iedzīvotājus par viedo ciemu konceptu, iepazīstinot ar vietējiem un ārvalstu viedo ciemu pieredzes stāstiem, jo gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā viedo ciemu koncepta aktualitāte arvien pieaug. Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" vadītāja Linda Cīrule skaidro: “viedais ciems sākas ar lauku kopienu iedzīvotājiem – tieši iedzīvotāji paši iniciē un virza procesu, kad kopienas apzina savus resursus un rada jaunus, inovatīvus risinājumus esošajām problēmām dažādās, piemēram, veselības pakalpojumu pieejamības, kultūras, izglītības, pārtikas pieejamības, mobilitātes, nodarbinātības jomās. Viedie ciemi ir ļoti svarīgi lauku reģionu attīstībai, jo ātri mainīgajā laikmetā, kas kopienu ikdienā ienes arvien jaunus izaicinājumus, tieši iedzīvotāji visprecīzāk un ātrāk apzina savas vajadzības, problēmas un iespējamos risinājumus.”2021. gada sākumā kampaņas ietvarā tiks izsludināts pirmais uzsaukums, kurā Latvijas lauku reģionu kopienu iedzīvotāji varēs pieteikt savus ciemus statusam “Viedais Ciems”. Kampaņas organizatori strādā pie kritērijiem un vadlīnijām statusa piešķiršanai un noteikšanai un pulcē starpdisciplināru žūriju, kas jau nākamā gada pirmajā pusē paziņos pirmos Latvijas “Viedos Ciemus”. 

Kampaņas iniciators ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno “LLF sadarbnīca”. 

Kampaņa tiek īstenota projektā „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. 

Kontaktinformācija:
Sandra Rubene, sandra.rubene@laukuforums.lv
www.laukuforums.lv  |  Facebook  |  Instagram  |  Twitter

2020.gada 10.decembrī
________________________________________________________________________________________

 
Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu ar projekta iesniegšanas laiku no 2021.gada 8.janvāra līdz 8.februārim 

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 8.janvāra līdz 2021.gada 8.februārim
 Sludinājuma kopsumma  10. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.1.rīcībai “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” ir 250 000,00 EUR
Projektu īstenošanas termiņš   1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 Projektu iesniegumu iesniegšana veidi   elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa konkursa 10.kārtā ir 50 000 eiro, ar atbalsta intensitāti 70%.

Sīkāku informāciju skatīt te.

2020.gada 7.decembrī
__________________________________________________________________________________________Bauskas novada pašvaldība aicina Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu uzņēmējus 
uz pasākumu “Uzņēmēju kodols #4” 14.oktobrī

Pasākums notiks Bauskas Kultūras centrā, Bauskā, Kalna ielā 18.


Pasākuma programma:
12:20 – 13:00 Ierašanās un reģistrēšanās
13:00 – 14:45 Uzņēmējdarbībā biežāk pieļautās kļūdas un kā tās labot
14:45 – 15:00 Kafijas pauze
15:00 – 17:00 Darbnīca – pirmie soļi uzņēmēju sadarbībai ar pašvaldību

Pasākumu vadīs uzņēmumu stratēģiskais un vadības konsultants-  harizmātiskais Jānis Kļaviņš.

· Pasākuma ievadā Jānis izklaidējoši interaktīvā veidā dalīsies ar reāliem pieredzes stāstiem, analizēs dažādas uzņēmējiem raksturīgākās problēmas, stāstīs par daudzpusīgiem risinājumiem šķietamas bezizejas situācijās.
· Noslēguma daļā klātesošie tiks aicināti iesaistīties darbnīcā, ar mērķi veidot redzējumu uzņēmējdarbības vides veicināšanai novadā un, viedokļu apmaiņas rezultātā, rast ērtāko veidu dialoga veidošanai starp uzņēmējiem un pašvaldību.

 Vairāk informācijas lasiet šeit.

Uzņēmēji aicināti līdz 2020.gada 12.oktobrim pieteikties, zvanot uz tālruni 6579519, 29176675, rakstot uz e-pastu: uznemejdarbiba@bauska.lv vai aizpildot pieteikuma anketu elektroniski.

Ņemot vērā valstī noteiktos drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, vietu skaits ir ierobežots. Dalība bez maksas.


2020.gada 7.oktobrī
________________________________________________________________________________________

Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?
Eiropas komisijas kampaņa Bauskas un Rundāles novados

Eiropas Komisijas kampaņas "Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne" ietvaros 9. oktobrī no plkst. 13.00, izbraucot no Bauskas (Pionieru ielā 2) pārstāvji no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Lauku foruma un Bauskas rajona lauku partnerības aicina ikvienu pievienoties un paviesoties Bauskas un Rundāles novadu dažādās vietās, izzinot skaistās iniciatīvas tuvākajā apkārtnē, kas tapušas ar nozīmīgu un radošu vietējo iedzīvotāju darbu un Eiropas fondu atbalstu. Pasākumā aicināts pievienoties ikviens, kam interese, ieraugot, kas paveikts un daudzkārt nezināms tuvākajā apkārtnē, izzinot kā Eiropas rīcība sastopama apkārtējā vidē, būs iespēja ieraudzīt pašiem sevi Eiropā. Klātesošie dzirdēs pieredzes stāstus par lielām lietām mazās vietās un par to, kā iedzīvotāju vajadzības mijiedarbojas ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām. 

Eiropas Komisija līdz 2021. gada vasarai plāno izstrādāt ilgtermiņa vīziju par lauku telpas attīstību, sekmējot maksimālu esošā lauku potenciāla izmantošanu un atbalstītu unikālo problēmu kopumu, sākot no demogrāfiskajām izmaiņām līdz pieejamībai, nabadzības riska mazināšanu un ierobežoto piekļuvi pakalpojumiem. Vīzijas sagatavošanā būs iesaistīti dažādi EK dienesti, pētniecības centri, kā arī tiks ietverts daudzu citu ieinteresēto pušu ieguldījums, plaša mēroga sabiedriskā apspriešana un daudzi citi avoti. Eiropas lauku tīkla izveidotajā ekspertu darba grupā vīzijas izstrādei ir iekļauta arī LLF izpilddirektore Anita Seļicka.

Par Eiropas ieguldījumu pasākuma laikā būs iespēja ne tikai dzirdēt par attīstības ceļu un iegūto pieredzi, bet arī baudīt iniciatīvu īstenošanas vietas klātienē un satiekot pašu darītājus – restaurācijas un mākslas darbnīcā Ceraukstes pagastā, viesojoties pie Līgas Jansones, kopā ar Elīnu Kuzņecovu izzinot Brunavas pagasta Mazo muižu - rokoko laikmeta tērpu un aksesuāru ekspozīciju, Svitenes pagastā aplūkojot Laimas Grigones Keramikas darbnīcu “Urštēnos” un noslēdzot pieredzes stāstu braucienu  Rundāles ūdensdzirnavu muzejā kopā ar Vladislavu Bergmani.
18.20 sarunas tiks turpinātas Īslīces kultūras namā, pārrunājot Eiropas iespējas atbildēt uz esošajām vajadzībām lauku telpā, un uzklausot vēl citus pieredzes stāstus par uzņēmējdarbības un mājražošanas attīstību un sabiedriskā labuma iniciatīvu īstenošanu.

Parādīt, ka Eiropa ir tepat un ikdienišķās lietās saskatāma, kā rezultāts mērķtiecīgām rīcībām kohēzijas, lauku attīstības un citu politikas plānu īstenošanas rezultāts, ir viens no biedrības “Latvijas Lauku forums“ (LLF) mērķiem, iesaistoties Eiropas Komisijas kampaņā “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne”. Kampaņas mērķis ir informēt par Eiropas Savienības sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta programmām. Plašāka informācija par Eiropas sniegtajām iespējām laukiem un reģionu iedzīvotājiem ļauj saskatīt un izzināt dzīves kvalitātes uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas, vienlaikus radot vietu diskusijām par efektīvāku un mērķtiecīgāku atbalstu lauku telpā.

Ar pasākuma programmu var iepazīties tePasākuma programma

Iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu bauskas.partneriba@inbox.lv vai pa tālr. 26752200 līdz 7.oktobrim.

Anita Seļicka,
Biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore


 + 371 288 55 427     laukuforums@gmail.com      www.lllf.partneribas.lv 2020.gada 2.oktobrī
________________________________________________________________________________________


Iecavas pašvaldībā īstenots projekts “Daudzfunkcionālas sporta laukuma izveide Iecavas novadā”

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, paplašināt veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādojot tās un piedāvājot novada iedzīvotājiem, vienlaicīgi radot iespējas nodarbēm visai ģimenei.
Projekta ietvaros tika izveidots daudzfunkcionāls sporta laukums, kuru iespējams transformēt pielāgojot  dažādām aktivitātēm, piemēram, ledus boulingam ziemā, vasarā – inline hokejam, florbolam, Getto futbolam. Īstenojot projektu un izveidojot daudzfunkcionālu sporta laukumu Iecavā, ir radītas vēl nebijušas brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu dažādošanas iespējas.Par pašvaldības līdzekļiem tika novilktas dažādu sporta veidu līnijas. Tuvojoties ziemas sezonai tiks iegādāti hokeja vārti. Pie daudzfunkcionālā sporta laukuma ir izveidots informatīvais stends ar informāciju par stadionu, kas kādreiz atradies jaunizveidotā daudzfunkcionālā sporta laukuma vietā un ūdensdzirnavām, kas atradušās netālu no ierīkotā daudzfunkcionālā sporta laukuma.
          
     

Ar lielu entuziasmu izveidoto daudzfunkcionālo laukumu izmanto vietējie iedzīvotāji– īpaši bērni un jaunieši.
Jaunizveidotajā daudzfunkcionālajā sporta laukumā Iecavā, Sporta ielā 4, 23.augustā, norisinājās «Uhh Design Street games». Komandas 3:3 formātā sacentās futbolā, florbolā un basketbolā un norisinājās arī Iecavas novada 2020.gada 3x3 basketbola kausa izcīņas noslēdzošais posms.

Projekta kopējās izmaksas: 55 720.33 EUR, tajā skaitā: publiskais finansējums - 22500,00 EUR (jeb 90%no attiecināmajām izmaksām 25000,00 EUR), pašvaldības līdzfinansējums - 33 220.33 EUR. Projekta Nr. 19-06-AL07-A019.2201-000003. Projekta īstenošanas termiņš: 30.09.2020.

 Sintija Kalēja
Iecavas novada pašvaldības administrācijas 
Attīstības nodaļas projektu vadītāja


2020.gada 17.septembrī
______________________________________________________________________________


Biedrība „Docedis” īstenojusi projektu „Vides skolas „Pie Ozoldārza” izveidošana”

Biedrība „Docedis”, kuras nosaukuma tulkojums no latīņu valodas „Docendo discimus” latviešu valodā ir „Mācot, mēs mācāmies paši”, ir realizējusi projektu „Vides skolas „Pie Ozoldārza” izveidošana”, kas tika atbalstīts projektu konkursā ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīva" 2.1.rīcība „Novadu vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” ietvaros. 

Projekta ietvaros iegādāti pamatlīdzekļi iecerēto vides izzinošo nodarbību un citu izglītojoša rakstura pasākumu organizēšanai Bauskas rajona lauku partnerības darbības teritorijā. Projekta realizācija dos iespēju interesentiem iesaistīties praktiskās izpētēs un organizētājos novērojumos par ūdeni, sikspārņiem, kukaiņiem, gliemežiem, sūnām, ķērpjiem, putniem, aizsargājumiem un ārstnieciskiem augiem.  Ar Rundāles novada domes atbalstu sabiedrisko organizāciju darbībai projekta „Iepazini savus nepamanāmos kaimiņus” ietvaros tika iegādāts pētnieciskais aprīkojums, kas atļauj nodrošināt interaktīvu nodarbību vadīšanu bērnu un citu ieinteresēto cilvēku grupām. 

Pateicoties ELFLA atbalstam, biedrības rīcībā šobrīd ir mikroskops, USB mikroskops, zīmēšanas planšete, projektors, fotokamera, interaktīvs displejs, sikspārņu detektors, pārvietojamā tāfele un mēbeļu komplekts. Diemžēl biedrība neguva atbalstu moduļa tipa ēkas iegādei, kas kalpotu par bāzes vietu pasākumu organizēšanai un nodarbību vadīšanai. Pašlaik pasākumu organizēšanai pielāgojām nomātas telpas un vairāk koncentrējāmies uz izbraukuma aktivitātēm un pārgājieniem. Dalībai pasākumos var pieteikties biedrības "Docedis" Facebook kontā https://www.facebook.com/BiedribaDocedis.

Izglītojošās nodarbības "Iepazīsti savus kaimiņus" foto var apskatīt te:      https://docedis.webnode.lv/galerija/

Video uzaicinājums dalībai pārgājienā šī gada 13.septembrī skatāms te.Projekta „Vides skolas „Pie Ozoldārza” izveidošana” (Nr. 19-06-AL07-A019.2201-000012) attiecināmās izmaksas ir EUR 6148.23, tajā skaitā publiskais finansējums EUR 5533.41. Biedrība kā līdzfinansējumu ieguldījusi 614,82 EUR.


Biedrības "Docedis" valdes priekšsēdētāja Anna Marija Knoka
 
2020.gada 10.septembrī
_______________________________________________________________________________Aicinām uz diskusiju Bērzkalnos par Eiropas Savienības 
sniegtajām iespējām laukos

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” aicina Zemgales iedzīvotājus uz diskusiju par Eiropas Savienības (ES) sniegtajām iespējām un iniciatīvām, kas veicinājušas lauku reģionu, pašvaldību un vietējo kopienu attīstību. Diskusijas mērķis ir paplašināt iedzīvotāju zināšanas par pieejamajiem ES atbalsta instrumentiem. Pasākums notiks viesu namā “Bērzkalni” (Bērzkalni 11A, Īslīces pagasts, Bauskas novads) otrdien, 15.septembrī plkst. 11:00.


Pasākums sāksies ar sarunu par ES sniegtajām iespējām un atbalsta instrumentiem, uzsverot vietējās pašvaldības pieredzes piemērus, kas veicinājuši lauku attīstību Zemgales reģionā. Diskusijā būs iespēja iesaistīties ikvienam dalībniekam, daloties savā pieredzē, veiksmes stāstos un izaicinājumos, īstenojot vai piedaloties ES līdzfinansētos projektos. Savukārt pasākuma otrajā daļā būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas, piedaloties konkursā “Cik zinošs esmu ES atbalsta instrumentu izmantošanā?”

Pasākumu vadīs Agita Hauka, Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja, Copa Cogeca un Copa Geopa eksperte, Labas gribas vēstniece Eiropas attīstības gadam 2015, Latvijas kultūras vēstniece un Agnese Hauka, Latvijas Zemnieku federācijas valdes locekle un lauku attīstības eksperte, Copa Cogeca un Copa Geopa eksperte.

Pasākums norisinās Eiropas Komisijas kampaņas „Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne” ietvarā, lai informētu par Eiropas Savienības sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta programmām.

Pasākuma programma skatāma te
Pieteikšanās pasākumam: https://forms.gle/oHyy9yGMhFrPEEd57


Pasākums ir bez maksas. Pasākuma laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Papildu informācija:
Aiga Kuzma, 
Biedrības "Latvijas Zemnieku federācija" biroja vadītāja 
Tālr.: 26536985, e-pasts: info@lzf.lv 

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” ir izveidota 1990. gadā (reģistrēta 1993.gadā) un šobrīd pārstāv vairāk nekā 7000 ražojošus dažādu nozaru lauksaimniekus visā Latvijā. Latvijas Zemnieku federācijā aktīvi darbojas 9 reģionālās lauksaimnieku apvienības (biedrības), 5 nacionālās lauksaimniecības nozaru organizācijas, 1 lauku pašvaldība, 153 individuālie biedri un 3 reģionālās lauksaimnieku kopas.


2020.gada3.septembrī _______________________________________________________________________________

Noslēdzies 9. kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1. rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 14.02.2020. līdz 14.03.2020., tika iesniegti 19 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 354664,55 eiro.
Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 1.1. rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr. 590, tika izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. 2020.14.aprīlī
________________________________________________________________________________________


Izdots ceļvedis laivotājiem “Iekustini Lielupi”

2020.gada Balttour starptautiskās tūrisma izstādes – gadatirgus ietvaros, no 31.janvāra līdz 2.februārim Zemgales novada apvienotajā stendā tika prezentēta Leader sadarbības projekta  “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” ietvaros izstrādā Lielupes ūdenstūrisma karte – informācijas ceļvedis laivotājiem "Iekustini Lielupi".

Ceļvedis aptver Lielupi no tās sākuma punkta līdz pat ietekai Baltijas jūrā. Ceļvedī laivotājiem tiek piedāvāti 5 laivošanas maršruti, atkarībā no interesēm, grūtības pakāpes un izvēlētā laivošanas līdzekļa. Pirmais maršruts no Bauskas līdz Mežotnei ir vidēji grūts, piemērots plašai mērķauditorijai, arī ģimenēm ar bērniem. Ļoti ainavisks posms. 
Otrais maršruts no Mežotnes līdz Jelgavai ir grūts posms, piemērots dabas vērotājiem, ietver palieņu pļavu ainavas. Lielupe kļūst dziļāka un platāka, ietver aizaugušus posmus. Ainavisks posms.
Trešais maršruts no Jelgavas līdz Liepājas šosejas tiltam ir grūts posms, piemērots dabas vērotājiem. Nav piemērots iesācējiem. Lielupe šeit ir plata un dziļa ar gariem un taisniem ainaviskiem posmiem.
Ceturtais maršruts no Liepājas šosejas tiltam līdz Venstpils šosejas tiltam ir ļoti nomaļš upes posms, piemērots savvaļas dabas un neskartu vietu meklētājiem. Posms nav piemērots iesācējiem.
Piektais maršruts no Ventspils šosejas tilta līdz Vakarbuļļiem ir upes posms, kas visā garumā plūst cauri apdzīvotām vietām, piemērots aktīviem airētājiem, kā arī tiem, kurus interesē dabas un kultūras pieminekļi upes piekrastē. Šajā posmā Lielupe sasniedz savu maksimālo platumu un dziļumu. Izcili ainavisks posms. 


Lai veicinātu ūdens tūrisma aktivitātes, īstenojot projektu "Lielupes atveseļošanas pasākumi - pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem", piecu pašvaldību teritorijās ir izveidotas laivu piestātnes. Lielupe jau izsenis bijusi svarīgs satiksmes ceļš gan pasažieru, gan kravu pārhttps://www.partneribalielupe.lv/attachments/article/450/web_karte.pdfvadāšanai, tomēr, laikiem mainoties, šī kustība mazinājusies. Lai situāciju uzlabotu, 2018. gadā trīs vietējās rīcības grupas - Lauku partnerība "Lielupe", Bauskas rajona lauku partnerība  un Pierīgas partnerība, iesaistoties Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles  un Babītes novadu pašvaldībām, nolēma upes krastos izveidot laivu piestātnes un informāciju tūristiem. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.


2020.gada 27.februārī
_______________________________________________________________________________

Izsludina atklāta projektu konkursa 9.kārta

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai".
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020.gada 14.februāra līdz 2020.gada 14.martam.
9. kārtā pieejamais publiskais finansējums  ir 276 545,27 EUR.
Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte ir 70%; kopprojekta gadījumā – 80%. Savukārt maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 50 000 EUR.

Sīkāk par atbalsta nosacījumiem, kas jāievēro, pretendējot uz finansējumu un ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties šeit.


2020.gada 14.janvārī
_______________________________________________________________________________________


Iedvesmojies. Mācies. Radi.

Šie atslēgas vārdi precīzi raksturo Leader sadarbības projektā “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” īstenotās aktivitātes. Ar šādi izskanējušu aicinājumu šī gada 4.decembrī Jelgavas novada Lielplatones muižā notika sadarbības projekta uzņēmējiem noslēguma pasākums.
Projekta vadītāja Videga Strautniece apkopoja īstenoto un dalījās ar projekta rezultātiem, minot, ka divu gadu laikā, Lauku partnerība “Lielupe” sadarbojoties ar Bauskas rajona un Dobeles rajona lauku partnerībām, īstenoja vairākas aktivitātes, lai sekmētu vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, sadarbību un atpazīstamību.Projekts iesākās ar apmācībām par dažādām uzņēmējiem svarīgām tēmām: mārketings; reklāmas veidošana; produktu ražošanas tehnoloģijas un iepakojums; tūrisma piedāvājuma pilnveidošana; viesmīlības nozīme tūrisma pakalpojumu sniegšanā; degustāciju galda klāšana; komunikācijas prasmju pilnveidošana, radošums un inovācija jaunu piedāvājumu veidošanā; gida darba pamatprincipi. Apmācības deva jaunas zināšanas un vērtīgus padomus uzņēmēju ikdienas darba pilnveidošanā, ražošanas procesā un plānojot uzņemt tūristu grupas savā saimniecībā. Kopumā tika īstenotas 12 apmācību dienas.

Divpadsmit pieredzes braucienos, kas īstenojās 9 sadarbības partneru novados, uzņēmēji iepazinās ar 60 saimniecībām un apskates vietām. Tādā veidā daži uzņēmēji pirmo reizi uzņēma grupu, citi savukārt varēja būt piemērs iesācējiem šajā jomā. Savstarpējā pieredzes apmaiņa deva drosmi un iedvesmu darboties. Savstarpēji pārrunātie izaicinājumi, ieguvumi, sasniegumi un grūtības, ar ko saskaras uzņēmējs, saliedēja dalībniekus un iedrošināja darboties pašiem un radīt ko jaunu.

Apjomīgs darbs uzņēmēju popularizēšanā tika īstenots izstrādājot 3 jaunus tūrisma maršrutus, kuros iesaistīti 30 vietējo produktu ražotāji un pakalpojumu sniedzēji. Tūrisma maršruts “Zemgales saimnieces aicina ciemos” un “Zemgales saimnieki aicina ciemos” vilina gardēžus un vietējās produkcijas cienītājus doties ciemos pie ražotājiem, satikt saimnieku, klausīties pieredzes stāstu un degustēt produktus. Maršruts “Uzzini, kā top!” izstrādāts, domājot par skolēniem un bērniem, aicinot iepazīt kā top lietas un dažādi produkti, kā arī pašiem iesaistīties to tapšanas procesā.

