Projektu konkursi 2015.-2022.gads
 
16.kārta - Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 2023.gada 13.jūlija līdz 2023.gada 13.augustam. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.2. rīcībā "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana" skatīt te.

15.kārtaprojektu iesniegumu pieņemšana no 2022.gada 16.decembra līdz 2023.gada 16.janvārim aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” skatīt te.

14.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2022.gada 1.aprīļa līdz 1.maijam aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīva" 2.2. rīcībā "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošanaskatīt te

13.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2022.gada 28.februārim līdz 28.martam aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīva" 2.1. rīcībā "Novadu vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība" skatīt te.

12.kārta - Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 7.janvāra līdz 2022.gada 7.februārim aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.2. rīcībā "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana" skatīt te. 


11.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana no 2021.gada 5.decembra līdz 5.janvārim aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” skatīt te.


10.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana no 2021.gada 8.janvāra līdz 8.februārim aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" skatīt te.


9.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2020.gada 14.februāra līdz 14.martam aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" skatīt te


8.kārtaprojektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2019.gada 21.oktobra līdz 21.novembrim aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīva" 2.2. rīcībā "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana" skatīt te


7.kārtaprojektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2019.gada 20.septembra līdz 20.oktobrim aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīva" 2.1. rīcībā "Novadu vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība" skatīt te


6.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2019.gada 13.maija līdz 13.jūnijam aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.2. rīcībā "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana" skatīt te


5.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2019.gada 2.aprīļa līdz 2.maijam aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" skatīt te


4.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2018.gada 23.februāra līdz 23.martam aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" skatīt te


3.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2017.gada 2.maija līdz 2.jūnijam aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīva" sabiedriskajām aktivitātēm skatīt te


2.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2017.gada 20.marta līdz 20.aprīlim aktivitātē"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" uzņēmējdarbības atbalstam skatīt te


1.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana laikā no 2016.gada 6.maija līdz 6.jūnijam aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīva" skatīt te