Projektu konkursi1.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2016.gada 6.maija līdz 6.jūnijam aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīva" skatīt te


2.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2017.gada 20.marta līdz 20.aprīlim aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprinašanas iniciatīva" uzņēmējdarbības atbalstam skatīt te


3.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2017.gada 2.maija līdz 2.jūnijam aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīva" sabiedriskajām aktivitātēm skatīt te


4.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2018.gada 23.februāra līdz 23.martam aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" skatīt te