Lai sekmētu vietējo ražotāju atpazīstamību projekta īstenošanas laikā tika noorganizēti trīs jauni tirdziņi, kas drosmīgi pieteica sevi vēl nebijušās vietās: Kroņaucē, Tērvetes novadā pie kafejnīcas “Mēnestiņš”; Codes pagastā, Bauskas novadā Zemnieku saimniecībā “Vaidelotes” un Svētes pagastā, Jelgavas novadā, Zemnieku saimniecībā “Vilki”. 
Kā kulminācija īstenotajiem tirdziņiem bija šī gada augustā notikušais “Pārtikas amatnieku festivāls”, kas pulcēja kopā 50 vietējos ražotājus un 500 apmeklētājus. Festivāla mērķis bija atraktīvi, radoši un izzinoši vēstīt par vietējo pārtiku un tās ražotājiem. Pēc festivāla norises projekta īstenotājiem radās ideja apkopot projektā iesaistītos vietējās produkcijas ražotājus. Tika sagatavota un izdota karte, kas vizuāli parāda  uzņēmēju atrašanās vietas un dod iespēju sazināties ar uzņēmējiem, pēc kartē norādītajiem kontaktiem. Projekta noslēguma pasākumā savu dienas gaismu piedzīvoja viena no darbietilpīgākajām  projekta aktivitātēm - 18 reklāmas stendi, kuros apkopoti 49 uzņēmēji, kas ražo, vai sniedz pakalpojumus un aicina ciemos tūristus. Projekta vadītāja uzsvēra, ka projektā īstenotais, noteikti ir sekmējis to, ka uzņēmēju konkurētspēja pieaug un notiek ciešāka sadarbība uzņēmēju starpā, vienam otru atbalstot.


 
Šis projekts veicinājis arī iesaistīto pašvaldību ciešāku sadarbību uzņēmēju atpazīstamības veicināšanā, jo katra pašvaldība popularizēs ne tikai savus, bet arī kaimiņu novadu uzņēmējus.

Dienas otrajā daļā, projekta īstenotāji, iesaistot biedrības “Ideju un inovāciju institūts” vadītāju Elīnu Miķelsoni, rosināja dalībniekus veidot jaunus, kopīgus piedāvājums jaunajai tūrisma sezonai.
Lai rosinātu mazos ražotājus domāt plašāk un attīstīties, ar savu pieredzes stāstu par izaugsmi no mājražotāja par ražotāju, tika aicināta dalīties Ilze Priževoite, kas pārstāv SIA “Karameļu darbnīca” saldumu ražotni Jelgavā.

Izskanot pasākumam un arī noslēdzoties sadarbības projektam uzņēmējdarbības veicināšanai, pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar Lauku partnerības “Lielupe” jaunu, tikko kā iesāktu  projektu, kas piesaka sevi sociālās uzņēmējdarbības jomā. Par uzņēmējdarbību, kas veido labāku pasauli dalījās sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Dace Indrika, iepazīstinot ar vietējiem un ārvalstu piemēriem. Šī tēma rosināja uzņēmējus iepazīt, izvērtēt un analizēt, vai kāds sevi saskata darbojamies šajā jomā. Sociālās uzņēmējdarbības vēstniece aicināja uzņēmējus domāt nedaudz plašāk, saskatot ne tikai savas, bet arī apkārtējo vajadzības, tādā veidā iekļaujot sociālu jautājumu risināšanu savā uzņēmējdarbībā.


Videga Strautniece
Lauku partnerība “Lielupe”
Vairāk par projektu lasi te


2019.gada 18.decembrī
_______________________________________________________________________________


Noslēdzies 8. kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2. rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 21.10.2019. līdz 21.11.2019, tika iesniegti 9 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 353 353,41 eiro.
Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 2.2. rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr.590, tika izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. 
Atgādinām, ka atbalsta pretendenti, uzņemoties pilnu finanšu risku, gadījumā,  ja Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Dienests) projekta iesniegumu noraidīs, var uzsākt projektu īstenošanu pēc tam, kad projektu iesniegumi ir iesniegti Dienestā. Lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību Stratēģijai saņēmušie projekti Dienestā iesniegti 16. decembrī.
Projekta iesnieguma izvērtēšanas laikā, Dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Ar vērtēšanas rezultātiem var iepazīties te.


2019.gada 17.decembrī
_______________________________________________________________________________


Noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārta

Noslēgusies biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2.rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”, kur pieejamais publiskais finansējums ir 228 170,86 eiro.Konkursā projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 21.10.2019. līdz 21.11.2019, tika iesniegti 9 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 353 353,41 eiro. Projektu vērtēšana biedrībā "Bauskas rajona lauku partnerība" turpināsies līdz 21. decembrim. Uzņemoties pilnu finanšu risku, atbalsta pretendenti var sākt īstenot projektus pēc šī gada 21. decembra, kad visi ar vērtēšanu saistītie dokumenti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.


2019.gada 26.novembrī
_______________________________________________________________________________

Noslēdzies 7. kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 20.09.2019. līdz 20.10.2019, tika iesniegti 15 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 234 537,67 eiro. 

Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 2.1.rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr.590, tika izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. Viens projekta iesniegums tika atsaukts.

Atgādinām, ka atbalsta pretendenti, uzņemoties pilnu finanšu risku, gadījumā,  ja Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Dienests) projekta iesniegumu noraidīs, var uzsākt projektu īstenošanu pēc tam, kad projektu iesniegumi ir iesniegti Dienestā. Lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību Stratēģijai saņēmušie projekti Dienestā iesniegti 21.novembrī.

Projekta iesnieguma izvērtēšanas laikā, Dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Ar vērtēšanas rezultātiem var iepazīties te2019. gada 21. novembrī
_______________________________________________________________________________


Aicinām uz sadarbības projekta "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" noslēguma pasākumu

Bauskas rajona lauku partnerība sadarbībā ar lauku partnerību "Lielupe" un Dobeles rajona lauku partnerību īstenojusi sadarbības projektu "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana", kura rezultātā notikuši uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucieni, izstrādāti tūrisma maršruti un izgatavoti reklāmas stendi vietējo ražotāju atpazīstamības veicināšanai.

Noslēguma pasākumā plānots prezentēt vienu no reklāmas stendiem un atskatīties uz projektā paveikto.

         


Visus interesentus aicinām piedalīties noslēguma pasākumā šī gada 4.decembrī Lielplatones muižā no plkst. 9:30.

Ar pasākuma programmu var iepazīties šeit http://ejuz.lv/noslegumapasakums0412

Uz pasākumu lūgums pieteikties, rakstot uz e-pastu videga@partneribalielupe.lv vai aizpildot šo pieteikuma anketu http://ejuz.lv/pieteikumaanketa0412


Uz tikšanos Lielplatonē!


2019.gada 15.novembris

________________________________________________________________________________________


Noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārta

Noslēgusies biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”, kur pieejamais publiskais finansējums ir 200 000,00 eiro.


Konkursā projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 20.09.2019. līdz 20.10.2019, tika iesniegti 15 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 234 537,67 eiro. Projektu vērtēšanas biedrībā "Bauskas rajona lauku partnerība" turpināsies līdz 20. novembrim. Uzņemoties pilnu finanšu risku, atbalsta pretendenti var sākt īstenot projektus pēc šī gada 20. novembra, kad visi ar vērtēšanu saistītie dokumenti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.


2019.gada 23.oktobrī

________________________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.Sīkāka informācija pieejama šeit

        
2019.gada 18.septembrī
_______________________________________________________________________________


Dodies pieredzes braucienā un iedvesmojies Jelgavas novadā!

Jelgavas, Dobeles un Bauskas lauku partnerības aicina uzņēmējus doties pieredzes apmaiņas braucienos uz Jelgavas novadu. Būs iespēja satikt ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kas aktīvi iesaistās lauku tūrismā; 
dzirdēt pieredzes stāstus, gūt jaunas idejas un degustēt vietējo ražotāju produktus.

Ciemojoties pie uzņēmējiem, būs iespēja apmainīties ar kontaktinformāciju, lai sekmētu savstarpēju sadarbību un jaunu piedāvājumu attīstību nākotnē.Pieteikšanās braucieniem šeit: http://ejuz.lv/anketapieredzesbrauciens
Pieredzes braucienu programma šeit: http://ejuz.lv/braucienaprogramma

Pieredzes braucieni notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, Nr.17-00-A019.332-000003 un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.


2019.gada 16.septembrī
_________________________________________________________________________________________


Līdzās Rundāles pilij atvērta jauna kafejnīca

"Ābelītē", Rundāles novada Pilsrundālē, vasaras nogalē durvis vērusi moderna vietējo mājražotāju produktu kafejnīca "Rezidence", kas piedāvā gan degustācijas, gan pagatavošanas demonstrācijas. Iespēja uz vietas iegādāties pašu gatavotos sierus.

Iespēja piedalīties radošās darbnīcās, kur apmeklētāji paši var iesaistīties procesā, kā rezultātā tiek iegūts siers, kā arī gūt ieskatu latviešu nacionālajā virtuvē. Nedēļas nogalēs apmeklētājiem tiek piedāvāts dzīvās mūzikas baudījumus industriālā interjerā. Rezidence ir vieta, kurā apvienota mākslas galerija un restorāns vienuviet. 
SIA "Gustare" projekta "Kafejnīca "Rezidence" - vietējo produktu degustācijas un iegādes" (projekta Nr. 17-06-AL07-A019.2101-000001) īstenošanai saņēmusi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu Leader programmas ietvaros 70 000,00 eiro apmērā.2019.gada 13.septembrī
_______________________________________________________________________________

Jauniešus aicina pieteikties “Laukiem būt!” mācībām

Jau astoto gadu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem piedalīties uzņēmējdarbības uzsākšanas mācībās pasākumā "Laukiem būt!". Pēc mācībām būs iespēja startēt uzņēmējdarbības konkursā, kurā labākie saņems naudas balvas. Pieteikšanās konkursam sāksies 2019. gada decembrī.Vairāk informācijas te: http://ejuz.lv/ujt

2019.gada 29.augustā
_______________________________________________________________________________


Izsludināta atklāta konkurs projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārta sabiedriskā labuma projektiem

Bauskas rajona lauku partnerība izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu 2.1.rīcībā "Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība". Konkurs ietvaros pieejams finansējums 200 000,00 eiro apmērā. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 25 000,00 eiro, savukārt atbalsta intensitāte - 90%. Projekta iesniegumi tiks pieņemti no 20.septembra līdz 20.oktobrim.Projekti iesniedzami elektroniski LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.
Ar nosacījumiem projektu iesnieguma sagatavošanai var iepazīties šeit.

2019.gada 19.augustā
_______________________________________________________________________________
Izveidots jauns izzinošais tūrisma maršruts "Uzzini, kā top!"

Jaunais tūrisma maršruts "Uzzini, kā top!" aicina visus tos, kas ir zinātkāri, noskaidrot dažādu lietu un produktu sastāvu un tapšanas procesu. Maršrutā iekļauti  10 vietējie uzņēmēji no: Jelgavas, Dobeles, Ozolnieku, Auces, Rundāles, Bauskas un Vecumnieku novadiem. Uzņēmēji ražo, vai sniedz kādu pakalpojumu, aicinot ciemiņus iesaistīties un pašiem piedzīvot lietu tapšanas procesu.

Īpaši aicinām doties šajā tūrisma maršrutā,  skolēnus, jauniešus un ģimenes ar bērniem. Ciemojoties pie uzņēmējiem iespējams uzzināt kā top: veselīgā konfekte -“ABRA” gardumu ražotnē, Ozolnieku pagastā; milti un putraimi - “Bērzes ūdensdzirnavās”, Bērzes pagastā; siers -zemnieku saimniecībā “Celmi”, Codes pagastā; audums- tautas lietišķās mākslas studijā “Auce”, Auces novadā; bišu strops – uzņēmumā SIA “ML koks”, Vilces pagastā;  grāmatai vāki- ādas apstrādes darbnīcā pie Saivas Drupas, Jaunsvirlaukas pagastā; keramikas trauki – “Laima Ceramics darbnīcā”, Rundāles pagastā; sveces-“Kristell sveču darbnīcā”, Pilsrundālē, sejas krēms -kosmētikas ražotnē, SIA “Gusto”, Bauskā un rotas- Lidijas Reinbergas rotaslietu darbnīcā, Vecumniekos.

Ar maršrutu var iepazīties šeit http://ejuz.lv/uzzinikatop.Tūrisma maršruts "Uzzini, kā top!" izstrādāts Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, Nr.17-00-A019.332-000003 un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada pasākumam "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros. 

Šajā projektā ir izstrādāti vēl divi tūrisma maršruti: “Zemgales saimnieces aicina ciemos” un “Zemgales saimnieki aicina ciemos”, kas vairāk domāti gardēžiem un aicina baudīt Zemgales saimnieču gatavotos ēdienus un degustēt Zemgales saimnieku izlolotos produktus. Ar maršrutiem iespējams iepazīties Bauskas, Dobeles un Jelgavas lauku partnerību mājas lapās un šo teritoriju reģionālajos tūrisma informācijas centros.


Projekta vadītāja
Videga Strautniece
Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”


2019.gada 15.augustā

______________________________________________________________________________________
Noslēdzies 6.kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 13.05.2019. līdz 13.06.2019, tika iesniegti 9 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu  240 232,92 eiro. 

Projektu iesniegumi, saskaņā ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam un MK noteikumiem Nr.590, tika izvērtēti visi saņemtie projektu iesniegumi un 12.jūlijā tie tika iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 

Atgādinām, ka atbalsta pretendenti, uzņemoties pilnu finanšu risku (gadījumā,  ja projekta iesniegums tiks noraidīts), var uzsākt projektu īstenošanu pēc tam, kad projektu iesniegumi ir iesniegti LAD. 

Projekta iesnieguma izvērtēšanas laikā, Dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Ar vērtēšanas rezultātiem var iepazīties te

2019.gada 12.jūlijā
________________________________________________________________________________________Pagaršo vietējo Pārtikas amatnieku festivālā!


Aicinām mājražotājus un amatniekus no Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Rundāles, Vecumnieku un Iecavas novadiem ar pašu ražotiem pārtikas produktiem  un amatniecības izstrādājumiem piedalīties Pārtikas amatnieku festivālā.


Pārtikas amatnieku festivāls notiek 17.augustā, no plkst.14:00-20:00, pie kafejnīcas "Viesu Līči", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.


Pārtikas amatnieku festivāls aicina iepazīt 50 vietējos ražotājus un viņu produkciju no: Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Vecumnieku, Rundāles un Iecavas novadiem. Festivāla mērķis ir atraktīvi un radoši popularizēt vietējos produktus un to ražotājus, veicināt uzņēmēju pieredzes apmaiņu un sadarbību. 

Uzņēmēju pieteikšanās produkcijas tirgošanai notiek līdz 2.augustam, aizpildot uzņēmēja anketu šeit:https://ej.uz/PartikasAmatnFestiv


Vairāk informācijas par festivālu pa tālruni: 25502151, vai e-pastā: videga@partneribalielupe.lv


Festivāls notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.

 

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.2019.gada 5.jūlijā
________________________________________________________________________________________Esi aicināts uz Pārtikas Amatnieku festivālu!


Biedrība Lauku partnerība "Lielupe", Bauskas rajona lauku partnerība un Dobeles rajona lauku partnerība aicina Jūs izgaršot vietējos produktus - Pārtikas Amatnieku Festivālā! 

 

Pārtikas amatnieku festivāls aicina iepazīt piecdesmit vietējos ražotājus un viņu produkciju no Zemgales reģiona deviņiem novadiem.
Festivāls notiks šī gada 17.augustā, no plkst. 14:00-20:00 pie kafejnīcas "Viesu Līči", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.

 Festivāla mērķis ir atraktīvi un radoši popularizēt vietējos produktus un to ražotājus. Dot iespēju iedzīvotājiem satikt ražotājus un degustēt produktus. Veicināt uzņēmēju pieredzes apmaiņu un sadarbību.

 


Festivāls notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.
Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.

 

 


Sīkākai informācijai: 
Videga Strautniece
Lauku partnerība "Lielupe"
Tālr.: 25502151
e-pasts: videga@partneribalielupe.lv 

 


2019.gada 19.jūnijā
________________________________________________________________________________________


Projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” noslēguma pasākums – laivu brauciens
“Iekustini Lielupi!”

Aicinām projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” dalībniekus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus un uzņēmējus atklāt projekta laikā aprīkotu Lielupes ūdenstūrisma maršrutu, kura izveidošanas mērķis ir iekustināt Lielupes rāmos ūdeņus, lai veicinātu tā aerāciju, jeb bagātināšanu ar skābekli.  Leader sadarbības projekts īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, ir izveidots jauns tūrisma maršruts pa Lielupes upi ar mērķi sekmēt jaunu tūrisma piedāvājumu veidošanu Lielupes piekrastē, veicināt uzņēmējdarbību un vietējo uzņēmēju un pašvaldības sadarbību. 

19.jūnijā, īsi pirms vasaras saulgriežiem, biedrība Lauku partnerība “Lielupe”, Pierīgas partnerība un Bauskas rajona lauku partnerība  aicina kopīgā laivu braucienā, lai piestātu izveidotajos tūrisma pakalpojumu objektos un iepazītos ar Lielupes piekrastes dažādību.  

Sīkāka informācija pie projekta vadītājas Ineses Baumanes tel. 26516231, e-pasts inese.baumane@ozolnieki.lv

Pasākuma programma atrodama šeit

Reģistrēties pasākumam aicināti šajā saitē:

2019.gada 14.jūnijā
_______________________________________________________________________________

Zaļeniekos uzmanības centrā jaunās lauku paradigmas - drosmīgi risinājumi no reģioniem

2019. gada 5., 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļeniekos “4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā” vienkopus pulcēsies vairāk kā 250 viedokļu līderi, pētnieki, pašvaldību pārstāvji un politikas veidotāji, lauku iedzīvotāji un uzņēmēji, kas veido jaunos, modernos, dinamiskos, inovatīvos un konkurētspējīgos laukus.

Ceturtdien, 6. jūnijā, Kopienu parlamenta atklāšanas ceremonijā uzrunas teiks radošās un mediju vides pārstāve Daina Jāņkalne, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks, Latvijas valsts simtgades biroja Inga Bika no, Nemateriālā kultūra mantojuma eksperte Gita Lancere, kā arī citi viedokļu līderi no valsts pārvaldes un lauku kopienām, aicinot dalībniekus pārdomāt mūsu pašu rīcību un reakciju uz apkārto notiekošajiem procesiem,. 6. jūnija darba stacijās un 7. jūnija pieredzes braucienos savos pieredzes stāstos dalīsies vairāk kā piecdesmit uzņēmēji, biedrību, pašvaldību pārstāvji un aktīvi iedzīvotāji no visiem Latvijas reģioniem dalīsies savā pieredzē par drosmīgiem un inovatīviem risinājumiem lauku telpā, īstenojot dažādas jaunas iespējas un pieejas vietu attīstībai, nodarbinātībai un sociālās vides veidošanai. Stāstnieki atklās savas īstenotās iniciatīvas, piemēram, spēcīgas kopienas risinājumu pēc skolas slēgšanas, izveidojot un verot durvis jaunai alternatīvi skolai, viedā ciema koncepta īstenošanu mazā ciematā, iesaistot jaunus IT speciālistus, laboratorijas izveide uzņēmējdarbības veikšanai attālā lauku teritorijā, novecojušu mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana, pilsētnieku pārcelšanās uz laukiem un vēsturisko ēku „atdzīvināšana”, jaunu laivošanas ceļu izveide un citi iedvesmas, drosmes, inovāciju un varonīgas rīcības pilni stāsti, radot pārliecību, ka Latvijas lauki un mazpilsētas ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un viesoties.

„Lauku kopienu parlamenta” laikā dalībnieki izstrādās rezolūciju - apņemšanos konkrētām rīcībām nākamajiem diviem gadiem un ilgtermiņā. Īpašu uzmanību pievērsīs šādiem jautājumiem – mājokļi lauku teritorijās, darbs un uzņēmējdarbība, jaunienācēji laukos, ilgtspējīga rīcība un vide, kopienu un demokrātijas spēcināšana, alternatīvas izglītības iespējas lauku teritorijās. Rezolūcija ar aicinājumu iesaistīties tās īstenošanā tiks nodota atbildīgajām iestādēm Latvijā un Eiropas Savienībā.

Pasākumā piedalīsies pārstāvji no vairāk kā 70 Latvijas pašvaldībām, dižojoties ne vien ar savās teritorijās notiekošo un paveikto, bet arī piedāvājot degustācijai raksturīgākos katras vietas identititāes produktus.  
Pasākuma darba programma un papildus informācija pieejama www.laukuforums.lv.

Pasākuma programma pieejama šeit


Kontakti:
Anita Seļicka
Latvijas Lauku foruma izpilddirektore
anita.selicka@gmail.com, 29442492


Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas vairāk nekā 80 biedru organizācijas. Vairāk par LLF: www.llf.partneribas.lv
 
Latvijas Lauku kopienu parlamentu organizē biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, Lauku partnerību „Lielupe” un Zemgales NVO centru. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild Latvijas Lauku forums un Zemgales NVO centrs.2019.gada 4.jūnijā
______________________________________________________________________________Noslēdzies 5.kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 02.04.2019. līdz 02.05.2019, tika iesniegti 17 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu  393 040.07 eiro. 

Projektu iesniegumi, saskaņā ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam un MK noteikumiem Nr.590, tika izvērtēti visi saņemtie projektu iesniegumi un 2.jūnijā tie tika iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 

Atgādinām, ka atbalsta pretendenti, uzņemoties pilnu finanšu risku (gadījumā,  ja projekta iesniegums tiks noraidīts), var uzsākt projektu īstenošanu pēc tam, kad projektu iesniegumi ir iesniegti LAD. 

Projekta iesnieguma izvērtēšanas laikā, Dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Ar vērtēšanas rezultātiem var iepazīties te

2019.gada 3.jūnijā
_______________________________________________________________________________Dodies pieredzes braucienā un iedvesmojies!

Jelgavas, Dobeles un Bauskas lauku partnerības aicina uzņēmējus 13.jūnijā doties pieredzes braucienā pa Ozolnieku novadu.
Ozolnieku novadā iepazīsiet: Latvijas Valsts pirmā prezidenta dzimtās mājas -muzeju ar mūsdienīgu piedāvājumu, kokaudzētavu "Bētras", dabīgus pļavas ziedu hidrolātus "Green Wings", viesnīcu un restorānu "Agate Hotel", Miķeļa alus darītavas alu un Montesori istabu Ozolniekos.Pieredzes brauciena programma http://ejuz.lv/programmazolnieki1306

Pieteikšanās anketa braucienam https://ej.uz/brauciensOzolniekianketa

Pieredzes brauciens notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.
Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.


