Projektu konkursi
6.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2019.gada 13.maija līdz 13.jūnijam aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.2. rīcībā "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana" skatīt te


5.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2019.gada 2.aprīļa līdz 2.maijam aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" skatīt te


4.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2018.gada 23.februāra līdz 23.martam aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" skatīt te


3.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2017.gada 2.maija līdz 2.jūnijam aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīva" sabiedriskajām aktivitātēm skatīt te


2.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2017.gada 20.marta līdz 20.aprīlim aktivitātē"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" uzņēmējdarbības atbalstam skatīt te


1.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2016.gada 6.maija līdz 6.jūnijam aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīva" skatīt te