Pārvaldes struktūra

Pārvaldes struktūra

Sapulce ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija. Pārstāvju lēmējinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 9 valdes locekļiem, kuri ievērojot partnerības principu, pārstāv valsts un pašvaldību, uzņēmējdarbības, nevalstisko sektoru.

Valdē, kura ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, ir ievēlēti 3 pašvaldību pārstāvji, 3 nevalstisko organizāciju pārstāvji un 3 uzņēmēji. Lēmējinstitūcijā ir pārstāvētas gan lauksaimnieku intereses, gan lauku sieviešu un jauniešu intereses.

Valdes locekļi

Pārvaldes struktūra