2019.gada 28.maijā
_______________________________________________________________________________

Dodies pieredzes braucienā, smelies jaunas idejas un satiec jaunus sadarbības partnerus

Jelgavas, Dobeles un Bauskas lauku partnerības aicina uzņēmējus 7. un 14.maijā doties pieredzes braucienos uz Dobeles novadu.
Dobeles novadā iepazīsiet: ārstniecības augu audzēšanu un pārstrādi, inovatīvus produktus un zinātnieku sasniegumus augļkopībā, lauku sētas piedāvājumu, vīna ražošanu, izziņas taku, ziepju gatavošanu, jaunu naktsmītņu un krodziņa piedāvājumu.Pieredzes braucienu programma https://ej.uz/braucienuprogrammaDobele

Pieteikšanās braucieniem līdz 1.maijam https://ej.uz/braucienuanketaDobelePieredzes braucieni notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.
Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.


2019.gada 26.aprīlī
 
_______________________________________________________________________________


Uzmanību visiem potenciālajiem projektu konkursa 5.kārtas atbalsta pretendentiem!
Konsultācijas par projektu iesniegumu sagatavošanu 1.1.rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" tiks sniegtas līdz 30.aprīlim.


 

Neatlieciet iesniegšanu uz pēdējo brīdi!

  

2019.gada 25.aprīlī
________________________________________________________________________________________
No 2019. gada 6. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notiks 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā


Informatīvajā telpā mēs nemitīgi dzirdam, ka no Latvijas laukiem cilvēki aizbrauc, sabiedrības noveco, ir apgrūtināta infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, nav kvalificētu darbavietu, bet minētie faktori ir vien daļa no izaicinājumiem, kas kā atbildes reakcija sekmē jaunu dzīvesstilu, uzņēmējdarbības jomu un iniciatīvu veidošanos laukos. Kas ir mūsdienīgi lauki? Mēs apgalvojam un zinām, ka lauki šodien vairs nav tikai vieta pārtikas ražošanai, vieta klusai un no sabiedrības attālinātai dzīvesvietai senioriem vai lauksaimniekiem. 

Diskusijās, iedvesmas un pieredzes stāstos, sarunās un praktiskā izziņā mēs radīsim skaidru pārliecību, ka Latvijas lauki ir dinamiski, moderni, atvērti, konkurētspējīgi un var būt lieliska dzīves, darba un viesošanās telpa ikvienam. 6. un 7. jūnijā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju gan drosmīgajiem pārmaiņu ieviesējiem identificēt domubiedrus, gan esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties, bet vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas veidotājiem - apzināt esošo un plānoto likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.

Parlamenta norises vieta būs Zaļā muiža, kultūras nams un citas vietas Zaļeniekos, Jelgavas novadā, kur vienkopus pulcēsies vairāki simti lauku dzīves un telpas attīstības entuziasti un pārmaiņu veidotāji no visas Latvijas, lai divu dienu garumā „uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem sabiedrības līdzdalības rīkiem, radošām industrijām, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas metodēm, alternatīvu kultūru ieviešanu, radošām izglītības pieejām un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan Eiropā.

Latvijas Lauku kopienu parlamentā aicinām piedalīties ikvienu lauku iedzīvotāju un uzņēmēju, vietējo kopienu līderus, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvjus, deputātus, valsts pārvaldes pārstāvjus un politikas veidotājus -  ikvienu, kurš ir gatavs līdzdarboties mūsdienām piemērotas, pievilcīgas un konkurētspējīgas vides veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos. 

Pieteikšanās dalībai šeit: ej.uz/4LLKPr
Vairāk informāciju par Lauku kopienu parlamentu var iegūt www.laukuforums.lv.

Kontakti:
Anita Seļicka
Latvijas Lauku foruma izpilddirektore


2019.gada 23.aprīlis
_______________________________________________________________________________


IEVĒRĪBAI!
Lai kļūtu par Lauku atbalsta dienesta klientu un iegūtu pieeju Elektroniskās pieteikšanās sistēmai var vērsties pie LAD klientu apkalpošanas speciālistiem:
Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Bauskā, Uzvaras ielā 1, 1.stāvā  ceturtdienās laikā no 10:00 līdz 14:00;
- citā laikā iepriekš piesakoties Uzvaras ielā 6, Bauskā. Tālrunis: 27801387; E-pasts: lad@lad.gov.lv . 


2019.gada 15.aprīlī
_______________________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 13.maija līdz 2019.gada 13.jūnijam.
Sludinājuma kopsumma   6. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.2.rīcībai “Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” ir 266 478,99 EUR 
 Atbalsta apmērs  266 478,99 EUR
 Maksimālā atbalsta intensitāte (%)  70%
kopprojektiem 80%
 Projektu īstenošanas termiņš  - Ja tiek veikta būvniecība– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 Projektu iesniegumu iesniegšana veidi  elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā(EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).


Vairāk informācijas skatīt te
2019.gada 12.aprīlī
________________________________________________________________________________________


Sākusies projektu iesniegumu pieņemšana 5.kārtā

Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana 5.kārtā 1.1.rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" notiek no šī gada 2.aprīļa līdz 2.maijam.
Neatstājam projekta iesnieguma iesniegšanu uz pēdējo brīdi!


2019.gada 2.aprīlī
________________________________________________________________________________________

REZERVĒ DATUMU

Šī gada 29.martā plkst. 14:00 Bauskas novada administrācijas 2.stāva zālē notiks informatīvs seminārs par nosacījumiem LEADER projekta iesnieguma sagatavošanā aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" - 1.1.rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" un 1.2. rīcībā "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana".Seminārā piedalīsies arī pārstāvji no LAD reģionālās pārvaldes, kas sniegs arī savus ieteikumus.
2019.gada 5.martā
______________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. 


 Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 
2019.gada 2.aprīļa līdz 2019.gada 2.maijam 
  Sludinājuma kopsumma   5. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.1.rīcībai “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” ir 429 391,27 EUR 
 Viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa, EUR  50 000.00
 Maksimālā atbalsta intensitāte   70 %
Kopprojektiem 80 %
 Projektu īstenošanas termiņš  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 
 Projektu iesniegumu iesniegšana veidi  elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu). 


Vairāk informācijas skatīt šeit______________________________________________________________________________

Piedalies apmācībās un pilnveido savu konkurētspēju!

Apmācību ciklā- vietējo ražotāju konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšana, aicinām uzņēmējus uz trīs semināriem, kuros būs iespēja pilnveidot prasmes jaunu un inovatīvu ideju radīšanā, komunikācijā, kā arī uzzināt kā veidot konkurētspējīgu tūrisma piedāvājumu un būt labiem gidiem savā saimniecībā.
Apmācību programma šeit: https://ej.uz/progr_apmacibas
Pieteikšanās apmācībām šeit: https://ej.uz/uznemejuapmacibas

Projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, 
Nr. 17-00-A019.332-000003

Informācija par apmācībām: Tālr. 25502151; e-pasts: videga@partneribalielupe.lv


Projekta vadītāja Videga Strautniece


2019.gada 27.februārī
 ______________________________________________________________________________________

Lai novērtētu LEADER programmas ietekmi un rezultātus, aicinām ikvienu Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu iedzīvotāju piedalīties aptaujā un paust viedokli, ko izmantosim "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam" ieviešanas vidusposma novērtējumam.
Anketas aizpildīšana neaizņems daudz laika, bet dos lielu ieguldījumu mūsu darbības novērtēšanā!

 


MUMS IR SVARĪGS JŪSU VIEDOKLIS!

Aptaujas anketa zemāk pievienotajā saitē būs pieejama līdz 26.februārim.


________________________________________________________________________________________


Zemgales Plānošanas reģions aicina uz konferenci 
"Uzņēmējdarbības atbalsta metodes, to efektivitāte"


Konferencē uzstāsies pieredzējuši uzņēmēji, kas stāstīs savus pieredzes stāstus. To vidū būs brokastu pārslu ražotnes „MILZU!” saimnieks Enno Ence, ekoloģisku mīksto rotaļlietu, jaundzimušo apģērbu, dvieļu un segu ražotnes “Wooly World” vadītāja Madara More, inovatīva produkta - ēdamkafijas “Coffee Pixels Cascara” pārstāvis Raivis Vaitekūns, savukārt par e-komerciju un veiksmīgu pārdošanu tiešsaistē stāstīs “MarketMeNow” vadītājs Aigars Armanovs u.c. lektori no Latvijas un Lietuvas. Savukārt “Creativity Lab” dibinātāja Signe Adamoviča iedrošinās izmantot dizaina domāšanu, lai apvienotu vairākas izpētes, ideju radīšanas, izstrādes un vadības metodes noteiktā secībā un gūtu no tām maksimālu efektivitāti.

Konferences laikā būs iespēja uzzināt par dažādām atbalsta iespējām, kas ļautu attīstīt savu uzņēmumu piedāvātos pakalpojumus un preces kā arī uzsākt un pilnveidot eksporta iespējas. Lekciju starplaikā dalībnieki aicināti iesaistīties savstarpējās sarunās un diskusijās, lai paplašinātu savu biznesa kontaktu loku un attīstītu tīklošanās prasmes, kas noderēs savu profesionālo mērķu sasniegšanai.

Zemgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības konference notiks 7. martā, atpūtas kompleksā "Rožmalas", Bauskas novada Ceraukstes pagastā.

Lai piedalītos konferencē, nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās, 
aizpildot pieteikuma formu: https://goo.gl/jBwVgf

Dalība konferencē bez maksas. Ierašanās pasākumā no plkst. 9.30.2019.gada 21.februārī
________________________________________________________________________________________

Aicinām tūrisma pakalpojumu sniedzējus uz semināru ciklu projektā “Iekustini upi”

Aicinām projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” partnerus un interesentus piedalīties darba semināru ciklā par tūrisma piedāvājuma veidošanu dažādām mērķauditorijām tūrisma jomā, pakalpojumu plānošanu un mārketinga aktivitātēm. Divos secīgos darba semināros viesmīlības biznesa pārzinātāja Dzintra Līce, katru iesaistīs diskusijā un aktivitātēs par dažāda rakstura tūristu uzņemšanu, tūristu psiholoģijas izzināšanu un piedāvājuma veidošanu mērķagrupām (velo, ūdens, kājāmgājēji, brīvdienu atpūtnieki, aktīvie izzinātāji, u.c.).

Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra vadošā pētniece Aija Van der Steina stāstīs, kā “garšīgi” pasniegt savu pakalpojumu un veidot mārketingu gan savam pakalpojumam, gan sadarboties kopēja piedāvājuma izveidošanā.Darba semināru daļā – Sadarbības modeļu un piedāvājumu veidošana – katram dalībniekam ir jāsagatavo neliels stāsts par savu esošo pakalpojumu, plānotajām aktivitātēm un vēlmi, ar kādiem pakalpojumu sniedzējiem labprāt sadarbotos nākotnē. No šiem stāstiem centīsimies sagatavot jau reālus sadarbības modeļus, kurus piedāvāsim tūristiem iekļaujot ceļvežos, mājaslapās un popularizējot sociālajos tīklos.
Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” tiek īstenots Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles un Babītes novados.

Semināru norise plānota 6. un 20. martā un 4.aprīlī. Ar semināru programmu var iepazīties šeit!

Uz semināriem lūdzam līdz 4.martam pieteikties izmantojot e-pastu: inese.baumane@ozolnieki.lv , norādot Vārdu Uzvārdu un datumus, kuros plānojiet piedalīties.


2019.gada 18.februārī
_______________________________________________________________________________

Pastāstiet savu lauku realitātes stāstu

Pastāstiet savu lauku realitātes stāstu vienā no šīm kategorijām kampaņas ietvaros:
1. Labo praksi, īstenotos projektus, iniciatīvas par lauku kopienas attīstību, ko virzījuši iedzīvotāji;
2. Iedzīvotāju virzītas iniciatīvas, kas ārēju faktoru rezultātā nav bijušas veiksmīgas.

Stāstu variet veidot rakstiski (maksimāli 1000 vārdiem) vai videoklipa formātā (maksimāli 2 minūtes ilgu).
 
Lai piedalītos kampaņā atveriet šo saiti (pieteikšanās rakstot angliski) - https://goo.gl/uqnjLV vai sūtiet savu pieteikumu uz laukuforums@gmail.com (pieteikšanās rakstot latviski) līdz 28. februārim.
 
Un laimējiet iespēju piedalīties šī gada lielākajā lauku aktīvistu tikšanās pasākumā - 4. Eiropas Lauku parlaments (ELP)! Laimīgajam uzvarētājam tiks segtas nakšņošanas, ceļa un dalības izmaksa. Pasākums notiks no 6. līdz 9. novembrim Asturias, Spānijā pulcējot ap 200 lauku attīstības entuziastu no apmēram 40 valstīm. 

Vairāk par ELP varat uzzināt mājas lapā šeit - https://europeanruralparliament.com/index.php 
 
Jautājumu gadījumā rakstiet uz laukuforums@gmail.com vai zvaniet uz  LLF biroja tel. 28855427.


2019.gada 15.februārī
________________________________________________________________________________________

Mīlestības apliecinājums savai vietai – Latvijas reģionos īstenotas radošas iniciatīvas 

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi īsteno LEADER Dižprojektu akciju. Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. 


Konkursa „Dižprojekts 2018” kandidāti ir Latvijas lepošanās stāsti, un tie nav neparasti izņēmumi vai nejaušas veiksmes stāsti, bet gan apzinātas un mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības sasniegums. Šogad Dižprojektam ir nominēti 27 unikāli vietējo iniciatīvu projekti visas Latvijas teritorijā, kuri realizēti publisko-privāto partnerību (vietējo rīcības grupu) darbības teritorijā un kuru mērķis ir nozīmīgs teritorijas attīstībā un ietverts iedzīvotāju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju kopīgi radītā stratēģijā. Izvirzītās iniciatīvas īstenotas 2018. gadā ar Eiropas Savienības fondu (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai vai Eiropas Zivsaimniecības fondu) līdzfinansējumu, sekmējot vietējās ekonomikās attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Dižprojekts 2018 balvas ieguvēju noteiks žūrija, taču ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts izzināt inovatīvos projektus un, balsot, nosakot Sabiedrības iecienītāku ideju, jo sociālo tīklu populārākais projekta īstenotājs saņems īpašo pārsteigumu!
Balsošana sociālajos tīklos ir vienkārša - Spied "Like" uz bildes albumā un parādi, ka tev patiešām patīk! Balso par dižākajiem projektiem līdz 19. februārim! 
Ar visu Dižprojekta 2018 izvirzīto kandidātu projektu aprakstiem un foto var iepazīties mājaslapā- 
https://goo.gl/po4z7u
Projektu apraksti un balsošana Facebook lapā - https://goo.gl/pmKMQL
Projektu apraksti un balsošana draugiem.lv lapā - https://goo.gl/es8cnn

Bauskas rajona lauku partnerība izvirzījusi SIA "Radošā apvienība "Spāres"" īstenoto projektu "Keramikas darbnīcas būvniecība" Svitenes pagastā Rundāles novadā. Keramiķe Laima Grigone ir pārliecināta, ka laukos ir vieglāk sākt saprast, ka mēs paši radām savu realitāti, ka it viss, kas ir ap tevi, ir tevis paša radīts. Pēc studijām Lielbritānijā, Laima atgriezusies bērnības mājās Rundāles novadā un ar projekta atbalstu izveidojusi keramikas darbnīcu. 
   Darbnīca ir atvērta ekskursijām, meistarklasēm, izstrādāts arī piedāvājums jaunlaulātajiem un kāzu viesiem. Bijuši mācekļi no vairākām pasaules valstīm. Laima var lepoties ar savu personālizstādi Tokijā 2018.gadā. Laima tic, ka lietām visapkārt jābūt skaistām, ērtām un cilvēka roku radītām, tāpēc ir svarīgi iekļaut skaistumu savos ikdienas rituālos un katru maltīti padarīt par svētkiem. Trauki tiek darināti no Latvijas māla, porcelāna un akmensmasas uz podnieka virpas, tādējādi katrs darinājums ir unikāls.
Mūsu projektu var atbalstīt, spiežot "Like" šeit.2019.gada 14.februārī
________________________________________________________________________________________

LTRK aicina uzņēmējus un pašvaldības pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Zemgalē 2019”

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju aicina pieteikties dalībai izstādē “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2019”, kas notiks 26. un 27.aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā, Kronvalda ielā 24, Jelgavā. “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2019” šogad tiks veidots kā biznesa un karjeras iespēju festivāls ar mērķi popularizēt vietējos uzņēmumus un veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību reģionā.

Divu dienu garumā uzņēmējiem, mācību iestādēm un dažādām organizācijām no visas Latvijas būs iespēja iepazīstināt ar saviem sasniegumiem un uzzināt par citu dalībnieku paveikto. Tāpat arī skolēni un studenti varēs izpētīt profesionālās karjeras izvēles iespējas reģionā savas nākotnes profesijas izvēlei.  Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) “Uzņēmēju dienās Zemgalē 2019” norisināsies arī Vakanču gadatirgus, kurā darba devējiem būs iespēja atrast vajadzīgos darbiniekus, bet darba meklētājiem – darbu. 

“Uzņēmēju dienas Zemgalē 2019” tiek organizētas ar Zemgales Olimpiskā centra, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” un AS Citadele Banka atbalstu. Informatīvais atbalstītājs - “Kurzemes Radio”.Pieteikšanās un papildu informācija par dalības nosacījumiem, rakstot e-pastu ilze.brice@chamber.lv, vai zvanot Ilzei Bricei pa tel. 29 141 693. 

Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Zemgalē 2019” pēc iespējas ātrāk, jo vietu skaits ierobežots. 

2019.gada 7.februārī
_______________________________________________________________________________

Sākusies skatītāju balsošana par "Dižprojekts 2018" un ilgs līdz 19. februārim! 
 
"Dižprojekts" titulu iegūs projekts, kas visvairāk tiks atbalstīts VRG balsojumā, tomēr sociālo tīklu populārākais projekta īstenotājs saņems skatītāju simpātiju balvu, tāpēc Jūsu balsojums ir ļoti svarīgs!

Ar visiem projektiem tuvāk var iepazīties te:  http://llf.partneribas.lv/archives/5333

Dižprojekti ir publicēti LLF mājaslapā un sociālajos tīklos, kur varat atbalstīt sev tīkamos projektus (spiežot "Patīk" sociālajā tīklā draugiem.lv vai "Like"  facebook.com).
 - Visi Dižprojekti LLF Facebook lapā- 
 - Visi Dižprojekti LLF Draugiem.lv lapā - 
  
Bauskas rajona lauku partnerība Dižprojekta titulam šogad izvirzījusi SIA "Radošā apvienība "Spāres"" īstenoto projektu "Keramikas darbnīcas būvniecība", ko īstenojusi Laima Grigone Rundāles novada Svitenes pagastā. Laimas darbus var redzēt te: https://www.facebook.com/laimaceramics/. 
Projekts “Keramikas darbnīcas būvniecība” ir LEADER veiksmes stāsts, kas apliecina, ka visa Latvija ir lieliska vieta dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai. Keramiķe Laima Grigone ir pārliecināta, ka laukos ir vieglāk sākt saprast, ka mēs paši radām savu realitāti, ka it viss, kas ir ap tevi, ir tevis paša radīts. Pēc studijām Lielbritānijā, Laima atgriezusies bērnības mājās Rundāles novadā un ar projekta atbalstu izveidojusi keramikas darbnīcu. Darbnīca ir atvērta ekskursijām, meistarklasēm, izstrādāts arī piedāvājums jaunlaulātajiem un kāzu viesiem. Bijuši mācekļi no vairākām pasaules valstīm. Laima var lepoties ar savu personālizstādi Tokijā 2018.gadā. Laima tic, ka lietām visapkārt jābūt skaistām, ērtām un cilvēka roku radītām, tāpēc ir svarīgi iekļaut skaistumu savos ikdienas rituālos un katru maltīti padarīt par svētkiem. Trauki tiek darināti no Latvijas māla, porcelāna un akmensmasas uz podnieka virpas, tādējādi katrs darinājums ir unikāls.

Biedrība „Latvijas Lauku forums” konkursu organizē jau septīto reizi, lai popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. 
Šogad konkursam tika pieteikti divdesmit astoņi projekti, ar ko lepojas vietējie no visiem Latvijas reģioniem. Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. 2019.gada 31.janvārī

_____________________________________________________________________________________Noslēdzošais pieredzes apmaiņas brauciens mūsu pusē - šoreiz Rundāles novadā

Pieredzes apmaiņas brauciena programma šeit: https://ej.uz/programma2011

Pieteikšanās braucienam šeit: https://ej.uz/anketa2011


Nākamgad iepazīsim uzņēmējdarbības norises un Leader īstenošanas pieredzi Dobeles un Jelgavas pusē.


Projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” Nr. 17-00-A019.332-0000032018.gada 7.novembrī
_______________________________________________________________________________________

Ar Leader var izdarīt gan lielas, gan mazas lietas, bet tās visas ir iespaidīgas

Noskaties video un iepazīsti vienu no tām - projekts "Amatniecības un kultūras centra ''Mazā muiža'' ēkas pārbūve"
https://youtu.be/iQQDyfAKV1k?t=2


2018.gada 6.novembrī

_______________________________________________________________________________________


Aicinām uzņēmējus smelties jaunas idejas, dalīties ar savējām, kopā dodoties uz Vecumnieku novadu pieredzes apmaiņas braucienā!

Iepazīsim uzņēmējdarbības idejas, Leader projektu īstenošanas pieredzi, jaunus izaicinājumus izglītības jomā un interesantas tūristu piesaistes vietas.
Brauciena programma šeit: https://ej.uz/progr1311

Pieteikšanās braucienam šeit: https://ej.uz/brauciens2310 


Projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” 

Nr. 17-00-A019.332-000003


2018.gada 5.novembrī

________________________________________________________________________________________


Aicinām uzņēmējus doties pieredze apmaiņas braucienā uz Iecavas novadu!
Pieteikšanās braucienam šeit: https://ej.uz/brauciens2310
Pieredzes brauciena programma šeit: https://ej.uz/brauciensIecava

Projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”
Nr. 17-00-A019.332-0000032018.gada 17.oktobrī

________________________________________________________________________________________

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" biedru kopsapulce


Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" sasauc biedru kopsapulci 

šī gada 21.septembrī plkst. 14:00 Uzvaras ielā 1, 3.stāva zālē.


