Valsts un pašvaldību iestādes

1.
 Iecavas novada dome
T. 63941301
e-pasts: dome@iecava.lv
http://www.iecava.lv/                                       
 2.

 Vecumnieku novada dome

T. 63976100
e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
http://www.vecumnieki.lv/
 3.  Rundāles novada dome
T. 63962298
E-pasts: dome@rundale.lv
http://www.rundale.lv/
4.
Bauskas novada dome
Gailīšu pagasta pārvalde
T. 25422393, 26366835, 63921954
E-pasts: aleksandrs.gurkovskis@bauska.lv
www.bauska.lv
5.
Bauskas novada dome
Īslīces pagasta pārvalde
T. 63923562
E-pasts: islice@bauska.lv
www.bauska.lv
6.
Bauskas novada dome
Codes pagasta pārvalde
T. 63925402
E-pasts: dace.skilina@bauska.lv
www.bauska.lv
7.
Bauskas novada dome
Ceraukstes pagasta pārvalde
T. 29285161, 63900813
E-pasts: viesturs.jansevskis@bauska.lv
www.bauska.lv
8.
Bauskas novada dome
Vecsaules pagasta pārvalde
T.  63945347
E-pasts: liga.vasilauska@bauska.lv
www.bauska.lv
9.
Bauskas novada dome
Mežotnes pagasta pārvalde
T. 27802519, 63928967
E-pasts: normunds.vavers@bauska.lv
www.bauska.lv 
10.

Bauskas novada dome Dāviņu pagasta pārvalde

T. 26434092, 63946819
E-pasts: davini@bauska.lv
www.bauska.lv
11.

Bauskas novada dome
Brunavas pagasta pārvalde

T. 63946158 
E-pasts: baiba.marcenkova@bauska.lv
www.bauska.lv

12.  Bauskas novada administrācija T. 29781969
E-pasts: jolanta.kalinka@bauska.lv
www.bauska.lv