Semināri
Bauskas rajona lauku partnerība aicina uz informatīvu semināru

  Semināru par nosacījumiem atklāta konkursa LEADER projekta iesnieguma sagatavošanā aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" - 1.1.rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" un 1.2. rīcībā "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana". 

Seminārs notiks 29.martā plkst. 14.00 Bauskas novada administrācijas 2.stāva zālē.

Seminārā piedalīsies Jolanta Kalinka, Bauskas rajona lauku partnerības valdes priekšsēdētāja, kā arī Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Maija Matisone un finanšu institūcijas "ALTUM" Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa.


2019.gada 22.martā
_______________________________________________________________________________________08.02.2017.

Bauskas rajona lauku partnerība piedalīsies Rundāles novada uzņēmēju forumā


Foto no www.rundale.lv

„Rundāles novada uzņēmēju forumi ļauj tikties vienkopus uzņēmējiem, pašvaldības un citu institūciju speciālistiem, lai izrunātu visas aktualitātes, jauninājumus, iespējamās problēmas un diskutētu par to risinājumiem. Foruma formāts ļauj stiprināt savstarpējo uzticību un veidot konstruktīvu dialogu iesaistīto pušu starpā. Kā viens no piemēriem, kas ir izaudzis šo forumu rezultātā, minama Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidošana Rundāles novadā, kas nu jau sekmīgi darbojas otro gadu un piedalās svarīgu lēmumu sagatavošanā, veicinot novada kopējo attīstību,” atklāj foruma organizētāja, Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja Ludmila Knoka.
Lai atskatītos uz pērn paveikto uzņēmējdarbības jomā un iezīmētu darāmos darbus jaunajam gadam,10.februārī Bērsteles kultūras namā notiks Rundāles novada uzņēmēju forums.

Šogad forumā tiks runāts par novada un Latvijas uzņēmējdarbību un tās attīstības tendencēm, sadarbības un atbalsta formām. Tiks sniegta aktuāla informācija par Valsts atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai 2017.gadā, kā arī Latvijas investīciju attīstības aģentūras piedāvājumu jomas attīstībai. Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" stāstīs par aktualitātēm LEADER finansējuma piesasitē. Paredzēta arī interaktīva saruna, treniņš "Panākumu domāšanas stratēģija" uzņēmuma „NORDIC Training International” speciālista vadībā.

Sīkāka informācija un semināra darba kārtība pieejama Rundāles novada pašvaldības mājas lapāwww.rundale.lv

____________________________________________________________________________________


23.01.2017.


Apmeklēts mācību semināts VRG pārstāvjiem 

Pagājušajā nedēļā 17.-18.janvārī Siguldas novada Allažu pagastā notika Latvijas Lauku foruma organizēts mācību seminārs par LEADER pieejas īstenošanu un administrēšanu vietējās rīcības grupām, kurā tika pārstāvētas teju visas vietējās rīcības grupas Latvijā, arī biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”. 


Līdztekus jaunu zināšanu ieguvei par organizāciju vadību un ideju ģenerēšanu, dalījāmies pieredzē un uzzinājām par gaidāmajām izmaiņām normatīvajos aktos. Semināra neformālajā daļā „Bauskas rajona lauku partnerība” kopā ar citām vietējās rīcības grupām tika sumināta 10 pastāvēšanas gadu jubilejā, kas apritēja pagājušajā gadā. Saņēmām arī Lauku atbalsta dienesta uzteikumu par kvalitatīvi sagatavotiem maksājuma pieprasījumiem. 

Par profesionālu pieeju un sadarbību 2016.gadā biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” saņēma Atzinības rakstu, ko ar savu parakstu apliecinājuši LR Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra, Valsts lauku tīkla un Latvijas Lauku foruma pārstāvji.


 

2016.gads bijis ražens biedrības darbībā. Apstiprināta biedrības izstrādātā „Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam” ar finansējumu vairāk kā 1,9 miljoni eiro Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu teritoriju attīstībai. Izsludināta pirmā projektu konkursa kārta, kurā iesniegti 56 projektu iesniegumi un apstiprināti 25 projekti. Tuvākajā laikā tiks izsludināta otrā projektu konkursa kārta.

__________________________________________________________________________


Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība"

aicina uz informatīvo semināru par projektu iesniegumu sagatavošanu pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 9.maijā plkst.13.00
Bauskā, Uzvaras iela 1, 3.stāva zālē.


Darba kārtība:

  • 13:00 - 14:30 pieteikuma veidlapas aizpildīšana aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"(uzņēmējdarbības atbalsta projekti);
  • 14:30 - 15:00 ALTUM Valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbībai, t.sk. LEADER projektu realizācijai.
  • 15:00 -16:00 pieteikuma veidlapas aizpildīšana aktivitātei "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"(sabiedrisko aktivitāšu atbalsta projekti).
  • 16:00 - jautājumi, diskusijas.

Prezentācija: "Atbalsta piešķiršanas nosacījumi aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"". Šeit.

Prezentācija: "Atbalsta piešķiršanas nosacījumi aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"".Šeit