Darba kārtībā:

14:00 - ziņojums par Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam ieviešanas rezultātiem;

14:30 - informācija par izmaiņām stratēģijas ieviešanas nosacījumos;

14:45 - Valdes vēlēšanas;

15:00 - revidenta vēlēšanas.


Pēc kopsapulces jaunie valdes locekļi tiks aicināti uz pirmo valdes sēdi, lai ievēlētu Projektu vērtēšanas komisiju 5 locekļu sastāvā. 


2018.gada 14.septembrī

________________________________________________________________________________________


Forumu cikla "Valsts atbalsta biznesu" noslēdzošais pasākums - Jelgavā 26.septembrī

ALTUM sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, LIAA un EK pārstāvniecību Latvijā šī gada septembrī ir izveidojuši forumu ciklu "Valsts atbalsta biznesu". Noslēdzošais forums notiks 26.septembrī, kad Zemgales reģiona komersanti tiek aicināti uz forumu Jelgavā. Forumi par valsts atbalstu uzņēmējiem kļuvuši jau par ikgadēju tradīciju, sniedzot iespēju saņemt aktuālo informāciju par pieejamo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmumu produktivitātes kāpināšanai.

Šogad forumā parādīsim šā brīža ekonomikas izaugsmes tendences Latvijā un pasaulē un plašāk stāstīsim par Attīstības finanšu institūcija Altum un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajām valsts atbalsta programmām. Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā foruma dalībniekiem sniegs ieskatu Eiropas Savienības atbalsta politikā pēc 2020.gada. Savukārt Maksātnespējas kontroles dienests informēs uzņēmējus par iespējām aizsargāt savas intereses partneru maksātnespējas procesā.

Forumā neizpaliks arī uzņēmēju veiksmes stāsti un noderīgi padomi uzņēmējdarbības attīstībā. Jelgavā forumā savā pieredzē dalīsies  SIA “Kronis” vadītājs Aivars Svarenieks. Savukārt FranklinCovey Leadership prakses vadītājs Latvijā Ilmārs Vamzis klātesošos uzrunās, kā (iz)dzīvot vadītājam šodienas laikmetā, un kā panākt, lai rodas komanda, kas uzņemas atbildību par uzņēmumu un gūst gandarījumu no tā?Foruma “Valsts atbalsta biznesu” dienas kārtība un reģistrācijas veidlapa publicēta Forums | VALSTS ATBALSTA BIZNESU Jelgavā : Finanšu institūcija ALTUM Dalība forumos - bezmaksas.


2018.gada 13.septembrī

_______________________________________________________________________________________


Tūrisma maršruts “Zemgales saimnieki aicina ciemos” - 10 saimnieki 10 interesanti produkti

Tūrisma maršruts “Zemgales saimnieki aicina ciemos” piedāvā ceļot pa Auces, Tērvetes, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Rundāles un Vecumnieku novadiem. 

Iepazīsieties ar desmit Zemgales saimniekiem un dzirdēsiet viņu stāstu, kā top interesanti un neparasti produkti. Varēsiet paši tos nogaršot!


Maršrutā apvienojušies: bitenieks Andris; čili piparu audzētājs Ronalds; eksotisko augļu audzētājs Kaspars; mīlestības un skaistuma ogas-irbenes pazinējs Māris; maiznieks Jānis, vīndari: Sandris, Jānis un Nils; Jānis, kas gatavo veselīgas uzkodas laivotājiem un Kārlis, kas prot pārvērst ābolus gardās sulās un gatavo no āboliem viltoto bišu maizi. 


Sazinieties ar saimniekiem un brauciet ciemos ar ģimeni!


Tūrisma maršruts izveidot Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros, projekta Nr. 17-00-A019.332-000003.


2018.gada 3.septembrī

________________________________________________________________________________________


Aizvadīts "Dabas velšu tirgus" pasākums


18.augustā Svētes pagasta Z/S Vilki dendrārijā kopā pulcējās vairāk kā 25 Zemgales vietējie ražotāji un amatnieki, piedāvājot pasākuma apmeklētājiem gan iegādāties, gan degustēt sev vēlamo dabas velti.

Pasākuma laikā tika atklāts otrais tūrisma maršruts “Zemgales saimnieki aicina ciemos” un apmeklētājiem klātienē bija iespēja satikt visus 10 saimniekus un iepazīt viņu piedāvāto produkciju - no Bauskas rajona lauku partnerības darbības teritorijas sastapt varēja Jāni Kļaviņu no Rundāles novada ar veselīgiem gardumiem - žāvētiem burkāniem, bietēm, rabarberiem un āboliem; Jāni Kugrēnu no Bauskas novada ar divpadsmit vīnu veidiem un Kārli Ulmani no Vecumnieku novada ar dažādām garšām bagātinātu ābolu sulu, ābolu etiķi un viltoto bišu maizi.

     

    


"Dabas velšu tirgus" apmeklētāji visas dienas garumā varēja baudīt dabas mieru dodoties izzinošās pastaigās pa dendrāriju,  piedalīties radošās darbnīcās un meistarklasēs, kā arī iegūt savā īpašumā jaunatklātā tūrisma maršruta “Zemgales saimnieki aicina ciemos” brošūras. Ar brošūru var iepazīties šeit.

Priecājamies, ka arvien vairāk cilvēki novērtē dabas veltes un cilvēkus, kas pašu spēkiem rada unikālas lietas. Paldies visiem apmeklētājiem un uz tikšanos nākamgad - Pārtikas amatnieku festivālā.


Pasākums  radīts ar mērķi veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību uzņēmējdarbības attīstībai Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados un tiek organizēts kā viena no Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” Nr.17-00-A019.332-000003 aktivitātēm.Sanda Lakutijevska/ Projektu vadītāja/ Biedrība "Lauku partnerība Lielupe" 

M.29558505/ sanda@partneribalielupe.lv 


2018.gada 28.augustā

_______________________________________________________________________________________


“Dabas velšu tirgus”  pasākums Z/S "Vilki" dendrārijā

Sestdien, 18.augustā, Z/S Vilki  Jelgavas novada Svētes pagastā, lauku sētas ieskautā mierā, norisināsies Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” vasaras sezonas noslēguma pasākums – “Dabas velšu tirgus”. 


Pasākuma norises laikā no 10.00 līdz 16.00 darbosies vietējo ražotāju tirgus, kurā varēsiet atrast kādu sen kārotu lietu sev, mājai, dārzam vai vienkārši kādai vērtīgai dāvanai no vairāk kā 25 tirgotājiem.  Ikviens apmeklētājs – liels vai mazs, tiek aicināts izbaudīt Zemgales zaļo oāzi un piedalīties interesantās un uz zināšanām balstītās aktivitātēs.

Krāšņajā dendrārijā, kopā ar tā saimnieci Laumu, varēsiet doties izzinošās pastaigās, lai iepazītu vairāk kā 1000 Latvijas ainavai raksturīgu augu un uzzināt kā pašiem radīt savu zaļo oāzi.

Dienas gaitā varēsiet tikties ar zinošiem un kolorītiem lektoriem, kuri dalīsies ar vērtīgām zināšanām un savām iemaņām kā izmantot dabas veltes veselībai un možam garam. Lienīte Vītiņa Zustrupa stāstīs par to kā pašu spēkiem radīt dabīgu ķermeņa skrubi, par tā veidiem un pielietošanu pirtī un ārpus tās. Savukārt par dabīgā un veselīgā augu dzēriena “Dabas dots” tapšanu un nonākšanu veikalu plauktos, par pašu biznesa ideju un tās iedzīvināšanu, pastāstīs SIA “Dabas dots” dibinātājs Rolands Brinķis.  Par garšaugu praktisko pielietojumu veselībai un uzturam, informācijā dalīsies zinātņu doktore pārtikas zinātnēs  Līga Prieciņa.

Bet  plkst.12.20 visi tiek aicināti uz jauna tūrisma maršruta “Zemgales saimnieki aicina ciemos” atklāšanu. Tieši šeit varēsiet tikties ar visiem saimniekiem klātienē, izgaršot un iepazīt mazu daļiņu no maršruta “garšas” un tikt pie savas maršruta kartes.  Ikviens maršrutā iekļautais Zemgales saimnieks rada unikālus, gardus un veselīgus produktus. Mēs ceram, ka vēlēsities šo maršrutu iepazīt kopā ar savu ģimeni, draugiem, kolēģiem.

Visa pasākuma laikā darbosies dabas izziņas spēles un citas aizraujošas nodarbes par un ap dabas bagātībām kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centru “Meža māja”.

Ikviens interesents varēs pats izgatavot sev dabīgo skrubi no dažādiem dabā sastopamiem augiem radošajā teltī. Materiāli un trauciņi līdzi ņemšanai nodrošināti, Jums atliek vien piedalīties. Savukārt radošās darbnīcas “Tuvāk dabai” ar dažnedažādām aktivitātēm kā piemēram latvisko spēka zīmju,  rokassprādžu darināšanu,  aizraus ikvienu  darboties gribētāju - lielu vai mazu.

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” aicina baudīt mierpilnu atpūtu dabā, smelties dabas spēku, enerģiju, idejas, zināšanas. Veidojiet paši savu dabas velšu glabātuvi ikdienas enerģijai un spēkam!


Uz tikšanos pasākumā 18.augustā, Jelgavas novadā!


Pasākums tiek organizēts kā viena no Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”  Nr.17-00-A019.332-000003 aktivitātēm.


2018.gada 6.augustā

_________________________________________________________________________________________


Veikti Īslīces kultūras nama pirmā stāva atjaunošanas darbi 


Īslīces kultūras namā ziemas un pavasara mēnešos tika veikti 1.stāva atjaunošanas darbi, lai uzlabotu kultūras nama pieejamību un kvalitāti. Īslīces kultūras nama kolektīvi ar nepacietību gaida jaunās kultūras sezonas sākumu, jo iepriekšējās sezonas noslēgums noritēja “remonta zīmē”, kas lika samierināties ar dažādām neērtībām.  

Kā viens no nozīmīgākajiem kultūras infrastruktūras objektiem Bauskas novadā tiek izmantots Īslīces kultūras nams. Tas ir viens no lielākajiem  un pasākumu ziņā noslogotākajiem kultūras namiem. Tajā notiek gan vietējās nozīmes koncerti un pasākumi, gan  Bauskas novada pašvaldības un Latvijas mēroga pasākumi un konkursi, pieaugušo un skolēnu deju skates un starptautiski mūzikas festivāli. Gada laikā Īslīces kultūras namā  notiek vairāk kā 40 pasākumi, ikdienā tajā darbojas 14 pulciņi (257 dalībnieki), kā arī šajā ēkā 2.stāva telpās tiek nodrošināta Īslīces vidusskolas 5-gadīgo un 6-gadīgo skolēnu apmācība. 

Īslīces kultūras nams  tika uzbūvēts pirms vairāk kā četrdesmit gadiem. Pēdējos desmit gados, pēc tā iegūšanas pašvaldības īpašumā, ir veikti dažādi rekonstrukcijas darbi, apkures nomaiņa, gazifikācija, fasādes apdare, daļēja aprīkojuma atjaunošana. 2017.gada vasarā tika veikta kultūras nama esošo laukumu un celiņu seguma nomaiņa, kā arī stāvlaukuma paplašināšana, jo laukumu un celiņu segums bija kritiskā stāvoklī, betona plāksnes izšķiebušās un sadrupušas, vietām  pat atsegušās armatūras drātis. Taču tā nebūt nebija vienīgā problēma, kas saistīta ar ēkas ekspluatāciju. 2016.gada nogalē Būvniecības valsts kontroles birojs veica ēkas ekspluatācijas pārbaudi un konstatēja trūkumus, kas ietekmē ēkas lietošanas drošumu vai neatbilstību mūsdienu normatīvo aktu prasībām  un uzdeva novērst konstatēto bīstamību. 

Daļa no būvinspektora norādījumiem tika novērsti jau līdz 2017.gada 1.martam, atbilstoši atzinumā norādītajam. Tomēr, lai novērstu ēkas neatbilstības mūsdienu normatīvo aktu prasībām un uzlabotu iekštelpu vizuālo stāvokli, bija nepieciešami ievērojami ieguldījumi. Tādēļ tika izstrādāts projekts „Īslīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana” un iesniegts biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā. Projekta īstenošanai piešķirts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums. Attēlā redzama veiktā logu, durvju un vējtvera pārbūve un jumtiņa virs terases izveide


Jau no 2018.gada sākuma, pašdarbības kolektīvu mēģinājumu  un pulciņu nodarbību laiki tika plānoti, saskaņoti un pārkārtoti tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu remonta darbiem. Projektā tika veikts kāpņu telpas remonts, durvju nomaiņa; vestibila/ vējtvera pārbūve; jumtiņa virs terases izveide; gaiteņu remontdarbi; lielās zāles grīdas atjaunošana un radiatoru koka aizsargrežģu  izgatavošana, nomaiņa; skatuves sienu atjaunošana; tualešu atjaunošana un izveide vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām, atbilstoši LVS standartiem.

Kopējās projekta izmaksas 68 992,51 EUR, publiskais finansējums 45 000,00 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 23 992,51 EUR. Būvdarbus veica SIA “GS CELT”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “BŪVĒTIKA”.

Īslīces pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Ķisele teic paldies visiem kultūras nama apmeklētājiem, pašdarbniekiem, Īslīces vidusskolas kolektīvam, starptautiskā jauno izpildītāju konkursa “Aprīļa pilieni” darba grupai un Bauskas novada deju skates organizētājiem par sapratni un iecietību, rīkojot pasākumus remonta laikā. Paldies arī būvnieku kolektīvam un būvuzraugam par sapratni un ieklausīšanos mūsu vajadzībās. “Vislielāko paldies sakām kultūras nama čaklajiem darbiniekiem – Aigai, Evitai, Rasmai, Irinai, Robertam, Artūram un Aldim, kuri saliedēti darbojoties, nodrošināja remonta un kultūras pasākumu mijiedarbību kultūras namā un ārpus tā. Tas nebūt nebija viegls uzdevums!” piebilst pagasta pārvaldniece.

Laipni aicināti apmeklēt Īslīces kultūras nama pasākumus un aktivitātes jaunajā sezonā!


Jolanta Kalinka

projekta vadītāja


2018.gada 31.jūlijā

_____________________________________________________________________________________Būs pieejams papildus finansiāls atbalsts 

mazo lauku saimniecību, uzņēmumu un zivsaimniecību attīstībai


24. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sadarbībā ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) sagatavoto noteikumu projektu lauku uzņēmēju un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu piešķiršanas nosacījumiem. Noteikumu projekts paredz, ka aizdevumus varēs saņemt lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības veicēji lauku reģionos, uzņēmējdarbības uzsācēji, kā arī zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēji. Tādējādi aizdevumu programma papildinās finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.


Plašāka informācija pieejama te.

Video ar būtiskāko informāciju skatāms te.2018.gada 30.jūlijā

______________________________________________________________________________________


Aicinām piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā Bauskas novadā!

Brauciena mērķis ir iepazīties ar dažādu jomu Bauskas novada uzņēmējiem, kas papildus ražošanai un pakalpojumu sniegšanai aktīvi sevi piesaka arī tūrismā - apmeklēsim Dairas Jātnieces saimniecību "Vaidelotes",  "Dūmiņu" vīna darītavu, Ilutas Straģes piena aitu saimniecību, "Mazo muižu" Brunavas pagastā un brīvdienu māju "Baltās Anemones".

Pieredzējušas gides pavadībā, brauciena dalībnieki gūs jaunas zināšanas ekskursijas plānošanā un vadīšanā. 
Dalībniekiem būs iespēja veidot jaunus kontaktus, dalīties pieredzē un smelties jaunas idejas savai uzņēmējdarbībai.


Pasākuma programma skatāma šeit.

Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: videga.vitola@gmail.com  2018.gada 11.jūnijā

_______________________________________________________________________________________


Ar mērķi izprast “laivotāja dabu”, 6.jūnijā projekta partneri vienojās kopīgā laivu braucienā pa Lielupes augšteci


Veidojot pakalpojumu piedāvājumu upju tūristiem, ir būtiski izprast šo tūristu dabu un vēlmes. Tieši tādēļ, uzsākot īstenot projektu “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”, liela daļa no projekta partneriem – potenciālajiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, vienojās kopīgam laivu braucienam. 
Brauciena laikā, iejutušies “tūrista ādā”, ceļotāji novēroja Lielupes aizaugšanas problēmas, kuru risināšanai seklākajās vietās ir iespējas rīkot talkas un sakopt upi ar roku darbu, bet dziļākajās vietās to var darīt, piesaistot tehniku, kas paredzēta aizaugušu ūdensteču tīrīšanai. Novērtējot šo problēmu, pēc brauciena dalībnieki vienojās augustā rīkot kopīgu upes tīrīšanas talku, savukārt Ozolnieku novada pašvaldība, piesaistot Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu, rudenī ir paredzējusi vairāku Lielupes posmu mehanizētus attīrīšanas darbus. 

Novērojot Lielupes piekrastēs esošās dabas vērtības un cilvēku atstāto vēstures mantojumu, vairākkārt radās jautājumi; kur tad mēs īsti esam un kas šī ir par vietu. Pēc laivu brauciena bija skaidrs, ka projektā plānotie informācijas stendi pie upes noteikti veiks šo informēšanas funkciju, bet nākotnē būs nepieciešams uzstādīt vēl stendus vietās, kur atrodas apskates objekti. 
Atsevišķās vietās Lielupei piegulošo zemju īpašnieki bija izvietojuši laipiņas, kas kalpo piekļūšanai pie upes, bet šīs vietas nav piemērotas laivu pietauvošanai. 

Pēc laivu brauciena katram pasākuma dalībniekam bija skaidrs, ka projektā plānotās aktivitātes un izvietojamā infrastruktūra ir nepieciešama gan laivotājiem, gan pašiem piekrastēs saimniekojošajiem pakalpojumu sniedzējiem.


Projekta vadītāja Inese Baumane


2018.gada 11.jūnijā

______________________________________________________________________________


Izveidots un atklāts kopīgs tūrisma maršruts “Zemgales saimnieces aicina ciemos!"

Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros ir izveidots kopīgs tūrisma maršruts “Zemgales saimnieces aicina ciemos!”. Jaunā maršruta bukletus var saņemt reģionālajos tūrisma informācijas centros, tostarp Bauskas tūrisma informācijas centrā Bauskā, Rātslaukums 1. Savukārt bukleta elektronisko versiju var apskatīt šeit.

2018.gada 8.jūnijā

____________________________________________________________________________Izmaiņas noteikumos paplašina atbalsta saņēmēju loku 

aktivitātē “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”


Līdz šim atbalsta saņēmējam ar saņemto finansējumu bija atļauts attīstīt esošo saimniecisko darbību tajā pašā nozarē un arī nozarē, kas tieši papildina un ir saistīta ar esošo saimniecisko darbību. Grozījumi ļaus pretendentam turpmāk veikt saimniecisko darbību arī nozarē, kas nav tieši saistīta ar esošo darbības nozari.

Izmaiņas noteikumos paplašina atbalsta saņēmēju loku aktivitātē “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”, ļaujot tajā piedalīties lauksaimniekiem un paredzot tiesības ierīkot kempingu vai atpūtas teritoriju telšu, pārvietojamu mājiņu, treileru un citas nelielas būves viesu izmitināšanai. Drīkstēs arī izveidot peldvietas, atpūtas takas, rotaļlaukumus un aktīvas atpūtas vietas, kā arī pielāgot infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Grozījumi palielina maksimālās attiecināmās izmaksas. Plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa varēs būt:

-ieguldījumiem ražošanas un pakalpojumu attīstībā – 700 000 eiro, tajā skaitā par mobilo tehniku 200 000 eiro,

-ieguldījumiem ražošanas attīstībā – 500 000 eiro, tajā skaitā par mobilo tehniku 200 000 eiro,

-ieguldījumiem pakalpojumu attīstībā – 300 000 eiro, tajā skaitā par mobilo tehniku 200 000 eiro.

Līdz ar attiecināmo izmaksu apmēra palielināšanu ir grozīti arī pasākumā sasniedzamie mērķi. Trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas jābūt attīstītai saimnieciskajai darbībai, saglabātām esošās darbavietām un, attiecināmām izmaksām pārsniedzot 200 000 eiro, arī radītai vismaz vienai jaunai darbavietai.

Grozījumi noteikumos precizē atbalsta intensitāti. Visiem pasākuma projektiem piemērojamā intensitāte ir 40 procenti no attiecināmajām izmaksām, bet par ieguldījumiem energoefektīvās būvēs, kuru energoefektivitātes rādītāji ir augstāki nekā minimālie standarti,- 50 procenti (izņemot lielos komersantus – 35 procentu), par specializēto meža tehniku – 35 procenti, un citu mobilo tehniku – 25 procenti no attiecināmajām izmaksām.


Vairāk informācijas - noteikumos “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.320 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā””, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


2018.gada 18.maijā 

________________________________________________________________________________________


LIAA Bauskas biznesa inkubators piedāvā noderīgu pasākumu ikvienam 

"DARĪJUMU SARUNAS - stratēģijas un taktikas"


Spēja panākt labākus darījumu nosacījumus kļūst par arvien svarīgāku kompetenci jebkuram vadītājam, jo īpaši pārdošanas un iepirkumu jomā. Tādēļ seminārā runās par dažādām pārrunu vešanas kultūrām, dažādu pārrunu režīmu atpazīšanu un izmantošanu darījumu slēgšanā, kā arī par Latvijas darījuma sarunu praksi.Lektors: Mārtiņš Vecvanags – grāmatas “Darījumu sarunas stratēģijas un taktikas” autors ar vairāk kā 20 gadu pieredzi Starptautisku uzņēmumu vadībā Baltijas valstīs, Polijā, Gruzijā, Armēnijā un Azerbaidžānā.


17.maijā plkst. 17:00-19:00, 

Katoļu iela 3, 2.stāvs, Bauskas biznesa inkubatorā 

 

 Rīko: Magnetic Latvia Bauskas biznesa inkubators sadarbībā ar LTRK Zemgales nodaļu 

Dalība bezmaksas!2018.gada 7.maijā ______________________________________________________________________________


Saimnieku un saimnieču tirgus "Vaidelotēs"
Leader sadarbības projekta ietvaros 4.maijā, Vaidelotēs, Codes pagasta, Bauskas novadā, notiks “Saimnieku un saimnieču tirgus", kur uz kopīgu mājražotāju tirdziņu sabrauks saimnieces un saimnieki no visas Zemgales.

