Uzņēmēji

1.
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs” filiāle
„Zemgales Lauku attīstības birojs”
T. 63927211, 29286411
e-pasts: eleonora.maisaka@llkc.lv
Eleonora Maisaka
T. 26180900 - I.Litiņa
 2.  SIA Aizlīči T. 29432338
e-pasts: agitahauka@inbox.lv
Agita Hauka
3.
U. Akmentiņa z/s Pavāri
T. 29141288
e-pasts: dainaak@inbox.lv
Daina Akmentiņa
4.
Gunta Kalniņa z/s „Gravas”
T. 29462829
Guntis Kalniņš
e-pasts: guntis.kalnins@vecumnieki.lv
5.
Edgara Krastiņa z/s "Jaunsenči"
Gailīšu pagastā
T. 26523294
e-pasts: ligucis1313@inbox.lv
Ligita Mendele
6.  SIA "Pīlādzis" T. 29454683
e-pasts: info@motosport.lv,
piladzis.vecumnieki@apollo.lv
Ēriks Pīlādzis