Lauku sēta "Vaidelotes", Bauskas pusē  ir zināma kā Latvisko tradīciju sēta. Līdz šim “Vaidelotēs” nav pulcējušies Zemgales mājražotāji un šis pasākums  radīs pievienoto vērtību un sekmēs jaunu tradīciju ieviešanu.

Tirdziņa mērķis ir veicināt vietējo ražotāju popularitāti un savstarpējo sadarbību produkcijas realizācijā. 

Tirdziņa iniciatori ir Bauskas novada mājražotāji. Ar sadarbības projekta atbalstu, tiks radīts pamats jaunai iniciatīvai - mājražotāju sadarbībai


Tiekamies Vaidelotēs!2018.gada 27.aprīlī

______________________________________________________________________________


Noslēgusies 4.kārtā iesniegto LEADER projektu iesniegumu vērtēšana

biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība”

 

Atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas ceturtā kārta aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” norisinājās laikā no 23.februāra līdz 23.martam. Projektus varēja iesniegt rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”. Kā ierasts, lielākā pretendentu aktivitāte bija novērojama tieši iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, pat pēdējās stundās. Noteiktajā laikā tika saņemti 15 projektu iesniegumi, ko plānots īstenot biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai. Ceturtajā konkurs kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 148 437.79 eiro.Lielākā projektu iesniedzēju aktivitāte vērojama Rundāles novadā, kur plānots īstenot 6 projektus. 5 projektus iecerēts īstenot Bauskas novadā, 2 – Iecavas novadā, bet 1 - Vecumnieku novadā. 1 projektu iesniegumu atbalsta pretendents plānojis īstenot Bauskas pilsētā.

Kā zināms Lauku atbalsta dienests (LAD) ieguvis galveno balvu Pasaules Informācijas samitā WSIS Prize 2017 par Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) kā labāko IT rīku  lauksaimniekiem pasaulē. Prieks, ka visi atbalsta pretendenti šajā konkursa kārtā izvēlējušies projektu iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Šī bija pēdējā kārta, kurā pastāvēja iespēja pieteikumus iesniegt personīgi biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība” papīra formātā, jo Zemkopības ministrija gatavo Ministru kabineta noteikumu grozījumus, kas šādu iespēju izslēgs.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590, kas nosaka Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība” mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, atbilstoši rīcībai noteiktiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

Savu darbu esam paveikuši un projektu iesniegumus kopā ar pavadošajiem dokumentiem nogādājuši LAD, kur tiks pārbaudīta projektu iesniegumu atbilstība pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. LAD lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu gaidāmi trīs mēnešu laikā.

Ar iesniegto projektu iesniegumu sarakstu un piešķirto punktu skaitu atbalsta pretendenti var iepazīties šeit.

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 598, atbalsta pretendents, uzņemoties pilnu finanšu risku, ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc tam, kad vietējā rīcības grupa – biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība”- projekta iesniegumu ir iesniegusi LAD. Ja LAD pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.

 

 

Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam

administratīvā vadītāja Inese Bramane

 

2018.gada 24.aprīlī

___________________________________________________________________________


Aizvadītas Lieldienas Kroņaucē pie “Mēnestiņa”

Lai arī pirmais pavasara mēnesis jau pamājis ardievas, 1.aprīlī šogad nekas neliecināja par tuvojošos siltumu un gaidāmo dabas atmodu. Sniegs gluži nesniga, bet pietika ar asu vēju un lietu. Tomēr tuvojošais slapjums no gaisa netraucēja Tērvetes pusē, Kroņaucē dibināt jaunu tradīciju- Lieldienu tirdziņu kopā ar dažādām aktivitātēm lieliem un maziem.

Lauku partnerībai “Lielupe”, Dobeles un Bauskas rajona partnerībām, realizējot Leader sadarbības projektu “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” Nr. 17-00-A019.332-000003, viens no sadarbības pasākumiem tika iecerēts Tērvetes novadā, sadarbībā ar biedrību “Tērvetes mājražotāji un amatnieki”. Izvēlētā vieta pasākumam atrodas ļoti izdevīgā vietā pie Jelgavas- Auces  ceļa, pļaviņā pie SIA “A.R.D.Mēnestiņš” veikala. Šeit tika sarīkots vietējo un apkārtnes novadu mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Pasākuma apmeklētajiem bija iespēja iegādāties Tērvetē darinātos Latvijas augļu un ogu vīnus, Bukaišu pagastā ievāktu medu un ražotās sukādes. Neiztika arī bez Andas Mucinieces ceptajiem saldajiem un sāļajiem gardumiem. Bija iespēja iegadāties arī kaimiņu novadā ievāktās piparmētru tējas, kā arī darinātos našķus ar piparmētru garšu- dažādu veidu sīrupus, bezē cepumus, šokolādi ar piparmētru garšu.

Blakus gardumiem un atbilstoši laikapstākļiem tika piedāvāti Valentīnas Smoļakovas plecu lakati, cimdi un cepures, arī zīda apgleznotas šalles. Atbilstoši Lieldienām koka olas ar gravējumiem piedāvāja kokamatnieks Kaspars Blūms. Savukārt Jelgavas novadu pārstāvēja SIA “Dzinatru darbnīcas” ar dzintara produkciju. Ciemos no Bauskas novada, smelties pieredzi ieradās arī Lauku sētas “ Vaidelotes” saimniece Daira Jātniece. Izmantojot pļavas plašumus, bērniem bija  iespēja izjāt arī zirga mugurā. Spītējot lietum, Augēnijas Rulles zirdziņš tikai retu brīdi varēja pabaudīt pērno zāli.


                       


Pateicoties telpām, kas patreiz vēl tiek sagatavotas, lai aprīļa beigās SIA “A.R.D.Mēnestiņš” vērtu vaļā jaunu kafejnīcu, ģimenēm bija iespēja darboties radošajās darbnīcās. Sarmīte Zveja bija sagādājusi sienu un salmus, lai lielāki un mazāki interesenti mācītos darināt dažnedažādus mīļdzīvniekus. Kā jau Lieldienām ierasts, parasti jaunie mākslinieki izvēlējās darināt zaķus. Kāds nu kuram sanāca- lielāks vai mazāks, tikmēr pašas Sarmītes Lieldienu zaķis jau gozējās pļavas vidū, sagaidot ikvienu pasākuma apmeklētāju. Pati ēkas saimniece Anda Muciniece bija pagatavojusi vafeļu mīklu, kuru kārumnieki uz vietas pārvērta gardās vafelēs. 
Saimniece ar projekta atbalstu bija sagādājusi spēcinošu zupu, vārītu uz ugunskura. Iespējams, ka tā piesaistīja apmeklētājus, bet iespējams, ka pasākumu rīkotāju sagādātā loterija, jo plkst.14.00 tirdziņa pļava bija piepildīta ar interesentiem. Arī par olām šajos svētkos nedrīkstēja aizmirst- tās, tāpat ka zupa atrada vietu katlā uz ugunskura, lai pēc tam cīnītos kaujās, vai arī piedalītos ripināšanas sacensībās.

Lietus ir aiztecējis un vēji aizpūsti, bet atmiņas par pasākumu palikušas. Silda kopības sajūta, kas tika radīta, apvienojot apkārtnes mājražotājus un amatniekus. Tuvākiem un tālākiem pasākuma apmeklētajiem bija lieliska iespēja piepildīt svētku dienu, kā arī iepazīt tālākus mazos uzņēmējus. Tika atbalstīti vietējie mājražotāji, izvēloties preci, kas radīta Tērvetes novadā  un godam nosvinētas Lieldienas!

Tērvetes uzņēmēji plāno turpināt attīstīt un pilnveidot šo ieceri par kopīgu tirdziņu Kroņaucē pie “Mēnestiņa” arī turpmāk.


Raksts un foto Monta Mantrova 

Foto Raimonda Ribikauska

2018.gada 5.aprīlī

______________________________________________________________________________
Vienam otru atbalstot, mēs sasniedzam mērķus veiksmīgāk!


Bauskas rajona lauku partnerība ir pieņēmusi izaicinājumu un piedāvā iespēju labu ideju īstenošanai piesaistīt pūļa finansējumu Projektu bankā.

No šodienas - tieši 30 lieliskas dienas - ir laiks, kurā mēs varam atbalstīt Projektu Bankas projektu “Dekoratīvā metālapstrāde”: https://bauskaspartneriba.projektubanka.lv/projects/dekorativametalapstrade

 

Projekta autors Austris par sevi saka - dzelzs nervi, pozitīvi lādēta dvēsele un nebijušas idejas, tāpēc metāls atdzīvojas manās rokās. Austris ir specializējies ļoti praktisku grilu izgatavošanā. Daudzas viņa idejas gaida īsto brīdi un iespēju pārtapt taustāmās lietās. Līdzekļus, ko Austris cer savākt veiksmīgas pūļa finansējuma kampaņas laikā, viņš iecerējis novirzīt metināšanas aparāta iegādei.


     

 

Nepaej garām! Nepaliec vienaldzīgs! Atbalsti! Kopā mēs varam!

 

Tu vēlies atbalstīt, bet nezini, kā ieguldīt?

Ej uz Bauskas rajona lauku partnerības Projektu bankas platformu https://bauskaspartneriba.projektubanka.lv/, atrodi projektu, spied "Ieguldīt" un seko norādījumiem!

 


Projektu Banka ir  pūļa jeb kolektīvā ieguldījuma platforma, kas palīdz idejām kļūt par reāliem projektiem. Tā apvieno cilvēkus, kas gatavi dalīties ar savām idejām, un cilvēkus, kas gatavi ieguldīt savu naudu šo ideju īstenošanā.

Biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība” piedāvājam atbalstu pūļa finansējuma kampaņas nodrošināšanā. Ja esi Bauskas, Iecavas, Rundāles vai Vecumnieku novada iedzīvotājs un Tev ir ideja radošam projektam, bet nav finansējuma tā īstenošanai, PIESAKIES!!! Mums ir pieredze projektu sagatavošanā un īstenošanā, ko piedāvājam tieši Tev!2018.gada 3.aprīlī

_______________________________________________________________________________Informatīvs seminārs par projektu Lielupes atveseļošanai un ūdens tūrisma attīstībai

17.04.2018  plkst. 14:00 Rundāles novada domes sēžu zālē


Projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”  ievadseminārs biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” teritorijā. 

Aicināti tūrisma pakalpojuma sniedzēji un citi interesenti. Pieteikšanās semināram, rakstot uz e-pasta adresi bauskas.partneriba@inbox.lv līdz 13.aprīlim.

Semināra mērķis: informēt par projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” aktivitātēm, kā arī veicināt kopīgu tūrisma pakalpojumu sniedzēju sadarbību. Seminārā piedalīsies  hidrobiologs Andris Urtāns, kurš pastāstīs, kā pareizi kopt piekrastes, lai tās būtu viesmīlīgas tūristiem un tajā pašā laikā arī neietekmētu vides kvalitāti organismiem, kas piekrastēs dzīvo. 


UZZIŅAI

1.martā Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles un Babītes novadu pašvaldības un trīs lauku partnerības – biedrība “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe”” un “Bauskas rajona lauku partnerība” –Jelgavā svinīgi parakstīja līgumu par sadarbību kopēja projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanā.

Rīkojot kopīgus seminārus un veidojot dažādus forumus, iecerēts veicināt pašvaldību un Lielupes krastu īpašnieku sadarbību, lai kopīgiem spēkiem panāktu veiksmīgu Lielupes atveseļošanu. Tāpat sadarbības projektā tiks veidots jauns tūrisma maršruts laivotājiem, kas sekmēs tūrisma piedāvājumu aktivizēšanos, kā arī paredzēts izveidot interaktīvu vides objektu, kas simbolizēs Lielupes sākumu un ietvers informāciju par Lielupi.

Lielupe ir viena no Latvijas lielākajām upēm, tās garums 119 km, tai ir vairāk kā 250 pietekas, kuras, plūstot caur plašajām lauksaimniecības zemēm, nes uz Lielupi lauksaimniecības notekūdeņus. Īstenojot projektu “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”, ieguvēji būs gan piekrastes zemju īpašnieki, gan pašvaldības, gan Lielupes ūdens tūristi, gan sabiedrība kopumā, atveseļojoties Lielupei un Baltijas jūrai.
Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (17-00-A019.332-000006) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.


 

2018.gada 27.martā

_______________________________________________________________________________
Projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ( Nr. 17-00-A019.332-000003) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.


_______________________________________________________________________________Aktuālā informācija par "Zemgales NVO projektu programmu 2018" tepat - Bauskā - 27.martā

________________________________________________________________________________________


 

Noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta

Noslēgusies biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. 


Konkursa ietvaros iesniegti 15 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu 151 650,45 euro. Projektu vērtēšanas biedrībā "Bauskas rajona lauku partnerība" turpināsies līdz 23.aprīlim. Uzņemoties pilnu finanšu risku, atbalsta pretendenti var sākt īstenot projektus pēc šī gada 30.aprīļa, kad visi ar vērtēšanu saistītie dokumenti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

 


Stratēģijas administratīvā vadītāja

Inese Bramane


2018.gada 26.martā

_______________________________________________________________________________Cienījamie potenciālie atbalsta pretendenti!

Atgādinām, ka individuālās konsultācijas par atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu – par normatīvajiem aktiem, pieteikumu veidlapu aizpildīšanu, attiecinām un neattiecināmām izmaksām, iesniedzamajiem dokumentiem un visiem pārējiem jautājumiem tiks sniegtas līdz 20.martam!


Kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv

Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv Vēlam veiksmi visiem potenciālajiem atbalsta pretendentiem!

_______________________________________________________________________________


Pieci novadi uzsāk kopēju projektu Lielupes atveseļošanai un ūdens tūrisma attīstībai

1.martā Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles un Babītes novada pašvaldības un trīs lauku partnerības – “Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Pierīgas partnerība” un “Bauskas rajona lauku partnerība” – tikās Jelgavā, lai svinīgi parakstītu līgumu par sadarbību kopēja projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanā.


    

Rīkojot kopīgus seminārus un veidojot dažādus forumus, iecerēts veicināt pašvaldību un Lielupes krastu īpašnieku sadarbību, lai kopīgiem spēkiem panāktu veiksmīgu Lielupes atveseļošanu.. Tāpat sadarbības projekta ietvaros tiks veidots jauns tūrisma maršruts, kurš sekmēs jaunu tūrisma piedāvājumu veidošanu, kā arī projekta ietvaros paredzēts izveidot interaktīvu vides objektu, kas simbolizēs Lielupes sākumu un ietvers informāciju par Lielupi.

Lielupe ir viena no Latvijas lielākajām upēm, tās garums 119 km, tai ir vairāk kā 250 pietekas, kuras, plūstot caur plašajām lauksaimniecības zemēm, nes uz Lielupi lauksaimniecības notekūdeņus. Īstenojot projektu “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”, ieguvēji būs gan piekrastes zemju īpašnieki, gan pašvaldības, gan Lielupes ūdens tūristi, gan sabiedrība kopumā, atveseļojoties Lielupei un Baltijas jūrai.


Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (17-00-A019.332-000006) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.2018.gada 9.martā

_______________________________________________________________________________


Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija gūst atzinību konkursā 

“Latvijas Būvniecības Gada balva 2017”

Apbalvošanas ceremonijā VEF Kultūras pilī trešdien, 7.martā, paziņoti konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva 2017” laureāti. Šogad konkurss norisinājās Latvijas simtgades zīmē. Tika saņemti kopumā 114 pieteikumi, kas pārstāvēja visdažādāko būvju tipoloģiju un aptvēra visu Latvijas teritoriju, kā arī ārvalstis – Zviedriju un Lietuvu.

Konkurss “Latvijas Būvniecība Gada balva 2017” ir visaptverošākais un arī demokrātiskākais konkurss. Būvniecības parādē pieteikti lieli un mazi objekti, kurus būvējuši lieli, vidēji un mazi būvniecības uzņēmumi. Skolas un viesnīcas, betona un koka tilti, lielas sabiedriskas ēkas un privātmājas, daudzdzīvokļu ēkas un infrastruktūras risinājumi, sporta laukumi, lidostas skrejceļš un bērnudārzi, sporta centri, peldbaseini, koka ēkas un publiskās ārtelpas objekti, ražotnes un muzeju ēkas, pils un ārstniecības iestāde. Tie ir objekti no Latvijas – Rīgas, Liepājas, Valmieras, Ādažiem, Siguldas, Gaujas, Ventspils, Krāslavas, Bauskas, Apes, Kuldīgas, Jūrmalas, Krimūnām, Pāvilostas, Pļaviņām, Ogres, Cēsīm, Ķeipenes, Skrundas, Viļakas, Babītes, Mazmežotnes, Murjāņiem, Āraišiem, Preiļiem, kā arī Latvijas pilsoņu būvēti vai pasūtīti objekti Zviedrijā un Lietuvā.

Nominācijā "Restaurācija" Atzinības rakstu  saņēma Bauskas novada pašvaldība par Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurāciju. Projekts “Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana” tika īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai - ELFLA atbalstu 45 000,00 EUR apmērā un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu – 55 987,43 EUR apmērā. Būvdarbus veica SIA „Warss+”. Būvniecības laikā tika atjaunoti pamati, nomainīti bojātie un deformētie akmeņi, restaurētas un atjaunotas sienu un karkasa konstrukcijas, grīdas, griesti un durvis. Projektā ir atjaunota arī zudusī klēts daļa. 


SIRSNĪGS PALDIES visai projektā iesaistītajai komandai: būvdarbu vadītājam Matīsam Markovskim, būvuzraugam Raimondam Bretšneideram, autoruzraugam Ērikam Cērpiņam, Bauskas muzeja direktorei Baibai Šulcei un restaurācijas programmas autorei Inai Līnei.


Kopumā konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2017” tika sadalītas balvas desmit nominācijās: fasāžu renovācija, jauna inženierbūve, inženierbūves rekonstrukcija, jaunbūve dzīvojamā ēka, jauna sabiedriskā ēka, koka būve, publiskā ārtelpa, ražotne, rekonstrukcija, restaurācija. 


Projekta vadītāja 

Jolanta Kalinka2018.gada 8.martā

______________________________________________________________________________


Konkurss „Dižprojekts” – inovatīvi un ilgspējīgi risinājumi Latvijas lauku attīstībai un ekonomiskajai izaugsmei


Dižošanās akcija - konkurss „Dižprojekts” notiek jau septīto reizi. Biedrība „Latvijas Lauku forums” konkursu organizē, lai popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursam tika pieteikti divdesmit četri projekti no visiem Latvijas reģioniem ar ko vietējie lepojas.

„Konkursa „Dižprojekts 2017” kandidātu īstenotie projekti ir brīnišķīgs apliecinājums Latvijas lauku iedzīvotāju uzņemīgumam, mērķtiecībai, spējai īstenot ambiciozas un inovatīvas idejas, tādējādi sekmējot vietējās ekonomikās attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Īstenotās idejas un radītie rezultāti kalpo kā izcili piemēri mērķtiecīgai un efektīvai Eiropas Savienības fondu ieguldīšanai, kas ir devis iespēju īstenot nozīmīgus projektus un inicatīvas, kalpojot kā papildinājums pašu īstenotāju finanšu un citiem resursiem. Šie ir Latvijas lepošanās stāsti, un tie nav neparasti izņēmumi vai nejaušas veiksmes stāsti, bet gan apzinātas un mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības sasniegums,” norāda „Latvijas Lauku foruma” izpilddirektore.

Ikviens var gūt iedvesmu no 2017. gada konkursa „Dižprojekts” nominācijai izvirzītajiem kandidātiem: sniegts ieguldījums uzņēmējdarbības pilnveidē, kas spēcina vietējo ekonomiku, veikta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan plašākai publikai pieejama teritoriju labiekārtošana, izveidoti jauni sabiedriskie pakalpojumi, pilnveidotas brīvā laika aktivitātes un radīti risinājumi dabas un kultūras mantojuma izpētei un mūsdienīgai iepazīšanai.

Lielāko iedzīvotāju atbalstu ne vien savā novadā, bet visā Latvijā guva SIA “Benevilla” īstenotais projekts “Nakšņosim Benevillā”, ko izvirzīja biedrība “Alūksnes lauku partnerība” un ieguva titulu „Iedzīvotāju balsojuma populārākais projekts 2017”. Arī eksperti pievienojas iedzīvotāju balsojumam un norāda, ka ļoti pozitīvi vērtējama vēstures saglabāšana un viesnīcas kā daļas no kopīga piedāvājuma veidošana, tāpat īpaši tiek uzslavēta saimnieku iesaiste viesnīcas vadīšanā un arī unikālu ēdināšanas piedāvājumu izstrādē.

Trešo dalīto vietu nominācijā „Dižprojekts 2017” ieguva DKS “Jāņupe-2” īstenotais projekts “Patriotu laukuma izveide Jāņupē”, ko izvirzīja biedrība “Pierīgas partnerība”, sekmējot  vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, vienotības sajūtu un piederību vietai, un SIA “Bernātu Dzintariņš” īstenotais projekts “Bernātu Dzintariņa atdzimšana”, ko izvirzīja biedrība “Liepājas rajona partnerība”, realizējot brīnišķīgu un ambiciozu ideju – ir atdzimusi dabas mīļu un sportotāju atpūtas vieta jūras krastā, radot sirsnīgu atmosfēru, kas atbilstoša videi un atrašanās vietai.

Otro vietu nominācijā „Dižprojekts 2017” ieguva SIA GFK CENTRS īstenotais projekts “Jaunjelgavas pārceltuve pār Daugavu”, ko izvirzīja biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”. Pārcelšanās pār mūsu Likteņupi Daugavu starp Jaunjelgavu un Klidziņu vien dažās minūtēs ir ieguvumi izglītojošās, garīgajās un materiālajās jomās gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Pirmo vietu un „Dižprojekts 2017” titulu saņēma SIA Latvia Catering Company īstenotais projekts “Pārvietojamā restorāna tehnoloģisko iekārtu iegāde”, ko izvirzīja biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”. Projekta ietvaros tika izveidota pārvietojama restorāna virtuve, sniedzot iespēju kateringa pakalpojumus jebkurā klientam ērtā vietā, nodrošinot to ar apkalpojošo personālu un galdu servējumu. Šī ideja, kur virtuve ir kā akcents un ietverta automobilī, ir inovatīva visā Latvijā un ir pārsteidza ar oriģinalitāti, projekta iesniedzēju uzdrošināšanos, idejas vērienīgumu un gaumīgu rezultātu.

Biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība” konkursam “Dižprojekts 2017” izvirzīja biedrības "Vēsturisko rekonstrukciju studija Rokoko" projektu “Amatniecības un kultūras centra ''Mazā muiža'' ēkas pārbūve”. Projekta ietvaros veikta Mazās muižas ēkas daļas pārbūve Brunavā. Ēka aprīkota ar komunikācijām ,lai izveidotu izstāžu zāli, tādējādi radot jaunu objektu ar daudzveidīgiem kultūrtūrisma pakalpojumiem, t.sk. vēsturiski precīzi atdarinātu tērpu un aksesuāru ekspozīcija, tērpu pielaikošana, tematiskās ekskursijas un pasākumi, meistarklases tērpu darbnīcā u.c.


Konkursa „Dižprojekts” mērķis nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto un sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto visā Latvijā, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.


Vairāk informācijas par „Dižprojektam 2017” pieteiktajiem projektiem atrodama šeit.


Kontaktinformācija:

Zane Puriņa,

Latvijas Lauku forums,

t. 278847872018.gada 5.martā

_______________________________________________________________________________


Cienījamie potenciālie atbalsta pretendenti!

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka individuālās konsultācijas par atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu – par normatīvajiem aktiem, pieteikumu veidlapu aizpildīšanu, attiecinām un neattiecināmām izmaksām, iesniedzamajiem dokumentiem un visiem pārējiem jautājumiem tiks sniegtas līdz 20.martam!


Iepriekšēja pieteikšanās konsultācijai obligāta! Jautājumus iepriekš nosūtīt uz norādītajām e-pasta adresēm.


Kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv 

Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv


2018.gada 23.februārī

______________________________________________________________________________


Sākusies pieteikšanās apmācībām "Tūrisma piedāvājuma veidošana"


Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu uzņēmēji aicināti uz mācībām "Tūrisma piedāvājuma veidošana". Apmācību ciklā 3 nodarbības šī gada martā un aprīlī.
Apmācību programma šeit: http://ej.uz/turisms_apm_progr
Pieteikuma anketa apmācībām šeit: http://ej.uz/Turisms_LeaderProjekts "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" Nr. 17-00-A019.332-000003


2018.gada 16.februārī

________________________________________________________________________________________


Pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Sadarbība"


Pasākuma mērķis ir - veicināt sadarbību starp lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktu) pārstrādes nozarē iesaistītajiem konkrētu mērķu sasniegšanai, izstrādājot jaunus produktus, procesus, tehnoloģijas un metodes šajās nozarēs. Projektu iesniegumu pieņemšana Lauku atbalsta dienestā no 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim.

Potenciālajiem atbalsta pretendentiem noderīga informācija pieejama šeit


2018.gada 15.februārī

______________________________________________________________________________________


Aicinām visus potenciālos atbalsta pretendentus uz INDIVIDUĀLAJĀM KONSULTĀCIJĀM

Bauskā, Uzvaras ielā 1 


par atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam – par normatīvajiem aktiem, pieteikumu veidlapu aizpildīšanu, attiecinām un neattiecināmām izmaksām, iesniedzamajiem dokumentiem un visiem pārējiem jautājumiem.

Iepriekšēja pieteikšanās konsultācijai obligāta!

Kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv 

Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv  

 

Jautājumus iepriekš nosūtīt uz norādītajām e-pasta adresēm.


2018.gada 5.februārī

________________________________________________________________________________________
Lauku atbalsta dienestā līdz 20.februārim var iesniegt projektu iesniegumus 16.3.apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanā" 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Sadarbība” 16.3.apakšpasākumā “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” pirmajai kārtai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” un Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.703 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Sadarbība” 16.3.apakšpasākumam “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai””.

Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā.

Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” notiks no 2018.gada 20.janvāra līdz 2018.gada 20.februārim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 1 000 000 EUR (viens miljons euro).

Atbalsta intensitāte: 80 procentu no attiecināmajām izmaksām.

Atbalsta pretendenti ir sadarbības grupas. 

Sadarbības partneri ir:

1) mazie ekonomikas dalībnieki – lauku tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kas ir saimnieciskās darbības veicēji un kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmuma definīcijai;

2) biedrība vai nodibinājums.


Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir pieci gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → Projekti un investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).


2018.gada 5.februārī

_______________________________________________________________________________Aicinām uzņēmējus uz apmācībām vietējo ražotāju konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšanai - jaunākās tehnoloģijas un iepakojums


Apmācību mērķis: Veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, sniedzot jaunāko un aktuālo informāciju par zinātnes sasniegumiem; iepazīstināt uzņēmējus ar jaunākajām tehnoloģijās, produktu pārstrādē un to iepakošanā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un APP "Dārzkopības institūtā."

Laiks un vieta: 

 

  • 2018.gada 6.februāris, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas Tehnoloģiju fakultāte, Rīgas iela 22, Jelgava.
  • 2018.gada 13.februāris, APP "Dārzkopības institūts", Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads.

 

Pieteikšanās divu dienu apmācībām šeithttp://ejuz.lv/ielupe

Apmācību programma šeithttp://ejuz.lv/progr

 

Projekts "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" Nr. 17-00-A019.332-000003

 

2018.gada 31.janvārī

_______________________________________________________________________________Bezmaksas biznesa uzsākšanas treniņš personām vecumā 50+ 


Ikviens var uzsākt ko jaunu jebkurā dzīves posmā! Vai tā būtu kūku cepšana pēc pasūtījuma, vai starptautisks apdrošināšanas uzņēmums - tos vieno uzņēmēja attieksme. Attieksme ir tā, kas veido mūsu ikdienu un nākotni, tādēļ veiksmīgs bizness sākas ar attieksmes veidošanu. Biznesa konsultāciju un mācību centrs "LatConsul" piedāvā bezmaksas biznesa uzsākšanas treniņu personām vecumā virs 50 gadiem.

Šajā kursā mēs praktiski trenēsim uzņēmējiem nepieciešamās prasmes, bet pasniedzēji būsim visi un mācīsimies viens no otra.

Programmā:

 

  • Prezentācijas prasmju treniņš;
  • Attieksmes veidošanas treniņš;
  • Pašmotivācijas treniņš;
  • Kontaktu tīklu veidošana;
  • Pārrunu vešanas prasmju treniņš;
  • Problēmu risināšana;
  • Komunicēšanas prasmes.

 

Norise: apmācības notiks 3 dienas - 5., 6. un 7. februārī no plkst.10.00 līdz 13.30 biznesa konsultāciju un mācību centrā "LatConsul" Raiņa bulvārī 2-3, Rīgā.

Dalība: personām vecumā virs 50 gadiem dalība bez maksas. Pēc kursiem Jūs saņemsiet apliecību par veiksmīgi apgūtu kursa programmu.

Vietu skaits ierobežots! Pieteikšanās un papildus informācija, zvanot  pa mob. tālr. 20712220 vai 22848846, vai rakstot e-pastu: latconsul@latconsul.lv


2018.gada 30.janvārī

________________________________________________________________________________________


Izsludināta LEADER projektu konkursa 4.kārta - uzņēmējdarbības atbalstam

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 23.februāra līdz 2018.gada 23.martam.

4. kārtā pieejamais publiskais finansējums  ir 148 437,79 EUR.

1. Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību

Rīcība, kurā tiks pieņemti projektu iesniegumi - 1.1.rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”

Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte - 70%;  kopprojekta gadījumā – 80%.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 20 000 EUR.


Projektu īstenošanas termiņi:

1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2) Pārējiem projektiem projektu - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Projektu iesniegumi var iesniegt (izvēlas vienu iesniegšanas veidu):

- biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” birojā Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā papīra dokumenta formā;

- elektroniska dokumenta formā Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektronisko pastu lad@lad.gov.lv; 

- iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu). 


Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem, minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „Projekti” / „Projektu konkursi”).


Kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv

Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv  


2018.gada 22.janvārī

_______________________________________________________________________________


Kā maniem produktiem nokļūt lielveikalu plauktos?


Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (PIUAC), sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru plāno uzsākt pārtikas ražotāju atbalsta programmu, kuras ietvaros vēlas rast iespēju mazajiem un vidējiem ražotājiem ar savu produkciju iekļūt lielveikalu tīklu plauktos. Dobeles PIUAC vēlas apzināt, cik ražotāji ir ieinteresēti šāda veida atbalsta programmā?Programmas ietvaros ir plānotas 4 aktivitātes:
1. Informatīvais seminārs par lielveikalu prasībām produkta noformējumā u.c.; (plānotais norises laiks – februāris);
2. Praktiskā darbnīca (produkta pārdošanas pārrunu vešana); (plānotais norises laiks – februāris);
3. Praktiskā darbnīca (pieredzes stāsti/konsultācijas) par produkta virzību veikalu tīklos; (plānotais norises laiks – marts); 4. Savu produktu prezentācija lielveikalu tīklu pārstāvjiem (plānotais norises laiks – marts).

Šajā atbalsta programmā iesaistīsies sekojoši lielveikalu/degvielas uzpildes staciju tīkli: RIMI, MAXIMA, ELVI/LATS, TOP, AIBE, STOCKMANN, SKY, VIRŠI-A, CIRCLE K, NESTE, ASTARTE, LUKOIL, GOTIKA AUTO.

Pasākumu cikls būs BEZMAKSAS.

Lai pieteiktu dalību programmā, lūgums aizpildīt dalībnieka anketu: http://ej.uz/MVUprogramma


2018.gada 22.janvārī

_______________________________________________________________________________

„Dižprojekts” – radoši un drosmīgi risinājumi lauku attīstībai


Bauskas rajona lauku partnerība konkursam "Dižprojekts 2017" izvirza biedrības "Vēsturisko rekonstrukciju studija "Rokoko"" projektu "Amatniecības un kultūras centra ''Mazā muiža'' ēkas pārbūve", kas īstenots Brunavas pagastā Bauskas novadā.

 

Projekta mērķis ir izveidot jaunu tūrisma objektu stratēģiski izdevīgā partnerības teritorijā, tādējādi veicinot vietējās ekonomikas stiprināšanu un jaunas uzņēmējdarbības formas attīstīšanu. 
Projekta ietvaros veikta ēkas daļas pārbūve, ēka aprīkota ar komunikācijām, lai izveidotu izstāžu zāli, radot jaunu objektu ar daudzveidīgiem kultūrtūrisma pakalpojumiem, t.sk. vēsturiski precīzi atdarinātu tērpu un aksesuāru ekspozīcija, tērpu pielaikošana, tematiskās ekskursijas un pasākumi, meistarklases tērpu darbnīcā u.c.


 


Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau septīto gadu organizē projektu dižošanās akciju – konkursu „Dižprojekts”, lai popularizētu unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu.2018.gada 12.janvārī

_______________________________________________________________________________
Piešķirts finansējums projekta “ Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanai


Ar mērķi iesaistīt Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aerāciju un upes atveseļošanos, trīs lauku partnerības - “Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Pierīgas partnerība”, un “Bauskas rajona lauku partnerība” vienojušās kopēja projekta īstenošanā.

Sadarbības projekta ietvaros tiks veidots jauns tūrisma maršruts, sekmēta jaunu tūrisma piedāvājumu veidošana, veicināta uzņēmējdarbība un vietējo uzņēmēju un pašvaldības sadarbība. Projekta aktivitātes sniegs būtisku ieguldījumu Lielupes ūdens “iekustināšanai” (attīrīšanai). Lielupe ir viena no Latvijas lielākajām upēm, tās garums 119 km, Zemgales līdzenuma upe ar vairāk kā 250 pietekām, kuras, plūstot caur plašajām lauksaimniecības zemēm, nes uz Lielupi lauksaimniecības notekūdeņus. Lielupes apgabals ir pakļauts ievērojamiem pārrobežu piesārņojuma riskiem, jo Lietuvas teritorijā to šķērso zemē ieguldīti naftas vadi no Baltkrievijas uz Klaipēdu. Tomēr lielākas problēmas sagādā Lietuvas intensīvi izmantotās lauksaimniecības zemes. Lielupes kritums ir vien 0,1m uz km, kas nozīmē, ka upei ir augsts piesārņošanās, aizaugšanas risks, kā arī upes nestais piesārņojums ilgtermiņā ietekmē arī Baltijas jūras veselību. Ilgstoši netīrot ūdensobjektus, veidojas eitroficēti ūdeņi, kam raksturīgs duļķainums un skābekļa trūkums. Šis ir viens no visnopietnākajiem vides draudiem virszemes ūdeņiem un arī Baltijas jūrai, jo ūdens kļūst nederīgs ne tikai cilvēku vajadzībām, bet arī daudzu augu un zivju eksistencei, skaidro hidrobiologi, upes veselību ietekmē ne vien piesārņojums, bet arī nesakārtotie krasti. Upes veselību labvēlīgi var ietekmēt krastu sakārtošana un ūdens aerācija.
Līdz 2019.gada jūlijam projekta ietvaros, sadarbībā ar Lielupes piekrastes zemju īpašniekiem, plānotas šādas aktivitātes:

1. saskaņā ar hidrobiologa ieteikumiem iztīrīt upes krastus (pašu spēkiem), aprīkot tos ar ūdens tūrismam nepieciešamo infrastruktūru – pārvietojamas pontonu laipas, piestātnes un norādes zīmes,

2. izveidot ūdenstūrisma maršrutu un kartes,

3. veicināt partnerību, pašvaldību un Lielupes krastu īpašnieku sadarbību un izpratni par Lielupes atveseļošanas nozīmību, organizējot kopīgus seminārus un veidojot kopīgu sadarbības formu,

4. sekmēt uzņēmējdarbības attīstību reģionā, veicinot jaunu tūrisma pakalpojuma vietu izveidi un esošo attīstīšanu,

5. izveidot interaktīvu vides objektu, kas simbolizē Lielupes sākumu un ietver informāciju par Lielupi.

Īstenojot projektu, ieguvēji būs gan piekrastes zemju īpašnieki, gan pašvaldības, gan Lielupes ūdens tūristi, gan sabiedrība kopumā, atveseļojoties Lielupei un Baltijas jūrai.


  


Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (17-00-A019.332-000006) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.


2018.gada 9.janvārī

_______________________________________________________________________________


Ar ELFLA līdzfinansējumu īstenots LEADER projekts “Z/S “Baltās anemones” tūrisma nozares attīstība”


Zemnieku saimniecība “Baltās anemones” atklāta projektu iesniegumu konkursa “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros saņēma finansējumu brīvdienu mājas aprīkošanai ar mēbelēm un inventāru lauku tūrisma veicināšanai Bauskas rajona lauku partnerības teritorijā.

Projekta īstenošanas rezultātā ainaviski iekoptā vietā Lielupes krastā 5 km no Bauskas tūrisma sezonas laikā ir iespēja atpūsties brīvdienu mājā ģimenēm ar bērniem 3 istabiņās guļbūves otrajā stāvā, sarīkot nelielas ģimenes svinības un tematiskos seminārus kamīnzālē. 

   

Projekta Nr. 16-06-AL07-A019.2102-000001

Attiecināmās kopējās projekta izmaksas: 14497,53 EUR, publiskā finansējuma daļa:10148,27 EUR, z/s privātā finansējuma daļa:  4349,26 EUR.
Projekts tika īstenots laikā no 2016.gada septembra līdz 2017.gada augustam.

Z/s  “Baltās anemones”
Īpašniece: Inga Bērziņa
mob. +371 29282312
e-mail: info@baltasanemones.lv 
www.baltasanemones.lv 


2017.gada 23.novembrī

________________________________________________________________________________________


Bauskas un Iecavas novadu uzņēmēji tiek aicināti uz uzņēmēju godināšanas pasākumiem 


Šis ir jau trešais gads, kad Bauskas novada pašvaldība konkursā „Bauskas novada uzņēmēju Gada balva” meklē Bauskas novada Gada uzņēmējus.

Konkurss ir noslēdzies. Ir zināmi laureāti deviņās nominācijās: „Novada lauksaimnieks”, „Novada tēla popularizētājs”, „Novada izaugsme”, „Novada jaunais uzņēmējs”, „Gada pakalpojumu sniedzējs”, „Gada tirgotājs”, „Gada partneris”, „Novada mājražotājs/amatnieks”, „Skolēnu uzņēmums”.

Lai izteiktu pateicību un godinātu Bauskas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, šī gada 2.decembrī Bauskas pilī notiks Bauskas novada pašvaldības konkursa „Bauskas novada uzņēmēju Gada balva 2017” godināšanas pasākums.

Pieteikšanās dalībai pasākumā Bauskā līdz 17.novembrim.

Ar pasākuma programmu var iepazīties Bauskas novada pašvaldības mājas lapā.Savukārt Iecavas novada pašvaldība jau šobrīd nosauc konkursa "Iecavas novada uzņēmēju gada balva" laureātus:

“Gada zemnieks” – SIA “Letis”,

“Gada pakalpojumu sniedzējs” – rokdarbnieces un floristes Vinetas Lambertes ZS “Ausmas”,

“Gada drosminieks uzņēmējdarbībā” – SIA “Gardumu avēnija”.

Katras nominācijas uzvarētājs saņems naudas balvu un pašvaldības atzinības rakstu. Apbalvošana notiks Iecavas novada uzņēmējiem veltītā pasākumā 2. decembrī plkst. 19.00 Iecavas kultūras namā.

Nominācijā “Gada zemnieks” tika vērtēta SIA “Letis” un ZS “Medīgas”, par titulu “Gada pakalpojumu sniedzējs” cīnījās ZS “Ausmas”, manikīra un pedikīra meistare Kristīne Strazda un SIA “Zemgales auto moto skola”, par balvu nominācijā “Gada drosminieks uzņēmējdarbībā” sacentās SIA “Gardumu avēnija” un SIA “Upene R”. Uz “Gada uzņēmēja” titulu pretendēja arī rotu māksliniece Ginta Zaumane.

Pieteikšanās dalībai pasākumā Iecavā līdz šī gada 21.novembrim!

Vairāk par pasākumu Iecavas novada pašvaldības mājas lapā.2017.gada 14.novembrī

________________________________________________________________________________________


Noslēdzies projekts “Amatniecības un kultūras centra ''Mazā muiža'' ēkas pārbūve”


Oktobra beigās ir noslēgušies būvdarbi Brunavas pagastā topošajā Amatniecības un kultūras centrā “Mazā muiža”. Biedrība  "Vēsturisko rekonstrukciju studija Rokoko"  atklāta projektu iesniegumu konkursa “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros saņēma finansējumu ēkas pārbūvei, kur tiek iekārtota izstāžu zāle, ieviešot jaunu kultūrtūrisma objektu partnerības teritorijā. 

    

Beidzoties būvdarbiem uzsākta ekspozīcijas iekārtošana, kur apmeklētājiem būs iespēja aplūkot vēsturisku tērpu atdarinājumu kolekciju. Biedrības darbība ir tieši saistīta ar modes vēstures pētīšanu un tērpu realizēšanu, līdz ar to ir tapusi interesanta tērpu un aksesuāru kolekcija, kurai šobrīd ir izveidota pienācīga “mājvieta”. 


Ar nākamo tūrisma sezonu tiek plānots to atklāt publiskai apskatei. Papildus patstāvīgajai ekspozīcijai apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja pielaikot vēsturiskus tērpus, piedalīties meistarklasēs, tematiskās ekskursijās.  

Projekts definējams kā jauninājums Bauskas novada teritorijā, jo tiks izveidots pilnīgi jauns, unikāls objekts, kas veicinās arī kultūras mantojuma saglabāšanu. Iekārtojot un atklājot centru “Mazā muiža” tiks “atdzīvināta” pierobežas teritorija, kuras tuvākā apkārtnē nav līdzīgu kultūras objektu.


Projekta Nr. 16-06-AL07-A019.2102-000003

Attiecināmās kopējās projekta izmaksas: 88812.79 EUR, publiskā finansējuma daļa : 62 168,95 EUR, biedrības privātā finansējuma daļa : 26 643,84 EUR


Biedrības “Vēsturisko rekonstrukciju studijas “Rokoko””

Valdes priekšsēdētāja Elīna Kuzņecova

mob. +371 26534002
e-mail:elina@ceremonija.lv
www.ceremonija.lv


2017.gada 9.novembrī

________________________________________________________________________________________


IDEJU UN IEDVESMAS DIENA UZŅĒMĒJIEM


Pasākuma mērķis: Iepazīstināt uzņēmējus ar jaunā projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” aktivitātēm.

 

Laiks un vieta: 2017.gada 1.novembris, Abgunstes muiža, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.

PROGRAMMA

9.30-10.00

Ierašanās muižā un rīta kafijas/tējas baudīšana.

10.00-10.15

Projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” atklāšana.

Līga Švānberga

Valdes priekšsēdētāja

Lauku partnerība “Lielupe”

10.15-11.00

Atbalsts uzņēmējdarbībai Leader programmā Bauskas rajona lauku partnerībā.

 

 Idejas un iedvesma uzņēmēju pieredzē: 

-        Daira Jātniece, Latviskās virtuves, izaugsmes ceļš no mājražošanas līdz ražošanas

uzņēmumam;

-        Klēts un ratnīcas atdzimšana, Ceraukstes pagasta “Lejniekos”.

Jolanta Kalinka

Valdes priekšsēdētāja 

Bauskas rajona lauku partnerība

 

 

11.00-11.45

Atbalsts uzņēmējdarbībai Leader programmā Dobeles rajona lauku partnerībā.

 

Idejas un iedvesma uzņēmēju pieredzē: - Māris Šermuks, SIA “Best Berry”, irbeņu ogas un to pārstrādes produkti, ražošanas attīstība;

- Sandris Laizāns, SIA “Tērvetes veltes”, vīna ražošana.

Dace Vilmane

Valdes priekšsēdētāja 

Dobeles rajona lauku partnerība

11.45-12.25

Atbalsts uzņēmējdarbībai Leader programmā Lauku partnerībā “Lielupe”.

 

Idejas un iedvesma uzņēmēju pieredzē: -Sandra Valaine, SANPO, lina izstrādājumi un uzņēmuma vizuālā tēla veicināšana;

- Kristīne Ozoliņa, SIA Zekants, cūku pupu kraukšķu ražošanas attīstība.

Līga Švānberga

Valdes priekšsēdētāja

Lauku partnerība “Lielupe”

12.25-13.25

Pusdienas un  Abgunstes muižas radošais stāsts.

Asnāte Avotniece

Biedrība “Radošuma Meka”

13.25-14.25

 Zemgales uzņēmēja stāsts.

 

Valters Bruss

Z/s “Strazdi” īpašnieks

14.25-14.40

Pēcpusdienas kafijas/tējas baudīšana ar vietējo produktu uzkodām.

14.40-15.40

Kas uzņēmējam ir nepieciešams konkurētspējas veicināšanai? Vārds uzņēmējiem.

 

Māris Resnis pasākuma moderators

15.40-16.40

Dienas apkopojums un uzņēmēju sarunas.

Pieteikšanās pasākumam, aizpildot anketu: http://ej.uz/Sadarbiba_Leader 


2017.gada 20.oktobrī

________________________________________________________________________________________Forums VALSTS ATBALSTA BIZNESU - JelgavaNāc uz šī rudens vērienīgāko forumu Jelgavā uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem! Uzzini par iespējām saņemt valsts atbalstu savam biznesam, rodi idejas jauniem projektiem un iedvesmojies no uzņēmēju pieredzes stāstiem.Kur? Jelgavas tehnikums, Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, 9:30 - 15:00


Dalība bez maksas. Rezervē vietu savam biznesam!

Organizē Ekonomikas ministrija, ALTUM, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.


Foruma programmu un pieteikšanās anketu skatīt te2017.gada 6.oktobrī

______________________________________________________________________________________


PIESAKIES un iegūsti pūļa finansējumu savam projektam!


Bauskas rajona lauku partnerība ir pieņēmusi izaicinājumu un piedāvā iespēju Tavas lieliskās idejas īstenošanai piesaistīt pūļa finansējumu Projektu bankā https://bauskaspartneriba.projektubanka.lv/.
Piedāvājam atbalstu pūļa finansējuma kampaņas sagatavošanā un organizēšanā. Ja esi Bauskas, Iecavas, Rundāles vai Vecumnieku novada iedzīvotājs un Tev ir ideja radošam projektam, bet nav finansējuma tā īstenošanai, PIESAKIES !!! 

 

Piedāvājam atbalstu pūļa finansējuma kampaņas nodrošināšanā. Mums ir pieredze projektu sagatavošanā un īstenošanā, ko piedāvājam tieši Tev!

Vairāk informācijas skatīt te.2017.gada 2.oktobrī

______________________________________________________________________________


Meklējam Bauskas un Iecavas novada Gada uzņēmējus kopā!

Līdz 30.septembrim ikvienam Bauskas un Iecavas novada iedzīvotājam ir iespēja izvirzīt kādu no vietējiem uzņēmējiem godināšanai pašvaldības organizētajā gada uzņēmēja konkursā. Ar konkursu nosacījumiem un pieteikuma anketām iespējams iepazīties te- 

Bauskas novada pašvaldības mājaslapā

-  Iecavas novada pašvaldības mājaslapā.

 


2017.gada 18.septembrī

_____________________________________________________________________________


Fotogrāfiju un zīmējumu konkursu "Latvijas lauki gadsimtu griežos"


Biedrība "Latvijas Zemnieku federācija" sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi, ir izsludinājusi fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu "Latvijas lauki gadsimtu griežos" un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju.

Konkursa mērķis ir popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies - lauku sētas skaistumu un unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas skaistumu ikviena mākslinieka acīm.

Darbus konkursam var iesūtīt no 2017.gada 5.septembra līdz 2017.gada 5.decembrim. No konkursa labākajiem darbiem tiks veidota izstāde Likteņdārza daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā, kuras atklāšana notiks 2018. gada 4.maijā.

Katras nominācijas trīs labāko darbu autori iegūs iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē 2018. gada rudenī, bet autoram, kura darbs skatītāju balsojumā izstādes atklāšanas pasākumā saņems vislielāko balsu skaitu, tiks piešķirta simpātiju balva - mākslinieces Džemmas Skulmes glezna.

Vairāk informācijas šeit: http://lzf.lv/?p=879


2017.gada 11.septembrī 

_______________________________________________________________________________


Balvu konkurss "Cilvēka izaugsmei Latvijā"

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA), Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) un ASV vēstniecība Latvijā izsludina pieteikšanos balvu konkursam "Cilvēka izaugsmei Latvijā". Balvu pasniegs ceturto gadu pēc kārtas, lai godinātu iedvesmojošus Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par ieguldījumu cilvēka izaugsmē. Balvas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju izglītību, veselību un labklājību un izcelt sociālās atbildības iniciatīvas.
Līdz š.g. 19.septembrim tiek gaidītas nominācijas četrās kategorijās:

1. Par sociālo atbildību. Par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas, finanšu vai organizatoriskos resursus.
2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā. Par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā.
3. Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā. Par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpes jomā.
4. Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Par bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas attīstības sekmēšanu, mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.

Konkursa uzvarētāji saņems tēlnieces Olgas Šilovas veidoto skulptūru "Asns", goda diplomu un ielūgumu uz apbalvošanas ceremoniju šī gada 22. novembrī ar iespēju tikties ar augsta līmeņa amatpersonām un sabiedrības pārstāvjiem. Laureātiem var tikt piešķirtas arī speciālbalvas un naudas balvas.

Pieteikumus vērtēs žūrijas komisija, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
- Ietekme un nozīme. Balvas pretendenta darbības nozīmīguma un ietekmes uz sabiedrību novērtējums.
- Ilgtspēja. Balvas pretendenta darbības ilgtspējīga attīstība.
- Novatorisms. Novatoriska, radoša un oriģināla pieeja, kas pielāgota Latvijas apstākļiem.
- Iedvesma. Paraugs citiem.

Uz balvu var pretendēt Latvijas pilsoņi un Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības, biedrības un nodibinājumi. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot pati sevi.

Pieteikumu balvu konkursam iesniedz elektroniski, pieteikumu nosūtot uz e-pasta adresi: info@cilvekaizaugsme.lv, aizpildot pieteikuma formu: http://www.cilvekaizaugsme.lv/ka-pieteikties/ līdz 2017.gada 19.septembrim. Pieteikumā jāiekļauj informācija par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas apraksts, mērķis un rezultāts, kā arī vismaz viena atsauksme.

Vairāk informācijas par konkursu: http://www.cilvekaizaugsme.lv/  


2017.gada 8.septembrī
______________________________________________________________________________


Noslēgusies 3.kārtā iesniegto LEADER projektu iesniegumu vērtēšana 

biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība”

 

Šī gada 31.martā tika izsludināta atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas trešā kārta sabiedriskā labuma projektiem aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projektu iesniegumu pieņemšana notika laikā no 2.maija līdz 2.jūnijam. Kā ierasts, lielākā pretendentu aktivitāte bija novērojama tieši iesniegšanas termiņa pēdējā dienā. Noteiktajā laikā tika saņemti 29 lieliskas idejas, ko plānots īstenot biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai. 16 projekta iesniegumi saņemti 2.1.rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” un 13 projektu iesniegumi 2.2.rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”.

Atbalsta pretendenti projektu ietvaros iecerējuši veikt vairāku parku un citu teritoriju labiekārtošanu, dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas novados. Tradicionāli saņemti vairāki projektu iesniegumi tautas tērpu iegādei, tādējādi sniedzot ieguldījum kultūras tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā. Novērojama reliģisko organizāciju aktivitāte un vēlme saglabāt un atjaunot draudžu namus. Priecē nevalstiskā sektora pārstāvju vēlme piedalīties sociālās aprūpes un sociālās palīdzības problēmu risināšanā.
Lielākā projektu iesniedzēju aktivitāte vērojama Bauskas novadā, kur plānots īstenot 13 projektus. 8 projektus iecerēts īstenot Rundāles novadā, 6 – Vecumnieku novadā, bet 2 - Iecavas novadā. 10 projektu iesniedzēji ir pašvaldības, pārējie – nevalstiskas organizācijas– biedrības, reliģiskas organizācijas un nodibinājums.

Kā zināms Lauku atbalsta dienests (LAD) ieguvis galveno balvu Pasaules Informācijas samitā WSIS Prize 2017 par Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) kā labāko IT rīku  lauksaimniekiem pasaulē. Prieks, ka biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība” vērojama tendence, ka projekta iesniedzēji arvien biežāk izvēlas iesniegt projektus EPS. 15 projektu iesniegumi tika iesniegti EPS, 13 - biedrības birojā papīra dokumenta formā, bet viens projekta iesniegums saņemts elektroniska dokumenta formā Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā LAD elektroniskajā pastā.

Atbalsta pretendentu vidū vērojama sīva konkurence, jo pieprasītais publiskais finansējums vairākas reizes pārsniedz pieejamo: 2.1.rīcībā pieejamais finansējums ir 178 860,24 eiro, bet pieprasītais 410 389,74 eiro, savukārt 2.2.rīcībā pieejamais finansējums ir 170 305,54, bet pieprasītais 539 856,41 eiro.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590, kas nosaka Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība” mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, atbilstoši rīcībai noteiktiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

Savu darbu esam paveikuši un projektu iesniegumus kopā ar pavadošajiem dokumentiem nogādājuši LAD, kur tiks pārbaudīta projektu iesniegumu atbilstība pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. LAD lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu gaidāmi trīs mēnešu laikā.

Ar iesniegto projektu iesniegumu sarakstu un piešķirto punktu skaitu var iepazīties šeit.

 

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 598, atbalsta pretendents, uzņemoties pilnu finanšu risku, ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc tam, kad vietējā rīcības grupa – biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība”- projekta iesniegumu ir iesniegusi LAD. Ja LAD pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam 

administratīvā vadītāja Inese Bramane


2017.gada 7.jūlijā

_______________________________________________________________________________


Realizēts projekts Bauskas senioru dejotpriekam

   Bauskas novada Codes pagasta biedrība “Dienas sociālais centrs “Var būt” ir realizējis Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” projektu “Koncerttērpu iegāde senioru deju kopai “Vēlreiz””. Kopējās projekta izmaksas 2591,58 EUR, publiskais finansējums 2332,42 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 259,16 EUR.

    Projekts biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība” tika iesniegts 2016. gada 6. jūnijā un š.g. 15.jūnijā ir projekta noslēgums. 

    Projekta mērķis - Bauskas kultūras centra senioru deju kopai “Vēlreiz” papildināt deju tērpus, kurus var savstarpēji variēt un tādējādi repertuārā iekļaut jaunas dejas – latviešu, vācu, austriešu un citas Eiropas dejas. Projekta ietvaros tika šūdināts 21 koncerttērps. Šūšanas pakalpojumu veica vietējais Bauskas uzņēmums - I.K. Ilgumas uzņēmums “Reāls”. 


    Jaunie koncerttērpi pirmo reizi tika izrādīti šogad Brocēnos 4. maijā, kur norisinājās senioru deju kolektīvu konkurss ”Brocēnu ūdensrozes”. Senioru deju kopa “Vēlreiz” izpildīja divas dejas - igauņu un franču. Konkursā piedalījās deviņi kolektīvi. Bauskas deju kopa šajā konkursā saņēma visvairāk punktu un tika apbalvota ar Zelta diplomu un kristāla balvu “Brocēnu ūdensrozes”.

    11. jūnijā Bauskas seniores bija uzaicinātas dejot Aucē 10. senioru deju festivālā “Madarās, baltajās madarās...”. Festivālā piedalījās 14 senioru deju kolektīvi no visas Latvijas, kā arī viesi no Lietuvas, Igaunijas un Vācijas. Nākošā tuvākā uzstāšanās baušķeniecēm būs 1.jūlijā Tukumā, kā arī ir saņemts uzaicinājums 12. augustā dejot Igaunijā.  


    Senioru deju kopai «Vēlreiz» šogad ir sestā sezona. Dejotājas kolektīvā ir no Bauskas, Rundāles un Iecavas novadiem. Sākumā dejoja 8 seniores, šobrīd ir jau 20 dejotājas. Dalībnieču vidējais vecums - 65 gadi. Pa šiem gadiem ir apgūtas aptuveni 90 dejas. Kopš 2012. gada Bauskā tiek rīkots senioru deju kolektīvu festivāls «Annas danči». Festivāla iniciatores bija “Vēlreiz” dalībnieces. Šogad senioru deju kopas no visas Latvijas Bauskā sabrauks 22. jūlijā. Uzstāsies arī viesi no Lietuvas. 

         Senioru deju kopas “Vēlreiz” dalībnieces atzīst, ka ir atradušas savām spējām un interesēm kolektīvu, kurā viņām ir labi, kur kustību prieku rada vadītāja Inese Smilškalne.

Senioru deju kopas "Vēlreiz" moto: Nesēdi mājās, nāc piedalies!                                     


Biedrības “DSC “Var būt”” dibinātāja Raimonda Ribikauska


2017.gada 13.jūnijā

___________________________________________________________________________


Kandavā izstrādās ceļa karti Latvijas lauku nākotnei


No 15. līdz 18. jūnijam Kandavā norisināsies 3.Latvijas Lauku kopienu parlaments "VISAI LATVIJAI JĀDZĪVO!", pulcējot vairāk kā 200 lauku attīstības ekspertu, entuziastu un politikas veidotāju, kuri kopīgi izstrādās vīziju un rīcības plānu Latvijas lauku un mazpilsētu attīstībai.

Parlamenta intensīvākā diena būs piektdiena, 16. jūnijs, kad rīta daļā parlamenta dalībnieki uzklausīs ministriju ziņojumus par situāciju Latvijas laukos un mazpilsētās šodien, kā arī par iniciatīvām, kas tiek realizētas no valsts budžeta finansējuma. Turpinājumā notiks viedokļu līderu diskusija sesijā "Vai Latvijas lauki kļūs pagātne?", bet pēcpusdienā parlamenta dalībnieki vienpadsmit paralēlās darba grupās strādās pie dažādiem lauku attīstībai svarīgiem jautājumiem, t.sk. pašvaldību un ministriju deleģējumiem, sabiedrības iesaistes pašvaldības darbā, Latvija.lv pakalpojumiem, Lauku attīstības programmas un Latvijas nacionālā attīstības plāna. Rezultātā tiks izstrādāti konkrēti priekšlikumi un ieteikumi rīcības politikas dokumentu grozījumiem un piedāvājumi uzlabojumiem.

Darba grupu rezultāti tiks prezentēti sestdien, 17. jūnija rīta sesijā, kurā kopīgās diskusijās ar viedokļu līderiem tiks veidota vīzija un rīcības plāns: "Visai Latvijai ir jādzīvo!". Šīs dienas pēcpusdienā un svētdien (18. jūnijā) būs brīnišķīga iespēja izdzīvot viesmīlīgās un daudzveidīgās Kandavas un Kurzemes stāstus caur dažādām pilsoniskajām iniciatīvām, uzņēmēju pieredzēm un pašvaldības paveikto, piemēram, staigājot pa pakavu ceļu izzināt laimes pakavu stāstu, uzņemt ozola spēku dzerot zīļu kafiju, sajust lauku ikdienas dzīves skaistumu lauku sētā „Indāni”, priecāties Sabiles vīna kalnā, Koka rotaļlietu muzejā vai baudot dabas koncertzāli naktī uz plosta.

Tomēr pirms minētā - Lauku kopienu parlaments tiks iešūpots jau 15. jūnija pēcpusdienā Kandavas kultūras namā ar spēka sarunām, kur uzrunas sniegs sabiedrībā pazīstamas personības, kā arī fantastiski iedvesmas cilvēki personiskos spēka stāstos runās par vērtībām no dažādiem aspektiem, piemēram, par pilsētnieka dzīvi laukos, akmens spēku, audžuģimenēm, kopienas iedrošināšanu caur tradicionālo kultūru, pašvaldības vadīšanas “intīmo” pusi un citus pieredzes stāstus. Vakara noslēgumā visi klātesošie piedāvās nogaršot ne tikai savus vai savas vietas ražotāju gardumus, bet arī ar dalīsies ar stāstiem par savu vietu, cilvēkiem vai procesiem, kas spēcina.

Lauku kopienu parlamentā pulcēsies Latvijas lauku iedzīvotāji, lauku uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, akadēmiķi, viedokļu līderi, ministriju pārstāvji, attīstības jautājumu speciālisti, politikas veidotāji un citi lauku attīstības entuziasti. Katram parlamentā klātesošajam būs iespēja dalīties ar savu viedokli un pieredzi sekmīgai Latvijas lauku attīstībai.

Latvijas Lauku kopienu parlamentā aicināti piedalīties  tie iedzīvotāji, kuri gatavi aktīvi darboties mazo pilsētu un lauku reģionu kā kvalitatīvas dzīves, darba un atpūtas vides veidošanā. Par dalības iespējām vairāk informācijas var iegūt www.laukuforums.lv.


Kontakti:  

Biedrība „Latvijas Lauku forums” 

laukuforums@gmail.com 

LLF biroja tel. 28855427


Latvijas Lauku kopienu parlaments notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās un līdzvērtīgu dialogu / diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Latvijas Lauku kopienu parlamentu „Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde” organizē Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Kandavas partnerību un Kandavas novada pašvaldību. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta līguma Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/029/01


2017.gada 31.maijs

____________________________________________________________________________


Noslēgusies 2.kārtā iesniegto LEADER projektu iesniegumu vērtēšana biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība”


Šī gada 17. februārī tika izsludināta atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas otrā kārta ar iesniegšanu līdz 20. aprīlim aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšana”. Līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām tika iesniegti 38 projekti, no tiem 27 projekti 1.1. rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” un 11 projekti 1.2. rīcībā “Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana”.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590, kas nosaka Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība” mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, atbilstoši rīcībai noteiktiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

Savu darbu esam paveikuši un gatavi jau rītdien, 26. maijā, projektu iesniegums kopā ar pavadošajiem dokumentiem nogādāt Lauku atbalsta dienestā (LAD), kur tiks pārbaudīta projektu iesniegumu atbilstība pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. LAD lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu gaidāmi trīs mēnešu laikā.

Ar iesniegto projektu iesniegumu sarakstu un piešķirto punktu skaitu var iepazīties šeit.

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 598, atbalsta pretendents, uzņemoties pilnu finanšu risku, ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc tam, kad vietējā rīcības grupa – biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība”- projekta iesniegumu ir iesniegusi LAD. Ja LAD pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.


2017.gada 25.maijā
____________________________________________________________________________


"Lauku ceļotājs" aicina uz akciju "Atvērtās dienas laukos"

 

"Lauku ceļotājs" sadarbībā ar Lietuvas tūrisma asociāciju "Atostogos kaime" aicina uz akciju "Atvērtās dienas laukos", kas notiks 2017. gada 27. - 28. maijā. Šogad akcija norisināsies gan Latvijā, gan Lietuvā. Abās valstīs akcijā apvienojušās 180 lauku tūrisma saimniecības, kas šajās divās dienās apmeklētājiem sarūpējušas īpašus pārsteigumus un akcijas piedāvājumus.

Līdz ar akciju tiek uzsākta vasaras tūrisma un ražošanas sezona. Aicināti visi interesenti, klienti, kaimiņi un vienkārši zinātkārie doties uz saimniecībām un iepazīties ar to bagātīgo piedāvājumu - ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt! Šajās divās dienās vēlamies īpaši popularizēt laukus un laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus un pakalpojumus. Ceram ieinteresēt lielu un mazu pilsētu iedzīvotājus doties prom no pilsētas iepazīt lauku dzīvi, nobaudīt lauku labumus, atrast saimniecības, no kurām iegādāties laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko var piedzīvot laukos.

Akcijas saimniecību piedāvājumu meklējiet akcijas mājas lapā www.celotajs.lv/atvertasdienas. No 15. maija drukātu akcijas karti ar saimniecību kontaktiem varat saņemt pie mums "Lauku ceļotāja" birojā, novadu tūrisma informācijas centros un DUS "Circle K" visā Latvijā. 
Akcijas saimniecības lietuviešu valodā: http://www.atostogoskaime.lt/akcijos-dalyviai

Padomi tūristiem, apmeklējot akcijas saimniecības:
 Izvēlieties saimniecības un izplānojiet savu maršrutu, izpētot to atrašanās vietu kartē! Saimniecības izvēlieties sadaļās "dalībnieki" vai "karte”.  
 Aicinām savu apmeklējumu iepriekš saskaņot ar saimniekiem, lai saimnieki var ieplānot jūsu uzņemšanu. Saimniecību kontaktinformāciju atradīsiet sadaļā "dalībnieki", atverot konkētās saimniecības akcijas dienas piedāvājumu.
 Sagatavojieties ceļošanai! Atcerieties - nav slikta laika, ir tikai nepiemērots apģērbs. Sarūpējiet ceļošanai un lauku videi ērtu apģērbu un apavus!
 Saimniecībās būs iespēja iegādāties laukos ražotu un gatavotu produkciju, tomēr ne visur ir iespējams norēķināties ar bankas karti. Apmeklējumam un pirkumiem saimniecībās noderēs skaidra nauda!

Mēs aicinām dalīties ar spilgtākajiem iespaidiem no "Atvērtām dienām laukos", piedaloties fotokonkursā. Atsūtiet savu foto uz lauku@celotajs.lv līdz 2. jūnijam un, iespējams, iegūsiet balvu no "Lauku ceļotāja".

Veiksmīgu ceļošanu! Baudām laukus!


Akcija organizēta projekta „Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas - Lietuvas programma 2014.–2020. gadam.2017.gada 15.maijā
________________________________________________________________________________________Latvijas Lauku kopienu parlaments vienosies par Latvijas lauku nākotnes priekšnosacījumiem

3.Latvijas Lauku kopienu parlaments "VISAI LATVIJAI JĀDZĪVO!" notiks no 15. līdz 18.jūnijam Kandavā, apliecinot Latvijas lauku iedzīvotāju un lauku teritoriju mērķtiecību un radošumu, profesionalitāti un sirsnību, spēju sniegt pievienoto vērtību visas Latvijas attīstībai un ietvert būtisku daļu no Latvijas nākotnes.


Lauku kopienu parlamenta centrā būs lauku nākotnes ceļa izstrāde, lai paustu pārliecību, ka visai Latvijai ir jādzīvo. Šī būs viena no lielākajām lauku teritoriju attīstības atbalstītāju pulcēšanās reizēm Latvijas simtgades priekšvakara laikā, kurā līdzdarbosies Latvijas lauku iedzīvotāji, lauku uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, akadēmiķi, viedokļu līderi, ministriju pārstāvji, attīstības jautājumu speciālisti, politikas veidotāji un citi lauku attīstības entuziasti. Katram parlamentā klātesošajam būs iespēja līdzdarboties, kā arī dalīties ar savu viedokli un pieredzi sekmīgai Latvijas lauku attīstībai.

Latvijas Lauku kopienu parlaments notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās un līdzvērtīgu dialogu / diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Pasākuma laikā notiks diskusijas un iespējamo risinājumu meklēšana lauku attīstībai par vērtībās balstītu lauku attīstību, Latvijas laukiem šodien, to dzīvotspēju un nākotni. Diskusiju rezultātā izstrādātā vīzija un rīcības plāns, iekļaus konkrētus priekšlikumus turpmākajiem diviem gadiem, kā arī konkrētos politikas dokumentos ietveramos jautājumus lauku un mazpilsētu attīstībai.

Kā norāda Latvijas Lauku foruma izpilddirektore Anita Seļicka: „Sadarbība un iesaiste lauku nākotnes ceļa veidošanā pašreiz ir daudz svarīgāka kā jebkad līdz šim, sniedzot iespējas līdzdarboties, rīkoties un veidot savu nākotni atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām. Nemitīgi aktualizētās problēmas lauku teritorijās nesniegs risinājumu, bet pozitīvie stāsti un pieredze, inovatīvi risinājumi un saskaņoti darbības modeļi spēj piedāvāt konkurētspējīgus un ilgtspējīgus risinājumus lauku teritoriju attīstībai. Šobrīd tiek plānoti jauni attīstības dokumenti, likti pamati jaunā perioda politikas ietvaram un uzsāktas jaunas inovāciju pilnas iniciatīvas – šajos procesos jau sākuma stadijā ir jāiekļauj lauku teritoriju vajadzības – nevis tikai kādu konkrētu statistikas rādītāju vai emocionālās piesaistes dēļ, bet gan tādēļ, ka abām teritorijām - pilsētām un laukiem ir jābūt ietvertām kopējās Latvijas attīstības virzībā, ņemot vērā katras specifiku. Es esmu Latvija. Tu esi Latvija. Un neviens no mums nav vienlīdzīgāks kā citi.”

Latvijas Lauku kopienu parlamentā aicināti piedalīties  tie iedzīvotāji, kuri gatavi aktīvi darboties mazo pilsētu un lauku reģionu kā kvalitatīvas dzīves, darba un atpūtas vides veidošanā. Dalība parlamentam piesakāma te: ej.uz/3LLKP.

Vairāk informāciju par Lauku kopienu parlamentu var iegūt www.laukuforums.lv. 

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 69 biedru organizācijas. Vairāk par LLF: www.llf.partneribas.lv
 
Latvijas Lauku kopienu parlamentu „Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde” organizē Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Kandavas partnerību un Kandavas novada pašvaldību. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta līguma Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/029/01


2017.gada 8.maijā

_______________________________________________________________________________________


INFORMATĪVS SEMINĀRS

par atbalsta nosacījumiem atklāta LEADER projektu konkursa 3.kārtu

sabiedriskā labuma projektiem

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2.maija līdz 2.junijam


Vēlies uzzināt?

-       Kas ir LEADER pieeja, kas ir atbalsta pretendents un kādi ir nosacījumi ELFLA finansējuma saņemšanai;

-       2.1.rīcības „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” nosacījumi;

-       2.2.rīcības „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” nosacījumi.

Kas pastāstīs?

Jolanta Kalinka – biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” valdes priekšsēdētāja;

    Kad?                             12.maijā plkst. 14:00

   Kur?                              Bauskas novada domes zālē (3.stāvā), Uzvaras ielā 1


2017.gada 2.maijā

__________________________________________________________________________________________Noslēgusies atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārta aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”


Otrajā kārtā bija izsludinātas divas rīcības uzņēmējdarbības atbalsta projektiem. Saņemti 38 projektu iesniegumi:

1.1.rīcībā „Atbalsta uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" – 27 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 859 282,28 eiro (pieejams finansējums 223 121,20eiro);

1.2.rīcībā "Tūrisma nozares attīstība un sadarbības veicināšana" – 11 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 463 668,84 eiro (pieejamais finansējums 242 755,30).

Atbalsta pretendenti Bauskas novadā iecerējuši īstenot 14 projektus, Iecavas novadā 12 projektus, Rundāles novadā 7, bet Vecumnieku novadā 5 projektus.

Projektu iesniegumu pirmās kārtas vērtēšana atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā izvirzītiem vērtēšanas kritērijiem tiks veikta viena mēneša laikā no projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām – līdz 20.maijam. Minimālais punktu skaits, kas jāiegūst, lai projekts saņemtu pozitīvu atzinumu jeb tiku atzīts par Stratēģijai atbilstošu, ir 10 punkti. 

Pēc pirmās vērtēšanas kārtas projektu iesniegumi tiks nodoti Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajai pārvaldei, kas tos vērtēs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai Leader pasākumam. LAD lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu un publiskā finansējuma piešķiršanu vai noraidīšanu gaidāms 3 mēnešu laikā pēc projektu iesniegšanas dienestā (indikatīvi līdz augusta beigām). 

Vēlam veiksmi atbalsta pretendentiem!


2017.gada 28.aprīlī

__________________________________________________________________________________________


Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" izsludina atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"


Vairāk informācijas par izsludinātajām rīcībām, projektu īstenošanas nosacījumiem un iesniegumu sagatavošanai noderīgi dokumenti pieejami šeit.


2017.gada 31.martā
__________________________________________________________________________________________

Bauskas rajona partnerībai pieejams 1,6 miljonu finansējums

 

''Katrs pieņemts lēmums, ja tam seko rīcība, dod rezultātu,” teic biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” valdes locekle Agita Hauka. Partnerības pieredzē, pieņemot lēmumus un veicinot teritorijas attīstību, šobrīd rit jau trešais plānošanas periods.


Uzkrāta ievērojama pieredze LEADER pieejas īstenošanā un projektu iesniegumu administrēšanā. Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija iepriekšējā periodā tika īstenota 7 kārtās, iesniegti 269 projekti, no kuriem apstiprināti 157 projekti. Bijām to partnerību vidū, kas saņēma papildus ES finansējumu, ko novirzīt vietējās teritorijas attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanai. Kopumā plānošanas perioda ietvaros apgūts publiskais finansējums 1 947 404,24 eiro apmērā.


Šajā plānošanas periodā vietējās teritorijas attīstību veicinošu projektu īstenošanai pieejams finansējums 1,6 miljonu eiro apmērā. Iecerēts īpašu uzmanību veltīt uzņēmēju kooperācijai un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu iesaistīšanai uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā. Ceram arī uz iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvu līdzdalību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, atjaunošanā un popularizēšanā, veicinot tā sociāli ekonomisku izmantošanu. Gaidām projektus, kas ir turpinājums iepriekšējā plānošanas periodā īstenotiem projektiem.


Uzsākot jaunā perioda stratēģijas īstenošanu, 2016. gadā izsludināta viena projektu konkursa kārta četrās rīcībās uzņēmējdarbības atbalsta un vietas potenciāla attīstības iniciatīvās. Iesniegti 56 projekti, apstiprināti 25 projekti par kopējo publisko finansējumu 810 159,76 eiro, t. sk. 9 projekti uzņēmējdarbības un tūrisma nozares attīstībai, bet 16 projekti – publiskās infrastruktūras un sabiedrisko aktivitāšu pilnveidošanai. Atbalsta saņēmēji plānojuši uzsākt jaunu un paplašināt jau esošu uzņēmējdarbību, attīstīt ražošanu un pakalpojumu sniegšanu. Ar ELFLA atbalstu līdz šī gada beigām mūsu teritorijā plānots uzsākt bezglutēna konditorejas ražošanu, sniedzot iespēju saražoto produkciju nobaudīt jaunā kafejnīcā. Seši projekti vērsti uz aktīva dzīvesveida popularizēšanu, – taps profesionāla sporta zāle Bauskā, uzstādīs āra trenažierus, izbūvēs publiski pieejamu daudzfunkcionālu sporta arēnu Svitenē, savukārt Vecumnieku novadā tiks attīstīts jāšanas sports. Rundāles novadā tūrisma uzņēmējs dažādos savu piedāvājumu, iegādājoties velo braukšanas un laivošanas aprīkojumu. Lai mazinātu sava uzņēmuma darbības sezonalitāti, šis atbalsta saņēmējs līdztekus tūrismam uzsāks lauksaimniecības produktu pārstrādi – augu izcelsmes produktu žāvēšanu un realizāciju.


Priecē novērotā projektu īstenotāju aktivitāte kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Ar ELFLA līdzfinansējumu restaurēs Viļa Plūdoņa muzeja klēti un ratnīcu, Zemgales sētas „Everti” vēsturisko apbūvi, Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas dienvidu fasādes apdari, labiekārtos Bārbeles parku un rekonstruēs estrādi.


      

Foto no Bauskas novada pašvaldības arhīva

Viļa Plūdoņa muzeja klēts un ratnīca pirms restaurācijasPirmais šī plānošanas perioda ietvaros īstenotais projekts skatāms Iecavas novadā. Iecavas novada pašvaldības projekta „Publiskās infrastruktūras uzlabošana Dienas centra vajadzībām” ietvaros Grāfa Pālena muižas kompleksa bibliotēkas ēkā veikta telpu vienkāršota atjaunošana, pielāgojot tās dienas centra „Iecavnīca” vajadzībām. Dienas centra "Iecavnīca" atklāšanā jaunajās telpās sveic centra vadītāju Ģirtu MajoruCentra vadītājs Ģirts Majors atzīst, ka iegūtas plašākas telpas, kurās iespējams organizēt vairākus pasākumus vienlaikus, netraucējot citam cita darbu. Ir telpas semināriem, bērnu aktivitātēm un pasākumiem ar lielāku dalībnieku skaitu, mājīga virtuve, kā arī vadītāja darba kabinets.


        

Dienas centrā ikdienu notiek dažādas aktivitātes Iecavas novada iedzīvotājiem

Foto no Ģirta Majora albuma


Tiks īstenoti arī citi lieliski projekti, kas kopumā sniegs nenovērtējamu ieguldījumu mūsu teritorijas attīstībā.


Šogad Bauskas partnerība izsludinājusi 2 atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas. Aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektu iesniegumu pieņemšana turpinās līdz 20. aprīlim, bet aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu iesniegumi tiks pieņemti no 2. maija līdz 2. jūnijam.


Novēlam veiksmi visiem esošajiem un topošajiem projektu īstenotājiem!


Inese Bramane,

biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja


20.03.2017.
__________________________________________________________________________________________

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" valdes priekšsēdētāja Jolanta Kalinka 16.martā plkst. 19.00 Bērzkalnos (DUS) viesosies uzņēmēju kluba "Bauska'97" sanāksmē, lai kluba biedrus informētu par izsludināto atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".
Darba kārtība:  19.00-20.00 - aktuālā informācija par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu; 20.00-21.00 - diskusija, atbildes uz jautājumiem.

15.03.2017.
__________________________________________________________________________________________
 INFORMATĪVS SEMINĀRS

 

par atbalsta nosacījumiem atklāta LEADER projektu konkursa 2.kārtu

aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

 Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados


Nāc un uzzini

        -      Kas ir LEADER pieeja, kas ir atbalsta   pretendents   un kādi ir nosacījumi  ELFLA   finansējuma   saņemšanai

 

Jolanta Kalinka - „Bauskas rajona lauku partnerība” valdes  priekšsēdētāja;

 

 

-        Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai laukos

 

Mārīte Lazdiņa Altum Bauskas konsultāciju biroja vadītāja;

 

Eleonora Maisaka -  LLKC Bauskas nodaļas vadītāja. Kad?                            17.martā plkst. 14:00

 Kur?                             Uzvaras ielā 1 (2.stāvā), Bauskas novada domes zālē

 Kas organizē?             Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”


9.03.2017.

__________________________________________________________________________________________


Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" Vecumniekos stāstīs par atbalsta saņemšanas nosacījumiem LEADER pieejas īstenošanai. Būs iespēja uzklausīt atbalsta saņēmēju pieredzi projektu īstenošanā.


Tiekamies Vecumnieku tautas namā 28.februārī plkst. 10.00 !


Laiks

Saturs

Lektors

10.00-10.30

Kas ir LEADER pieeja un kā iesaistīties vietējās teritorijas attīstībā

Eleonora Maisaka, LLKC, Bauskas nodaļas vadītāja

10.30-11.30

Atbalsta saņemšanas nosacījumi LEADER pieejas īstenošanai

Jolanta Kalinka, biedrības
"Bauskas rajona lauku partnerība" valdes priekšsēdētāja

11.30-12.30

Projektu īstenošanas pieredze

Ēriks Pīlādzis, SIA Pīlādzis valdes loceklis

Laima Indriķe, biedrības Mēmelīte projektu koordinatore

12.30-13.30

Diskusijas

Eleonora Maisaka, LLKC, Bauskas nodaļas vadītāja


  21.02.2017.

__________________________________________________________________________________________Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" izsludina atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"Vairāk informācijas par izsludinātajām rīcībām, projektu īstenošanas nosacījumiem un iesniegumu sagatavošanai noderīgidokumenti pieejami šeit
17.02.2017.

__________________________________________________________________________________________


Atklāts Bauskas biznesa inkubatorsPublicitātes foto


Jaunajiem uzņēmējiem vai vismaz lielisku ideju ģenerētājiem pēc trīs gadu pauzes atkal radusies iespēja izmantot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vadītos un Eiropas Savienības atbalstītos biznesa inkubatorus, saņemot palīdzību biznesa uzsākšanā. 30 miljoni eiro – tik liela summa atvēlēta septiņu gadu projektam. Biznesa inkubators ir vieta, kur uzņēmējs var saņemt padomu, konsultācijas, kā arī izmantot inkubatora t. s. koprades telpas savai darbībai. Tāpat inkubators piedāvā arī dažādas konsultācijas, seminārus par specifiskām tēmām, kuri būs speciāli domāti tikai inkubatora klientiem.

Šāds inkubators 26.janvārī atklāts arī Bauskā.

 Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" novēl, lai Bauskas biznesa inkubators vienmēr ir piepildītas ar cilvēkiem, kuri vēlas augt un attīstīties!

     

Publicitātes foto

Foto: Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" valdes priekšsēdētāja Jolanta Kalinka un valdes locekle Ludmila Knoka sveic Bauskas biznesa inkubatora vadītāju Uldi Maniku.

27.01.2017.

__________________________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” saņēmusi Atzinības rakstu


Biedribai "Bauskas rajona lauku partnerība" pasniegts Atzinības raksts par profesionālu pieeju un sadarbību 2016.gadā. Atzinības rakstu ar savu parakstu apliecinājuši LR Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra, Valsts lauku tīkla un Latvijas Lauku foruma pārstāvji.

Pagājušajā nedēļā 17.-18.janvārī Siguldas novada Allažu pagastā notika Latvijas Lauku foruma organizēts mācību seminārs par LEADER pieejas īstenošanu un administrēšanu vietējās rīcības grupām, kurā tika pārstāvētas teju visas vietējās rīcības grupas Latvijā, arī biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”.

Līdztekus jaunu zināšanu ieguvei par organizāciju vadību un ideju ģenerēšanu, dalījāmies pieredzē un uzzinājām par gaidāmajām izmaiņām normatīvajos aktos. Semināra neformālajā daļā „Bauskas rajona lauku partnerība” kopā ar citām vietējās rīcības grupām tika sumināta 10 pastāvēšanas gadu jubilejā, kas apritēja pagājušajā gadā. Saņēmām arī Lauku atbalsta dienesta uzteikumu par kvalitatīvi sagatavotiem maksājuma pieprasījumiem.

2016.gads bijis ražens biedrības darbībā. Apstiprināta biedrības izstrādātā „Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam” ar finansējumu vairāk kā 1,9 miljoni eiro Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu teritoriju attīstībai. Izsludināta pirmā projektu konkursa kārta, kurā iesniegti 56 projektu iesniegumi un apstiprināti 25 projekti. Tuvākajā laikā tiks izsludināta otrā projektu konkursa kārta.

Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" izsaka pateicību biedriem, valdes locekļiem, LEADER atbalsta pretendentiem un saņēmējiem, kā arī visiem aktīvajiem mūsu teritorijas iedzīvotājiem par iniciatīvu, sadarbību, atbalstu un kopā būšanu!

Esam lepni par šādu mūsu darba novērtējumu! Kopā mēs varam un kopā mums izdosies!


23.01.2017.
__________________________________________________________________________________________

Publicitātes vadlīnijām jauna versija

Vēršam projektu īstenotāju uzmanību uz to, ka sagatavota jauna Publicitātes vadlīniju versija. Jaunā versija pieejama šeit.
Vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu ELFLA finansējuma saņēmējiem nodrošināt normatīvajos aktos noteikto projekta publicitāti. Skaidrotas un aprakstītas normatīvajos akto noteiktās obligātās un rekomendējamās ELFLA projektu publicitātes prasības, noteiktās vizuālās informācijas un tās elementu lietošana.

16.01.2017.
__________________________________________________________________________________________

LIAA Bauskas biznesa inkubatora darbības aktualitātes janvārī
LIAA Bauskas biznesa inkubators savu darbību uzsāka 2016.gada 1.decembrī un šobrīd turpinās aktīvs darbs pie jauno un topošo uzņēmēju piesaistes, konsultēšanas un uzņemšanas. Ir saņemti pirmie projektu pieteikumi gan pirmsinkubācijai (atbalsts fiziskām personām), gan inkubācijai (atbalsts esošajiem jaunajiem uzņēmējiem) un janvāra laikā jau tiks uzņemti pirmie dalībnieki. Pārstāvētās nozares uz šo brīdi: pārtikas pārstrāde, dizaina preču ražošana, metālapstrāde un pakalpojumu sfēra.
Saviesīgā Bauskas biznesa inkubatora atklāšana tiek plānota2017.gada 26.janvārī, kad būs iespēja apskatīt jaunās biznesa inkubatora telpas, iepazīties ar organizatorisko komandu, kā arī iesaistīties neformālās sarunās par uzņēmējdarbības attīstības iespējām Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novados. Savukārt jau februāra sākumā tiek plānotas pirmās tikšanās aktivitātes jebkuram interesentam, kuram ir biznesa ideja un jau esošajiem jaunajiem uzņēmējiem. 
Precīzāku informāciju par šīm un arī turpmākajām aktivitātēm variet iegūt LIAA Bauskas biznesa inkubatora Facebook lapā: https://www.facebook.com/BauskasBiznesaInkubators/
Atgādinām, ka inkubatorā var saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai.
Jaunajā inkubatora programmā pieejams: Pirmsinkubācijas atbalsts (bezmaksas) fiziskām personām un jaunajiem komersantiem uz laiku līdz 6 mēnešiem: • Sākotnējās biznesa idejas novērtējums;• Konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei;• Biznesa prasmju un iemaņu apguve;• Uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums;• Citas bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri.
Inkubācijas atbalsts jauniem komersantiem uz laiku ne ilgāk par 4 gadiem:• Viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas);• Dažādi pakalpojumi (testēšana, prototipēšana, mārketings, tirgus izpēte, grāmatvedība, u.c.) (50% līdzfinansēts);• Ekspertu konsultācijas (50% līdzfinansēts);• Mentoru atbalsts (bezmaksas);• Iespēja pretendēt uz grantu ar līdzfinansējumu 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Projektus arī turpmāk var pieteikt LIAA mājaslapā vai Katoļu ielā 3, 2.stāvā, Bauskā. Iesniedzamie dokumenti un plašāka informācija atrodama LIAA mājaslapā (www.liaa.gov.lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori).
LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.
LIAA Bauskas biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs Uldis ManiksKatoļu iela 3, Bauska, LV-3901Mob. tālrunis +371 29225419
 
2017.gada 12.janvārī
__________________________________________________________________________________________Lai vienmēr kāds sapnis nomodā, Kāda vēlme nepiepildīta,  Kāda atsaucīga sirds, Kāda draudzībā pastiepta roka!
Lai Ziemassvētku burvība piepilda ikvienu sirdi un Jaunais gads nes radošu dzirksti!

Bauskas rajona lauku partnerība vēl priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu, radošu ideju pilnu Jauno gadu!
Uz sadarbību 2017.gadā!__________________________________________________________________________________________

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” biedri nominēti konkursā „Labākais darbā ar jaunatni 2016”

Nominācijā „Darbīgākā jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū” izvirzīta biedrība “Jaunatne smaidam”; nominācijā „Pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks“ nominēts Renārs Manuilovs, biedrības „Jaunatne smaidam” pārstāvis. Savukārt nominācijā „Aktīvākā jaunatnes  organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni reģionālā mērogā” – izvirzīa un par laureātu kļuvusi biedrība “Apvienība JUMS”, tās pārstāve Solvita Jirgensone.Konkursa „Labākais darbā ar jaunatni 2016” mērķis – izteikt Izglītības un zinātnes ministrijas atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni, par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.  Konkurss „Darbs ar jaunatni” tiek rīkots reizi divos gados, un to organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Šogad konkursā 13 nominācijās tika iesniegti 58 pieteikumi 4 kategorijās. Konkursa noslēgums un laureātu apbalvošana notiks 9.decembrī, Jelgavā."Bauskas rajona lauku partnerība" no sirds sveic Renāru un Solvitu un novēl, lai neizsīkst enerģija un prieks darboties! Lepojamies ar Jums un suminām!

06.12.2016. 
__________________________________________________________________________________________

Noslēgusies biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” atklātā konkursa 1.kārtas projektu iesniegumu vērtēšana Noslēgusies biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā projektu konkursa 1.kārtas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana. Kopumā iesniegti 56 projektu iesniegumi, no kuriem 25 apstiprināti.Ar apstiprināto projektu sarakstu var iepazīties te.


05.12.2016.

__________________________________________________________________________________________


NOSLĒGUSIES biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”

 atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas  1.kārta

 

Noslēgusies biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas  1.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

  

Termiņš

Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2016.gada 6.maija līdz 2016.gada 6.jūnijam.

Sludinājuma kopsumma

1. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 987 540,00  EUR

1.1.Rīcība - 287 540,00 EUR

1.2.Rīcība - 200 000,00 EUR

2.1.Rīcība - 250 000, 00 EUR

2.2.Rīcība - 250 000, 00 EUR

 

Projektu  īstenošanas termiņš

1.      Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.      Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3.      Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv.   

Izsludinātās rīcības: šeit.

Kontaktinformācija:

Ieva Lauva , tel. 20095189, e-pasts lauva.ieva@inbox.lv vai

Jolanta Lauva, tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv.