ZiņasCienījamie potenciālie atbalsta pretendenti!

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka individuālās konsultācijas par atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu – par normatīvajiem aktiem, pieteikumu veidlapu aizpildīšanu, attiecinām un neattiecināmām izmaksām, iesniedzamajiem dokumentiem un visiem pārējiem jautājumiem tiks sniegtas līdz 20.martam!


Iepriekšēja pieteikšanās konsultācijai obligāta! Jautājumus iepriekš nosūtīt uz norādītajām e-pasta adresēm.


Kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv 

Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv


2018.gada 23.februārī

______________________________________________________________________________


Sākusies pieteikšanās apmācībām "Tūrisma piedāvājuma veidošana"


Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu uzņēmēji aicināti uz mācībām "Tūrisma piedāvājuma veidošana". Apmācību ciklā 3 nodarbības šī gada martā un aprīlī.
Apmācību programma šeit: http://ej.uz/turisms_apm_progr
Pieteikuma anketa apmācībām šeit: http://ej.uz/Turisms_LeaderProjekts "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" Nr. 17-00-A019.332-000003


2018.gada 16.februārī

________________________________________________________________________________________


Pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Sadarbība"


Pasākuma mērķis ir - veicināt sadarbību starp lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktu) pārstrādes nozarē iesaistītajiem konkrētu mērķu sasniegšanai, izstrādājot jaunus produktus, procesus, tehnoloģijas un metodes šajās nozarēs. Projektu iesniegumu pieņemšana Lauku atbalsta dienestā no 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim.

Potenciālajiem atbalsta pretendentiem noderīga informācija pieejama šeit


2018.gada 15.februārī

______________________________________________________________________________________


Aicinām visus potenciālos atbalsta pretendentus uz INDIVIDUĀLAJĀM KONSULTĀCIJĀM

Bauskā, Uzvaras ielā 1 


par atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam – par normatīvajiem aktiem, pieteikumu veidlapu aizpildīšanu, attiecinām un neattiecināmām izmaksām, iesniedzamajiem dokumentiem un visiem pārējiem jautājumiem.

Iepriekšēja pieteikšanās konsultācijai obligāta!

Kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv 

Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv  

 

Jautājumus iepriekš nosūtīt uz norādītajām e-pasta adresēm.


2018.gada 5.februārī

________________________________________________________________________________________
Lauku atbalsta dienestā līdz 20.februārim var iesniegt projektu iesniegumus 16.3.apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanā" 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Sadarbība” 16.3.apakšpasākumā “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” pirmajai kārtai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” un Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.703 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Sadarbība” 16.3.apakšpasākumam “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai””.

Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā.

Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” notiks no 2018.gada 20.janvāra līdz 2018.gada 20.februārim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 1 000 000 EUR (viens miljons euro).

Atbalsta intensitāte: 80 procentu no attiecināmajām izmaksām.

Atbalsta pretendenti ir sadarbības grupas. 

Sadarbības partneri ir:

1) mazie ekonomikas dalībnieki – lauku tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kas ir saimnieciskās darbības veicēji un kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmuma definīcijai;

2) biedrība vai nodibinājums.


Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir pieci gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → Projekti un investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).


2018.gada 5.februārī

_______________________________________________________________________________Aicinām uzņēmējus uz apmācībām vietējo ražotāju konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšanai - jaunākās tehnoloģijas un iepakojums


Apmācību mērķis: Veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, sniedzot jaunāko un aktuālo informāciju par zinātnes sasniegumiem; iepazīstināt uzņēmējus ar jaunākajām tehnoloģijās, produktu pārstrādē un to iepakošanā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un APP "Dārzkopības institūtā."

Laiks un vieta: 

 

  • 2018.gada 6.februāris, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas Tehnoloģiju fakultāte, Rīgas iela 22, Jelgava.
  • 2018.gada 13.februāris, APP "Dārzkopības institūts", Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads.

 

Pieteikšanās divu dienu apmācībām šeithttp://ejuz.lv/ielupe

Apmācību programma šeithttp://ejuz.lv/progr

 

Projekts "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" Nr. 17-00-A019.332-000003

 

2018.gada 31.janvārī

_______________________________________________________________________________Bezmaksas biznesa uzsākšanas treniņš personām vecumā 50+ 


Ikviens var uzsākt ko jaunu jebkurā dzīves posmā! Vai tā būtu kūku cepšana pēc pasūtījuma, vai starptautisks apdrošināšanas uzņēmums - tos vieno uzņēmēja attieksme. Attieksme ir tā, kas veido mūsu ikdienu un nākotni, tādēļ veiksmīgs bizness sākas ar attieksmes veidošanu. Biznesa konsultāciju un mācību centrs "LatConsul" piedāvā bezmaksas biznesa uzsākšanas treniņu personām vecumā virs 50 gadiem.

Šajā kursā mēs praktiski trenēsim uzņēmējiem nepieciešamās prasmes, bet pasniedzēji būsim visi un mācīsimies viens no otra.

Programmā:

 

  • Prezentācijas prasmju treniņš;
  • Attieksmes veidošanas treniņš;
  • Pašmotivācijas treniņš;
  • Kontaktu tīklu veidošana;
  • Pārrunu vešanas prasmju treniņš;
  • Problēmu risināšana;
  • Komunicēšanas prasmes.

 

Norise: apmācības notiks 3 dienas - 5., 6. un 7. februārī no plkst.10.00 līdz 13.30 biznesa konsultāciju un mācību centrā "LatConsul" Raiņa bulvārī 2-3, Rīgā.

Dalība: personām vecumā virs 50 gadiem dalība bez maksas. Pēc kursiem Jūs saņemsiet apliecību par veiksmīgi apgūtu kursa programmu.

Vietu skaits ierobežots! Pieteikšanās un papildus informācija, zvanot  pa mob. tālr. 20712220 vai 22848846, vai rakstot e-pastu: latconsul@latconsul.lv


2018.gada 30.janvārī

________________________________________________________________________________________


Izsludināta LEADER projektu konkursa 4.kārta - uzņēmējdarbības atbalstam

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 23.februāra līdz 2018.gada 23.martam.

4. kārtā pieejamais publiskais finansējums  ir 148 437,79 EUR.

1. Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību

Rīcība, kurā tiks pieņemti projektu iesniegumi - 1.1.rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”

Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte - 70%;  kopprojekta gadījumā – 80%.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 20 000 EUR.


Projektu īstenošanas termiņi:

1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2) Pārējiem projektiem projektu - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Projektu iesniegumi var iesniegt (izvēlas vienu iesniegšanas veidu):

- biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” birojā Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā papīra dokumenta formā;

- elektroniska dokumenta formā Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektronisko pastu lad@lad.gov.lv; 

- iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu). 


Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem, minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „Projekti” / „Projektu konkursi”).


Kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv

Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv  


2018.gada 22.janvārī

_______________________________________________________________________________


Kā maniem produktiem nokļūt lielveikalu plauktos?


Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (PIUAC), sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru plāno uzsākt pārtikas ražotāju atbalsta programmu, kuras ietvaros vēlas rast iespēju mazajiem un vidējiem ražotājiem ar savu produkciju iekļūt lielveikalu tīklu plauktos. Dobeles PIUAC vēlas apzināt, cik ražotāji ir ieinteresēti šāda veida atbalsta programmā?Programmas ietvaros ir plānotas 4 aktivitātes:
1. Informatīvais seminārs par lielveikalu prasībām produkta noformējumā u.c.; (plānotais norises laiks – februāris);
2. Praktiskā darbnīca (produkta pārdošanas pārrunu vešana); (plānotais norises laiks – februāris);
3. Praktiskā darbnīca (pieredzes stāsti/konsultācijas) par produkta virzību veikalu tīklos; (plānotais norises laiks – marts); 4. Savu produktu prezentācija lielveikalu tīklu pārstāvjiem (plānotais norises laiks – marts).

Šajā atbalsta programmā iesaistīsies sekojoši lielveikalu/degvielas uzpildes staciju tīkli: RIMI, MAXIMA, ELVI/LATS, TOP, AIBE, STOCKMANN, SKY, VIRŠI-A, CIRCLE K, NESTE, ASTARTE, LUKOIL, GOTIKA AUTO.

Pasākumu cikls būs BEZMAKSAS.

Lai pieteiktu dalību programmā, lūgums aizpildīt dalībnieka anketu: http://ej.uz/MVUprogramma


2018.gada 22.janvārī

_______________________________________________________________________________

„Dižprojekts” – radoši un drosmīgi risinājumi lauku attīstībai


Bauskas rajona lauku partnerība konkursam "Dižprojekts 2017" izvirza biedrības "Vēsturisko rekonstrukciju studija "Rokoko"" projektu "Amatniecības un kultūras centra ''Mazā muiža'' ēkas pārbūve", kas īstenots Brunavas pagastā Bauskas novadā.

 

Projekta mērķis ir izveidot jaunu tūrisma objektu stratēģiski izdevīgā partnerības teritorijā, tādējādi veicinot vietējās ekonomikas stiprināšanu un jaunas uzņēmējdarbības formas attīstīšanu. 
Projekta ietvaros veikta ēkas daļas pārbūve, ēka aprīkota ar komunikācijām, lai izveidotu izstāžu zāli, radot jaunu objektu ar daudzveidīgiem kultūrtūrisma pakalpojumiem, t.sk. vēsturiski precīzi atdarinātu tērpu un aksesuāru ekspozīcija, tērpu pielaikošana, tematiskās ekskursijas un pasākumi, meistarklases tērpu darbnīcā u.c.


 


Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau septīto gadu organizē projektu dižošanās akciju – konkursu „Dižprojekts”, lai popularizētu unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu.2018.gada 12.janvārī

_______________________________________________________________________________
Piešķirts finansējums projekta “ Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanai


Ar mērķi iesaistīt Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aerāciju un upes atveseļošanos, trīs lauku partnerības - “Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Pierīgas partnerība”, un “Bauskas rajona lauku partnerība” vienojušās kopēja projekta īstenošanā.

Sadarbības projekta ietvaros tiks veidots jauns tūrisma maršruts, sekmēta jaunu tūrisma piedāvājumu veidošana, veicināta uzņēmējdarbība un vietējo uzņēmēju un pašvaldības sadarbība. Projekta aktivitātes sniegs būtisku ieguldījumu Lielupes ūdens “iekustināšanai” (attīrīšanai). Lielupe ir viena no Latvijas lielākajām upēm, tās garums 119 km, Zemgales līdzenuma upe ar vairāk kā 250 pietekām, kuras, plūstot caur plašajām lauksaimniecības zemēm, nes uz Lielupi lauksaimniecības notekūdeņus. Lielupes apgabals ir pakļauts ievērojamiem pārrobežu piesārņojuma riskiem, jo Lietuvas teritorijā to šķērso zemē ieguldīti naftas vadi no Baltkrievijas uz Klaipēdu. Tomēr lielākas problēmas sagādā Lietuvas intensīvi izmantotās lauksaimniecības zemes. Lielupes kritums ir vien 0,1m uz km, kas nozīmē, ka upei ir augsts piesārņošanās, aizaugšanas risks, kā arī upes nestais piesārņojums ilgtermiņā ietekmē arī Baltijas jūras veselību. Ilgstoši netīrot ūdensobjektus, veidojas eitroficēti ūdeņi, kam raksturīgs duļķainums un skābekļa trūkums. Šis ir viens no visnopietnākajiem vides draudiem virszemes ūdeņiem un arī Baltijas jūrai, jo ūdens kļūst nederīgs ne tikai cilvēku vajadzībām, bet arī daudzu augu un zivju eksistencei, skaidro hidrobiologi, upes veselību ietekmē ne vien piesārņojums, bet arī nesakārtotie krasti. Upes veselību labvēlīgi var ietekmēt krastu sakārtošana un ūdens aerācija.
Līdz 2019.gada jūlijam projekta ietvaros, sadarbībā ar Lielupes piekrastes zemju īpašniekiem, plānotas šādas aktivitātes:

1. saskaņā ar hidrobiologa ieteikumiem iztīrīt upes krastus (pašu spēkiem), aprīkot tos ar ūdens tūrismam nepieciešamo infrastruktūru – pārvietojamas pontonu laipas, piestātnes un norādes zīmes,

2. izveidot ūdenstūrisma maršrutu un kartes,

3. veicināt partnerību, pašvaldību un Lielupes krastu īpašnieku sadarbību un izpratni par Lielupes atveseļošanas nozīmību, organizējot kopīgus seminārus un veidojot kopīgu sadarbības formu,

4. sekmēt uzņēmējdarbības attīstību reģionā, veicinot jaunu tūrisma pakalpojuma vietu izveidi un esošo attīstīšanu,

5. izveidot interaktīvu vides objektu, kas simbolizē Lielupes sākumu un ietver informāciju par Lielupi.

Īstenojot projektu, ieguvēji būs gan piekrastes zemju īpašnieki, gan pašvaldības, gan Lielupes ūdens tūristi, gan sabiedrība kopumā, atveseļojoties Lielupei un Baltijas jūrai.


  


Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (17-00-A019.332-000006) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.


2018.gada 9.janvārī

_______________________________________________________________________________


Ar ELFLA līdzfinansējumu īstenots LEADER projekts “Z/S “Baltās anemones” tūrisma nozares attīstība”


Zemnieku saimniecība “Baltās anemones” atklāta projektu iesniegumu konkursa “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros saņēma finansējumu brīvdienu mājas aprīkošanai ar mēbelēm un inventāru lauku tūrisma veicināšanai Bauskas rajona lauku partnerības teritorijā.

Projekta īstenošanas rezultātā ainaviski iekoptā vietā Lielupes krastā 5 km no Bauskas tūrisma sezonas laikā ir iespēja atpūsties brīvdienu mājā ģimenēm ar bērniem 3 istabiņās guļbūves otrajā stāvā, sarīkot nelielas ģimenes svinības un tematiskos seminārus kamīnzālē. 

   

Projekta Nr. 16-06-AL07-A019.2102-000001

Attiecināmās kopējās projekta izmaksas: 14497,53 EUR, publiskā finansējuma daļa:10148,27 EUR, z/s privātā finansējuma daļa:  4349,26 EUR.
Projekts tika īstenots laikā no 2016.gada septembra līdz 2017.gada augustam.

Z/s  “Baltās anemones”
Īpašniece: Inga Bērziņa
mob. +371 29282312
e-mail: info@baltasanemones.lv 
www.baltasanemones.lv 


2017.gada 23.novembrī

________________________________________________________________________________________


Bauskas un Iecavas novadu uzņēmēji tiek aicināti uz uzņēmēju godināšanas pasākumiem 


Šis ir jau trešais gads, kad Bauskas novada pašvaldība konkursā „Bauskas novada uzņēmēju Gada balva” meklē Bauskas novada Gada uzņēmējus.

Konkurss ir noslēdzies. Ir zināmi laureāti deviņās nominācijās: „Novada lauksaimnieks”, „Novada tēla popularizētājs”, „Novada izaugsme”, „Novada jaunais uzņēmējs”, „Gada pakalpojumu sniedzējs”, „Gada tirgotājs”, „Gada partneris”, „Novada mājražotājs/amatnieks”, „Skolēnu uzņēmums”.

Lai izteiktu pateicību un godinātu Bauskas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, šī gada 2.decembrī Bauskas pilī notiks Bauskas novada pašvaldības konkursa „Bauskas novada uzņēmēju Gada balva 2017” godināšanas pasākums.

Pieteikšanās dalībai pasākumā Bauskā līdz 17.novembrim.

Ar pasākuma programmu var iepazīties Bauskas novada pašvaldības mājas lapā.Savukārt Iecavas novada pašvaldība jau šobrīd nosauc konkursa "Iecavas novada uzņēmēju gada balva" laureātus:

“Gada zemnieks” – SIA “Letis”,

“Gada pakalpojumu sniedzējs” – rokdarbnieces un floristes Vinetas Lambertes ZS “Ausmas”,

“Gada drosminieks uzņēmējdarbībā” – SIA “Gardumu avēnija”.

Katras nominācijas uzvarētājs saņems naudas balvu un pašvaldības atzinības rakstu. Apbalvošana notiks Iecavas novada uzņēmējiem veltītā pasākumā 2. decembrī plkst. 19.00 Iecavas kultūras namā.

Nominācijā “Gada zemnieks” tika vērtēta SIA “Letis” un ZS “Medīgas”, par titulu “Gada pakalpojumu sniedzējs” cīnījās ZS “Ausmas”, manikīra un pedikīra meistare Kristīne Strazda un SIA “Zemgales auto moto skola”, par balvu nominācijā “Gada drosminieks uzņēmējdarbībā” sacentās SIA “Gardumu avēnija” un SIA “Upene R”. Uz “Gada uzņēmēja” titulu pretendēja arī rotu māksliniece Ginta Zaumane.

Pieteikšanās dalībai pasākumā Iecavā līdz šī gada 21.novembrim!

Vairāk par pasākumu Iecavas novada pašvaldības mājas lapā.2017.gada 14.novembrī

________________________________________________________________________________________


Noslēdzies projekts “Amatniecības un kultūras centra ''Mazā muiža'' ēkas pārbūve”


Oktobra beigās ir noslēgušies būvdarbi Brunavas pagastā topošajā Amatniecības un kultūras centrā “Mazā muiža”. Biedrība  "Vēsturisko rekonstrukciju studija Rokoko"  atklāta projektu iesniegumu konkursa “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros saņēma finansējumu ēkas pārbūvei, kur tiek iekārtota izstāžu zāle, ieviešot jaunu kultūrtūrisma objektu partnerības teritorijā. 

    

Beidzoties būvdarbiem uzsākta ekspozīcijas iekārtošana, kur apmeklētājiem būs iespēja aplūkot vēsturisku tērpu atdarinājumu kolekciju. Biedrības darbība ir tieši saistīta ar modes vēstures pētīšanu un tērpu realizēšanu, līdz ar to ir tapusi interesanta tērpu un aksesuāru kolekcija, kurai šobrīd ir izveidota pienācīga “mājvieta”. 


Ar nākamo tūrisma sezonu tiek plānots to atklāt publiskai apskatei. Papildus patstāvīgajai ekspozīcijai apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja pielaikot vēsturiskus tērpus, piedalīties meistarklasēs, tematiskās ekskursijās.  

Projekts definējams kā jauninājums Bauskas novada teritorijā, jo tiks izveidots pilnīgi jauns, unikāls objekts, kas veicinās arī kultūras mantojuma saglabāšanu. Iekārtojot un atklājot centru “Mazā muiža” tiks “atdzīvināta” pierobežas teritorija, kuras tuvākā apkārtnē nav līdzīgu kultūras objektu.


Projekta Nr. 16-06-AL07-A019.2102-000003

Attiecināmās kopējās projekta izmaksas: 88812.79 EUR, publiskā finansējuma daļa : 62 168,95 EUR, biedrības privātā finansējuma daļa : 26 643,84 EUR


Biedrības “Vēsturisko rekonstrukciju studijas “Rokoko””

Valdes priekšsēdētāja Elīna Kuzņecova

mob. +371 26534002
e-mail:elina@ceremonija.lv
www.ceremonija.lv


2017.gada 9.novembrī

________________________________________________________________________________________


IDEJU UN IEDVESMAS DIENA UZŅĒMĒJIEM


Pasākuma mērķis: Iepazīstināt uzņēmējus ar jaunā projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” aktivitātēm.

 

Laiks un vieta: 2017.gada 1.novembris, Abgunstes muiža, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads.

PROGRAMMA

9.30-10.00

Ierašanās muižā un rīta kafijas/tējas baudīšana.

10.00-10.15

Projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” atklāšana.

Līga Švānberga

Valdes priekšsēdētāja

Lauku partnerība “Lielupe”

10.15-11.00

Atbalsts uzņēmējdarbībai Leader programmā Bauskas rajona lauku partnerībā.

 

 Idejas un iedvesma uzņēmēju pieredzē: 

-        Daira Jātniece, Latviskās virtuves, izaugsmes ceļš no mājražošanas līdz ražošanas

uzņēmumam;

-        Klēts un ratnīcas atdzimšana, Ceraukstes pagasta “Lejniekos”.

Jolanta Kalinka

Valdes priekšsēdētāja 

Bauskas rajona lauku partnerība

 

 

11.00-11.45

Atbalsts uzņēmējdarbībai Leader programmā Dobeles rajona lauku partnerībā.

 

Idejas un iedvesma uzņēmēju pieredzē: - Māris Šermuks, SIA “Best Berry”, irbeņu ogas un to pārstrādes produkti, ražošanas attīstība;

- Sandris Laizāns, SIA “Tērvetes veltes”, vīna ražošana.

Dace Vilmane

Valdes priekšsēdētāja 

Dobeles rajona lauku partnerība

11.45-12.25

Atbalsts uzņēmējdarbībai Leader programmā Lauku partnerībā “Lielupe”.

 

Idejas un iedvesma uzņēmēju pieredzē: -Sandra Valaine, SANPO, lina izstrādājumi un uzņēmuma vizuālā tēla veicināšana;

- Kristīne Ozoliņa, SIA Zekants, cūku pupu kraukšķu ražošanas attīstība.

Līga Švānberga

Valdes priekšsēdētāja

Lauku partnerība “Lielupe”

12.25-13.25

Pusdienas un  Abgunstes muižas radošais stāsts.

Asnāte Avotniece

Biedrība “Radošuma Meka”

13.25-14.25

 Zemgales uzņēmēja stāsts.

 

Valters Bruss

Z/s “Strazdi” īpašnieks

14.25-14.40

Pēcpusdienas kafijas/tējas baudīšana ar vietējo produktu uzkodām.

14.40-15.40

Kas uzņēmējam ir nepieciešams konkurētspējas veicināšanai? Vārds uzņēmējiem.

 

Māris Resnis pasākuma moderators

15.40-16.40

Dienas apkopojums un uzņēmēju sarunas.

Pieteikšanās pasākumam, aizpildot anketu: http://ej.uz/Sadarbiba_Leader 


2017.gada 20.oktobrī

________________________________________________________________________________________Forums VALSTS ATBALSTA BIZNESU - JelgavaNāc uz šī rudens vērienīgāko forumu Jelgavā uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem! Uzzini par iespējām saņemt valsts atbalstu savam biznesam, rodi idejas jauniem projektiem un iedvesmojies no uzņēmēju pieredzes stāstiem.Kur? Jelgavas tehnikums, Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, 9:30 - 15:00


Dalība bez maksas. Rezervē vietu savam biznesam!

Organizē Ekonomikas ministrija, ALTUM, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.


Foruma programmu un pieteikšanās anketu skatīt te2017.gada 6.oktobrī

______________________________________________________________________________________


PIESAKIES un iegūsti pūļa finansējumu savam projektam!


Bauskas rajona lauku partnerība ir pieņēmusi izaicinājumu un piedāvā iespēju Tavas lieliskās idejas īstenošanai piesaistīt pūļa finansējumu Projektu bankā https://bauskaspartneriba.projektubanka.lv/.
Piedāvājam atbalstu pūļa finansējuma kampaņas sagatavošanā un organizēšanā. Ja esi Bauskas, Iecavas, Rundāles vai Vecumnieku novada iedzīvotājs un Tev ir ideja radošam projektam, bet nav finansējuma tā īstenošanai, PIESAKIES !!! 

 

Piedāvājam atbalstu pūļa finansējuma kampaņas nodrošināšanā. Mums ir pieredze projektu sagatavošanā un īstenošanā, ko piedāvājam tieši Tev!

Vairāk informācijas skatīt te.2017.gada 2.oktobrī

______________________________________________________________________________


Meklējam Bauskas un Iecavas novada Gada uzņēmējus kopā!

Līdz 30.septembrim ikvienam Bauskas un Iecavas novada iedzīvotājam ir iespēja izvirzīt kādu no vietējiem uzņēmējiem godināšanai pašvaldības organizētajā gada uzņēmēja konkursā. Ar konkursu nosacījumiem un pieteikuma anketām iespējams iepazīties te- 

Bauskas novada pašvaldības mājaslapā

-  Iecavas novada pašvaldības mājaslapā.

 


2017.gada 18.septembrī

_____________________________________________________________________________


Fotogrāfiju un zīmējumu konkursu "Latvijas lauki gadsimtu griežos"


Biedrība "Latvijas Zemnieku federācija" sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi, ir izsludinājusi fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu "Latvijas lauki gadsimtu griežos" un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju.

Konkursa mērķis ir popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies - lauku sētas skaistumu un unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas skaistumu ikviena mākslinieka acīm.

Darbus konkursam var iesūtīt no 2017.gada 5.septembra līdz 2017.gada 5.decembrim. No konkursa labākajiem darbiem tiks veidota izstāde Likteņdārza daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā, kuras atklāšana notiks 2018. gada 4.maijā.

Katras nominācijas trīs labāko darbu autori iegūs iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē 2018. gada rudenī, bet autoram, kura darbs skatītāju balsojumā izstādes atklāšanas pasākumā saņems vislielāko balsu skaitu, tiks piešķirta simpātiju balva - mākslinieces Džemmas Skulmes glezna.

Vairāk informācijas šeit: http://lzf.lv/?p=879


2017.gada 11.septembrī 

_______________________________________________________________________________


Balvu konkurss "Cilvēka izaugsmei Latvijā"

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA), Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) un ASV vēstniecība Latvijā izsludina pieteikšanos balvu konkursam "Cilvēka izaugsmei Latvijā". Balvu pasniegs ceturto gadu pēc kārtas, lai godinātu iedvesmojošus Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par ieguldījumu cilvēka izaugsmē. Balvas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju izglītību, veselību un labklājību un izcelt sociālās atbildības iniciatīvas.
Līdz š.g. 19.septembrim tiek gaidītas nominācijas četrās kategorijās:

1. Par sociālo atbildību. Par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas, finanšu vai organizatoriskos resursus.
2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā. Par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā.
3. Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā. Par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpes jomā.
4. Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Par bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas attīstības sekmēšanu, mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.

Konkursa uzvarētāji saņems tēlnieces Olgas Šilovas veidoto skulptūru "Asns", goda diplomu un ielūgumu uz apbalvošanas ceremoniju šī gada 22. novembrī ar iespēju tikties ar augsta līmeņa amatpersonām un sabiedrības pārstāvjiem. Laureātiem var tikt piešķirtas arī speciālbalvas un naudas balvas.

Pieteikumus vērtēs žūrijas komisija, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
- Ietekme un nozīme. Balvas pretendenta darbības nozīmīguma un ietekmes uz sabiedrību novērtējums.
- Ilgtspēja. Balvas pretendenta darbības ilgtspējīga attīstība.
- Novatorisms. Novatoriska, radoša un oriģināla pieeja, kas pielāgota Latvijas apstākļiem.
- Iedvesma. Paraugs citiem.

Uz balvu var pretendēt Latvijas pilsoņi un Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības, biedrības un nodibinājumi. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot pati sevi.

Pieteikumu balvu konkursam iesniedz elektroniski, pieteikumu nosūtot uz e-pasta adresi: info@cilvekaizaugsme.lv, aizpildot pieteikuma formu: http://www.cilvekaizaugsme.lv/ka-pieteikties/ līdz 2017.gada 19.septembrim. Pieteikumā jāiekļauj informācija par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas apraksts, mērķis un rezultāts, kā arī vismaz viena atsauksme.

Vairāk informācijas par konkursu: http://www.cilvekaizaugsme.lv/  


2017.gada 8.septembrī
______________________________________________________________________________


Noslēgusies 3.kārtā iesniegto LEADER projektu iesniegumu vērtēšana 

biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība”

 

Šī gada 31.martā tika izsludināta atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas trešā kārta sabiedriskā labuma projektiem aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projektu iesniegumu pieņemšana notika laikā no 2.maija līdz 2.jūnijam. Kā ierasts, lielākā pretendentu aktivitāte bija novērojama tieši iesniegšanas termiņa pēdējā dienā. Noteiktajā laikā tika saņemti 29 lieliskas idejas, ko plānots īstenot biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai. 16 projekta iesniegumi saņemti 2.1.rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” un 13 projektu iesniegumi 2.2.rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”.

Atbalsta pretendenti projektu ietvaros iecerējuši veikt vairāku parku un citu teritoriju labiekārtošanu, dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas novados. Tradicionāli saņemti vairāki projektu iesniegumi tautas tērpu iegādei, tādējādi sniedzot ieguldījum kultūras tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā. Novērojama reliģisko organizāciju aktivitāte un vēlme saglabāt un atjaunot draudžu namus. Priecē nevalstiskā sektora pārstāvju vēlme piedalīties sociālās aprūpes un sociālās palīdzības problēmu risināšanā.
Lielākā projektu iesniedzēju aktivitāte vērojama Bauskas novadā, kur plānots īstenot 13 projektus. 8 projektus iecerēts īstenot Rundāles novadā, 6 – Vecumnieku novadā, bet 2 - Iecavas novadā. 10 projektu iesniedzēji ir pašvaldības, pārējie – nevalstiskas organizācijas– biedrības, reliģiskas organizācijas un nodibinājums.

Kā zināms Lauku atbalsta dienests (LAD) ieguvis galveno balvu Pasaules Informācijas samitā WSIS Prize 2017 par Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) kā labāko IT rīku  lauksaimniekiem pasaulē. Prieks, ka biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība” vērojama tendence, ka projekta iesniedzēji arvien biežāk izvēlas iesniegt projektus EPS. 15 projektu iesniegumi tika iesniegti EPS, 13 - biedrības birojā papīra dokumenta formā, bet viens projekta iesniegums saņemts elektroniska dokumenta formā Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā LAD elektroniskajā pastā.

Atbalsta pretendentu vidū vērojama sīva konkurence, jo pieprasītais publiskais finansējums vairākas reizes pārsniedz pieejamo: 2.1.rīcībā pieejamais finansējums ir 178 860,24 eiro, bet pieprasītais 410 389,74 eiro, savukārt 2.2.rīcībā pieejamais finansējums ir 170 305,54, bet pieprasītais 539 856,41 eiro.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590, kas nosaka Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība” mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, atbilstoši rīcībai noteiktiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

Savu darbu esam paveikuši un projektu iesniegumus kopā ar pavadošajiem dokumentiem nogādājuši LAD, kur tiks pārbaudīta projektu iesniegumu atbilstība pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. LAD lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu gaidāmi trīs mēnešu laikā.

Ar iesniegto projektu iesniegumu sarakstu un piešķirto punktu skaitu var iepazīties šeit.

 

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 598, atbalsta pretendents, uzņemoties pilnu finanšu risku, ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc tam, kad vietējā rīcības grupa – biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība”- projekta iesniegumu ir iesniegusi LAD. Ja LAD pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam 

administratīvā vadītāja Inese Bramane


2017.gada 7.jūlijā

_______________________________________________________________________________


Realizēts projekts Bauskas senioru dejotpriekam

   Bauskas novada Codes pagasta biedrība “Dienas sociālais centrs “Var būt” ir realizējis Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” projektu “Koncerttērpu iegāde senioru deju kopai “Vēlreiz””. Kopējās projekta izmaksas 2591,58 EUR, publiskais finansējums 2332,42 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 259,16 EUR.

    Projekts biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība” tika iesniegts 2016. gada 6. jūnijā un š.g. 15.jūnijā ir projekta noslēgums. 

    Projekta mērķis - Bauskas kultūras centra senioru deju kopai “Vēlreiz” papildināt deju tērpus, kurus var savstarpēji variēt un tādējādi repertuārā iekļaut jaunas dejas – latviešu, vācu, austriešu un citas Eiropas dejas. Projekta ietvaros tika šūdināts 21 koncerttērps. Šūšanas pakalpojumu veica vietējais Bauskas uzņēmums - I.K. Ilgumas uzņēmums “Reāls”. 


    Jaunie koncerttērpi pirmo reizi tika izrādīti šogad Brocēnos 4. maijā, kur norisinājās senioru deju kolektīvu konkurss ”Brocēnu ūdensrozes”. Senioru deju kopa “Vēlreiz” izpildīja divas dejas - igauņu un franču. Konkursā piedalījās deviņi kolektīvi. Bauskas deju kopa šajā konkursā saņēma visvairāk punktu un tika apbalvota ar Zelta diplomu un kristāla balvu “Brocēnu ūdensrozes”.

    11. jūnijā Bauskas seniores bija uzaicinātas dejot Aucē 10. senioru deju festivālā “Madarās, baltajās madarās...”. Festivālā piedalījās 14 senioru deju kolektīvi no visas Latvijas, kā arī viesi no Lietuvas, Igaunijas un Vācijas. Nākošā tuvākā uzstāšanās baušķeniecēm būs 1.jūlijā Tukumā, kā arī ir saņemts uzaicinājums 12. augustā dejot Igaunijā.  


    Senioru deju kopai «Vēlreiz» šogad ir sestā sezona. Dejotājas kolektīvā ir no Bauskas, Rundāles un Iecavas novadiem. Sākumā dejoja 8 seniores, šobrīd ir jau 20 dejotājas. Dalībnieču vidējais vecums - 65 gadi. Pa šiem gadiem ir apgūtas aptuveni 90 dejas. Kopš 2012. gada Bauskā tiek rīkots senioru deju kolektīvu festivāls «Annas danči». Festivāla iniciatores bija “Vēlreiz” dalībnieces. Šogad senioru deju kopas no visas Latvijas Bauskā sabrauks 22. jūlijā. Uzstāsies arī viesi no Lietuvas. 

         Senioru deju kopas “Vēlreiz” dalībnieces atzīst, ka ir atradušas savām spējām un interesēm kolektīvu, kurā viņām ir labi, kur kustību prieku rada vadītāja Inese Smilškalne.

Senioru deju kopas "Vēlreiz" moto: Nesēdi mājās, nāc piedalies!                                     


Biedrības “DSC “Var būt”” dibinātāja Raimonda Ribikauska


2017.gada 13.jūnijā

___________________________________________________________________________


Kandavā izstrādās ceļa karti Latvijas lauku nākotnei


No 15. līdz 18. jūnijam Kandavā norisināsies 3.Latvijas Lauku kopienu parlaments "VISAI LATVIJAI JĀDZĪVO!", pulcējot vairāk kā 200 lauku attīstības ekspertu, entuziastu un politikas veidotāju, kuri kopīgi izstrādās vīziju un rīcības plānu Latvijas lauku un mazpilsētu attīstībai.

Parlamenta intensīvākā diena būs piektdiena, 16. jūnijs, kad rīta daļā parlamenta dalībnieki uzklausīs ministriju ziņojumus par situāciju Latvijas laukos un mazpilsētās šodien, kā arī par iniciatīvām, kas tiek realizētas no valsts budžeta finansējuma. Turpinājumā notiks viedokļu līderu diskusija sesijā "Vai Latvijas lauki kļūs pagātne?", bet pēcpusdienā parlamenta dalībnieki vienpadsmit paralēlās darba grupās strādās pie dažādiem lauku attīstībai svarīgiem jautājumiem, t.sk. pašvaldību un ministriju deleģējumiem, sabiedrības iesaistes pašvaldības darbā, Latvija.lv pakalpojumiem, Lauku attīstības programmas un Latvijas nacionālā attīstības plāna. Rezultātā tiks izstrādāti konkrēti priekšlikumi un ieteikumi rīcības politikas dokumentu grozījumiem un piedāvājumi uzlabojumiem.

Darba grupu rezultāti tiks prezentēti sestdien, 17. jūnija rīta sesijā, kurā kopīgās diskusijās ar viedokļu līderiem tiks veidota vīzija un rīcības plāns: "Visai Latvijai ir jādzīvo!". Šīs dienas pēcpusdienā un svētdien (18. jūnijā) būs brīnišķīga iespēja izdzīvot viesmīlīgās un daudzveidīgās Kandavas un Kurzemes stāstus caur dažādām pilsoniskajām iniciatīvām, uzņēmēju pieredzēm un pašvaldības paveikto, piemēram, staigājot pa pakavu ceļu izzināt laimes pakavu stāstu, uzņemt ozola spēku dzerot zīļu kafiju, sajust lauku ikdienas dzīves skaistumu lauku sētā „Indāni”, priecāties Sabiles vīna kalnā, Koka rotaļlietu muzejā vai baudot dabas koncertzāli naktī uz plosta.

Tomēr pirms minētā - Lauku kopienu parlaments tiks iešūpots jau 15. jūnija pēcpusdienā Kandavas kultūras namā ar spēka sarunām, kur uzrunas sniegs sabiedrībā pazīstamas personības, kā arī fantastiski iedvesmas cilvēki personiskos spēka stāstos runās par vērtībām no dažādiem aspektiem, piemēram, par pilsētnieka dzīvi laukos, akmens spēku, audžuģimenēm, kopienas iedrošināšanu caur tradicionālo kultūru, pašvaldības vadīšanas “intīmo” pusi un citus pieredzes stāstus. Vakara noslēgumā visi klātesošie piedāvās nogaršot ne tikai savus vai savas vietas ražotāju gardumus, bet arī ar dalīsies ar stāstiem par savu vietu, cilvēkiem vai procesiem, kas spēcina.

Lauku kopienu parlamentā pulcēsies Latvijas lauku iedzīvotāji, lauku uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, akadēmiķi, viedokļu līderi, ministriju pārstāvji, attīstības jautājumu speciālisti, politikas veidotāji un citi lauku attīstības entuziasti. Katram parlamentā klātesošajam būs iespēja dalīties ar savu viedokli un pieredzi sekmīgai Latvijas lauku attīstībai.

Latvijas Lauku kopienu parlamentā aicināti piedalīties  tie iedzīvotāji, kuri gatavi aktīvi darboties mazo pilsētu un lauku reģionu kā kvalitatīvas dzīves, darba un atpūtas vides veidošanā. Par dalības iespējām vairāk informācijas var iegūt www.laukuforums.lv.


Kontakti:  

Biedrība „Latvijas Lauku forums” 

laukuforums@gmail.com 

LLF biroja tel. 28855427


Latvijas Lauku kopienu parlaments notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās un līdzvērtīgu dialogu / diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Latvijas Lauku kopienu parlamentu „Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde” organizē Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Kandavas partnerību un Kandavas novada pašvaldību. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta līguma Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/029/01


2017.gada 31.maijs

____________________________________________________________________________


Noslēgusies 2.kārtā iesniegto LEADER projektu iesniegumu vērtēšana biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība”


Šī gada 17. februārī tika izsludināta atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas otrā kārta ar iesniegšanu līdz 20. aprīlim aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšana”. Līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām tika iesniegti 38 projekti, no tiem 27 projekti 1.1. rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” un 11 projekti 1.2. rīcībā “Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana”.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590, kas nosaka Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība” mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, atbilstoši rīcībai noteiktiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

Savu darbu esam paveikuši un gatavi jau rītdien, 26. maijā, projektu iesniegums kopā ar pavadošajiem dokumentiem nogādāt Lauku atbalsta dienestā (LAD), kur tiks pārbaudīta projektu iesniegumu atbilstība pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. LAD lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu gaidāmi trīs mēnešu laikā.

Ar iesniegto projektu iesniegumu sarakstu un piešķirto punktu skaitu var iepazīties šeit.

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 598, atbalsta pretendents, uzņemoties pilnu finanšu risku, ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc tam, kad vietējā rīcības grupa – biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība”- projekta iesniegumu ir iesniegusi LAD. Ja LAD pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.


2017.gada 25.maijā
____________________________________________________________________________


"Lauku ceļotājs" aicina uz akciju "Atvērtās dienas laukos"

 

"Lauku ceļotājs" sadarbībā ar Lietuvas tūrisma asociāciju "Atostogos kaime" aicina uz akciju "Atvērtās dienas laukos", kas notiks 2017. gada 27. - 28. maijā. Šogad akcija norisināsies gan Latvijā, gan Lietuvā. Abās valstīs akcijā apvienojušās 180 lauku tūrisma saimniecības, kas šajās divās dienās apmeklētājiem sarūpējušas īpašus pārsteigumus un akcijas piedāvājumus.

Līdz ar akciju tiek uzsākta vasaras tūrisma un ražošanas sezona. Aicināti visi interesenti, klienti, kaimiņi un vienkārši zinātkārie doties uz saimniecībām un iepazīties ar to bagātīgo piedāvājumu - ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt! Šajās divās dienās vēlamies īpaši popularizēt laukus un laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus un pakalpojumus. Ceram ieinteresēt lielu un mazu pilsētu iedzīvotājus doties prom no pilsētas iepazīt lauku dzīvi, nobaudīt lauku labumus, atrast saimniecības, no kurām iegādāties laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko var piedzīvot laukos.

Akcijas saimniecību piedāvājumu meklējiet akcijas mājas lapā www.celotajs.lv/atvertasdienas. No 15. maija drukātu akcijas karti ar saimniecību kontaktiem varat saņemt pie mums "Lauku ceļotāja" birojā, novadu tūrisma informācijas centros un DUS "Circle K" visā Latvijā. 
Akcijas saimniecības lietuviešu valodā: http://www.atostogoskaime.lt/akcijos-dalyviai

Padomi tūristiem, apmeklējot akcijas saimniecības:
 Izvēlieties saimniecības un izplānojiet savu maršrutu, izpētot to atrašanās vietu kartē! Saimniecības izvēlieties sadaļās "dalībnieki" vai "karte”.  
 Aicinām savu apmeklējumu iepriekš saskaņot ar saimniekiem, lai saimnieki var ieplānot jūsu uzņemšanu. Saimniecību kontaktinformāciju atradīsiet sadaļā "dalībnieki", atverot konkētās saimniecības akcijas dienas piedāvājumu.
 Sagatavojieties ceļošanai! Atcerieties - nav slikta laika, ir tikai nepiemērots apģērbs. Sarūpējiet ceļošanai un lauku videi ērtu apģērbu un apavus!
 Saimniecībās būs iespēja iegādāties laukos ražotu un gatavotu produkciju, tomēr ne visur ir iespējams norēķināties ar bankas karti. Apmeklējumam un pirkumiem saimniecībās noderēs skaidra nauda!

Mēs aicinām dalīties ar spilgtākajiem iespaidiem no "Atvērtām dienām laukos", piedaloties fotokonkursā. Atsūtiet savu foto uz lauku@celotajs.lv līdz 2. jūnijam un, iespējams, iegūsiet balvu no "Lauku ceļotāja".

Veiksmīgu ceļošanu! Baudām laukus!


Akcija organizēta projekta „Lauksaimniecības tradīciju mantojums agro-tūrismā Latvijā un Lietuvā” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas - Lietuvas programma 2014.–2020. gadam.2017.gada 15.maijā
________________________________________________________________________________________Latvijas Lauku kopienu parlaments vienosies par Latvijas lauku nākotnes priekšnosacījumiem

3.Latvijas Lauku kopienu parlaments "VISAI LATVIJAI JĀDZĪVO!" notiks no 15. līdz 18.jūnijam Kandavā, apliecinot Latvijas lauku iedzīvotāju un lauku teritoriju mērķtiecību un radošumu, profesionalitāti un sirsnību, spēju sniegt pievienoto vērtību visas Latvijas attīstībai un ietvert būtisku daļu no Latvijas nākotnes.


Lauku kopienu parlamenta centrā būs lauku nākotnes ceļa izstrāde, lai paustu pārliecību, ka visai Latvijai ir jādzīvo. Šī būs viena no lielākajām lauku teritoriju attīstības atbalstītāju pulcēšanās reizēm Latvijas simtgades priekšvakara laikā, kurā līdzdarbosies Latvijas lauku iedzīvotāji, lauku uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, akadēmiķi, viedokļu līderi, ministriju pārstāvji, attīstības jautājumu speciālisti, politikas veidotāji un citi lauku attīstības entuziasti. Katram parlamentā klātesošajam būs iespēja līdzdarboties, kā arī dalīties ar savu viedokli un pieredzi sekmīgai Latvijas lauku attīstībai.

Latvijas Lauku kopienu parlaments notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās un līdzvērtīgu dialogu / diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Pasākuma laikā notiks diskusijas un iespējamo risinājumu meklēšana lauku attīstībai par vērtībās balstītu lauku attīstību, Latvijas laukiem šodien, to dzīvotspēju un nākotni. Diskusiju rezultātā izstrādātā vīzija un rīcības plāns, iekļaus konkrētus priekšlikumus turpmākajiem diviem gadiem, kā arī konkrētos politikas dokumentos ietveramos jautājumus lauku un mazpilsētu attīstībai.

Kā norāda Latvijas Lauku foruma izpilddirektore Anita Seļicka: „Sadarbība un iesaiste lauku nākotnes ceļa veidošanā pašreiz ir daudz svarīgāka kā jebkad līdz šim, sniedzot iespējas līdzdarboties, rīkoties un veidot savu nākotni atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām. Nemitīgi aktualizētās problēmas lauku teritorijās nesniegs risinājumu, bet pozitīvie stāsti un pieredze, inovatīvi risinājumi un saskaņoti darbības modeļi spēj piedāvāt konkurētspējīgus un ilgtspējīgus risinājumus lauku teritoriju attīstībai. Šobrīd tiek plānoti jauni attīstības dokumenti, likti pamati jaunā perioda politikas ietvaram un uzsāktas jaunas inovāciju pilnas iniciatīvas – šajos procesos jau sākuma stadijā ir jāiekļauj lauku teritoriju vajadzības – nevis tikai kādu konkrētu statistikas rādītāju vai emocionālās piesaistes dēļ, bet gan tādēļ, ka abām teritorijām - pilsētām un laukiem ir jābūt ietvertām kopējās Latvijas attīstības virzībā, ņemot vērā katras specifiku. Es esmu Latvija. Tu esi Latvija. Un neviens no mums nav vienlīdzīgāks kā citi.”

Latvijas Lauku kopienu parlamentā aicināti piedalīties  tie iedzīvotāji, kuri gatavi aktīvi darboties mazo pilsētu un lauku reģionu kā kvalitatīvas dzīves, darba un atpūtas vides veidošanā. Dalība parlamentam piesakāma te: ej.uz/3LLKP.

Vairāk informāciju par Lauku kopienu parlamentu var iegūt www.laukuforums.lv. 

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 69 biedru organizācijas. Vairāk par LLF: www.llf.partneribas.lv
 
Latvijas Lauku kopienu parlamentu „Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde” organizē Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Kandavas partnerību un Kandavas novada pašvaldību. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta līguma Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/029/01


2017.gada 8.maijā

_______________________________________________________________________________________


INFORMATĪVS SEMINĀRS

par atbalsta nosacījumiem atklāta LEADER projektu konkursa 3.kārtu

sabiedriskā labuma projektiem

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2.maija līdz 2.junijam


Vēlies uzzināt?

-       Kas ir LEADER pieeja, kas ir atbalsta pretendents un kādi ir nosacījumi ELFLA finansējuma saņemšanai;

-       2.1.rīcības „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” nosacījumi;

-       2.2.rīcības „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” nosacījumi.

Kas pastāstīs?

Jolanta Kalinka – biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” valdes priekšsēdētāja;

    Kad?                             12.maijā plkst. 14:00

   Kur?                              Bauskas novada domes zālē (3.stāvā), Uzvaras ielā 1


2017.gada 2.maijā

__________________________________________________________________________________________Noslēgusies atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārta aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”


Otrajā kārtā bija izsludinātas divas rīcības uzņēmējdarbības atbalsta projektiem. Saņemti 38 projektu iesniegumi:

1.1.rīcībā „Atbalsta uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" – 27 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 859 282,28 eiro (pieejams finansējums 223 121,20eiro);

1.2.rīcībā "Tūrisma nozares attīstība un sadarbības veicināšana" – 11 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 463 668,84 eiro (pieejamais finansējums 242 755,30).

Atbalsta pretendenti Bauskas novadā iecerējuši īstenot 14 projektus, Iecavas novadā 12 projektus, Rundāles novadā 7, bet Vecumnieku novadā 5 projektus.

Projektu iesniegumu pirmās kārtas vērtēšana atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā izvirzītiem vērtēšanas kritērijiem tiks veikta viena mēneša laikā no projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām – līdz 20.maijam. Minimālais punktu skaits, kas jāiegūst, lai projekts saņemtu pozitīvu atzinumu jeb tiku atzīts par Stratēģijai atbilstošu, ir 10 punkti. 

Pēc pirmās vērtēšanas kārtas projektu iesniegumi tiks nodoti Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajai pārvaldei, kas tos vērtēs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai Leader pasākumam. LAD lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu un publiskā finansējuma piešķiršanu vai noraidīšanu gaidāms 3 mēnešu laikā pēc projektu iesniegšanas dienestā (indikatīvi līdz augusta beigām). 

Vēlam veiksmi atbalsta pretendentiem!


2017.gada 28.aprīlī

__________________________________________________________________________________________


Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" izsludina atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"


Vairāk informācijas par izsludinātajām rīcībām, projektu īstenošanas nosacījumiem un iesniegumu sagatavošanai noderīgi dokumenti pieejami šeit.


2017.gada 31.martā
__________________________________________________________________________________________

Bauskas rajona partnerībai pieejams 1,6 miljonu finansējums

 

''Katrs pieņemts lēmums, ja tam seko rīcība, dod rezultātu,” teic biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” valdes locekle Agita Hauka. Partnerības pieredzē, pieņemot lēmumus un veicinot teritorijas attīstību, šobrīd rit jau trešais plānošanas periods.


Uzkrāta ievērojama pieredze LEADER pieejas īstenošanā un projektu iesniegumu administrēšanā. Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija iepriekšējā periodā tika īstenota 7 kārtās, iesniegti 269 projekti, no kuriem apstiprināti 157 projekti. Bijām to partnerību vidū, kas saņēma papildus ES finansējumu, ko novirzīt vietējās teritorijas attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanai. Kopumā plānošanas perioda ietvaros apgūts publiskais finansējums 1 947 404,24 eiro apmērā.


Šajā plānošanas periodā vietējās teritorijas attīstību veicinošu projektu īstenošanai pieejams finansējums 1,6 miljonu eiro apmērā. Iecerēts īpašu uzmanību veltīt uzņēmēju kooperācijai un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu iesaistīšanai uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā. Ceram arī uz iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvu līdzdalību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, atjaunošanā un popularizēšanā, veicinot tā sociāli ekonomisku izmantošanu. Gaidām projektus, kas ir turpinājums iepriekšējā plānošanas periodā īstenotiem projektiem.


Uzsākot jaunā perioda stratēģijas īstenošanu, 2016. gadā izsludināta viena projektu konkursa kārta četrās rīcībās uzņēmējdarbības atbalsta un vietas potenciāla attīstības iniciatīvās. Iesniegti 56 projekti, apstiprināti 25 projekti par kopējo publisko finansējumu 810 159,76 eiro, t. sk. 9 projekti uzņēmējdarbības un tūrisma nozares attīstībai, bet 16 projekti – publiskās infrastruktūras un sabiedrisko aktivitāšu pilnveidošanai. Atbalsta saņēmēji plānojuši uzsākt jaunu un paplašināt jau esošu uzņēmējdarbību, attīstīt ražošanu un pakalpojumu sniegšanu. Ar ELFLA atbalstu līdz šī gada beigām mūsu teritorijā plānots uzsākt bezglutēna konditorejas ražošanu, sniedzot iespēju saražoto produkciju nobaudīt jaunā kafejnīcā. Seši projekti vērsti uz aktīva dzīvesveida popularizēšanu, – taps profesionāla sporta zāle Bauskā, uzstādīs āra trenažierus, izbūvēs publiski pieejamu daudzfunkcionālu sporta arēnu Svitenē, savukārt Vecumnieku novadā tiks attīstīts jāšanas sports. Rundāles novadā tūrisma uzņēmējs dažādos savu piedāvājumu, iegādājoties velo braukšanas un laivošanas aprīkojumu. Lai mazinātu sava uzņēmuma darbības sezonalitāti, šis atbalsta saņēmējs līdztekus tūrismam uzsāks lauksaimniecības produktu pārstrādi – augu izcelsmes produktu žāvēšanu un realizāciju.


Priecē novērotā projektu īstenotāju aktivitāte kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Ar ELFLA līdzfinansējumu restaurēs Viļa Plūdoņa muzeja klēti un ratnīcu, Zemgales sētas „Everti” vēsturisko apbūvi, Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas dienvidu fasādes apdari, labiekārtos Bārbeles parku un rekonstruēs estrādi.


      

Foto no Bauskas novada pašvaldības arhīva

Viļa Plūdoņa muzeja klēts un ratnīca pirms restaurācijasPirmais šī plānošanas perioda ietvaros īstenotais projekts skatāms Iecavas novadā. Iecavas novada pašvaldības projekta „Publiskās infrastruktūras uzlabošana Dienas centra vajadzībām” ietvaros Grāfa Pālena muižas kompleksa bibliotēkas ēkā veikta telpu vienkāršota atjaunošana, pielāgojot tās dienas centra „Iecavnīca” vajadzībām. Dienas centra "Iecavnīca" atklāšanā jaunajās telpās sveic centra vadītāju Ģirtu MajoruCentra vadītājs Ģirts Majors atzīst, ka iegūtas plašākas telpas, kurās iespējams organizēt vairākus pasākumus vienlaikus, netraucējot citam cita darbu. Ir telpas semināriem, bērnu aktivitātēm un pasākumiem ar lielāku dalībnieku skaitu, mājīga virtuve, kā arī vadītāja darba kabinets.


        

Dienas centrā ikdienu notiek dažādas aktivitātes Iecavas novada iedzīvotājiem

Foto no Ģirta Majora albuma


Tiks īstenoti arī citi lieliski projekti, kas kopumā sniegs nenovērtējamu ieguldījumu mūsu teritorijas attīstībā.


Šogad Bauskas partnerība izsludinājusi 2 atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas. Aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektu iesniegumu pieņemšana turpinās līdz 20. aprīlim, bet aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu iesniegumi tiks pieņemti no 2. maija līdz 2. jūnijam.


Novēlam veiksmi visiem esošajiem un topošajiem projektu īstenotājiem!


Inese Bramane,

biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja


20.03.2017.
__________________________________________________________________________________________

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" valdes priekšsēdētāja Jolanta Kalinka 16.martā plkst. 19.00 Bērzkalnos (DUS) viesosies uzņēmēju kluba "Bauska'97" sanāksmē, lai kluba biedrus informētu par izsludināto atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".
Darba kārtība:  19.00-20.00 - aktuālā informācija par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu; 20.00-21.00 - diskusija, atbildes uz jautājumiem.

15.03.2017.
__________________________________________________________________________________________
 INFORMATĪVS SEMINĀRS

 

par atbalsta nosacījumiem atklāta LEADER projektu konkursa 2.kārtu

aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

 Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados


Nāc un uzzini

        -      Kas ir LEADER pieeja, kas ir atbalsta   pretendents   un kādi ir nosacījumi  ELFLA   finansējuma   saņemšanai

 

Jolanta Kalinka - „Bauskas rajona lauku partnerība” valdes  priekšsēdētāja;

 

 

-        Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai laukos

 

Mārīte Lazdiņa Altum Bauskas konsultāciju biroja vadītāja;

 

Eleonora Maisaka -  LLKC Bauskas nodaļas vadītāja. Kad?                            17.martā plkst. 14:00

 Kur?                             Uzvaras ielā 1 (2.stāvā), Bauskas novada domes zālē

 Kas organizē?             Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”


9.03.2017.

__________________________________________________________________________________________


Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" Vecumniekos stāstīs par atbalsta saņemšanas nosacījumiem LEADER pieejas īstenošanai. Būs iespēja uzklausīt atbalsta saņēmēju pieredzi projektu īstenošanā.


Tiekamies Vecumnieku tautas namā 28.februārī plkst. 10.00 !


Laiks

Saturs

Lektors

10.00-10.30

Kas ir LEADER pieeja un kā iesaistīties vietējās teritorijas attīstībā

Eleonora Maisaka, LLKC, Bauskas nodaļas vadītāja

10.30-11.30

Atbalsta saņemšanas nosacījumi LEADER pieejas īstenošanai

Jolanta Kalinka, biedrības
"Bauskas rajona lauku partnerība" valdes priekšsēdētāja

11.30-12.30

Projektu īstenošanas pieredze

Ēriks Pīlādzis, SIA Pīlādzis valdes loceklis

Laima Indriķe, biedrības Mēmelīte projektu koordinatore

12.30-13.30

Diskusijas

Eleonora Maisaka, LLKC, Bauskas nodaļas vadītāja


  21.02.2017.

__________________________________________________________________________________________Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" izsludina atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"Vairāk informācijas par izsludinātajām rīcībām, projektu īstenošanas nosacījumiem un iesniegumu sagatavošanai noderīgidokumenti pieejami šeit
17.02.2017.

__________________________________________________________________________________________


Atklāts Bauskas biznesa inkubatorsPublicitātes foto


Jaunajiem uzņēmējiem vai vismaz lielisku ideju ģenerētājiem pēc trīs gadu pauzes atkal radusies iespēja izmantot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vadītos un Eiropas Savienības atbalstītos biznesa inkubatorus, saņemot palīdzību biznesa uzsākšanā. 30 miljoni eiro – tik liela summa atvēlēta septiņu gadu projektam. Biznesa inkubators ir vieta, kur uzņēmējs var saņemt padomu, konsultācijas, kā arī izmantot inkubatora t. s. koprades telpas savai darbībai. Tāpat inkubators piedāvā arī dažādas konsultācijas, seminārus par specifiskām tēmām, kuri būs speciāli domāti tikai inkubatora klientiem.

Šāds inkubators 26.janvārī atklāts arī Bauskā.

 Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" novēl, lai Bauskas biznesa inkubators vienmēr ir piepildītas ar cilvēkiem, kuri vēlas augt un attīstīties!

     

Publicitātes foto

Foto: Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" valdes priekšsēdētāja Jolanta Kalinka un valdes locekle Ludmila Knoka sveic Bauskas biznesa inkubatora vadītāju Uldi Maniku.

27.01.2017.

__________________________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” saņēmusi Atzinības rakstu


Biedribai "Bauskas rajona lauku partnerība" pasniegts Atzinības raksts par profesionālu pieeju un sadarbību 2016.gadā. Atzinības rakstu ar savu parakstu apliecinājuši LR Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra, Valsts lauku tīkla un Latvijas Lauku foruma pārstāvji.

Pagājušajā nedēļā 17.-18.janvārī Siguldas novada Allažu pagastā notika Latvijas Lauku foruma organizēts mācību seminārs par LEADER pieejas īstenošanu un administrēšanu vietējās rīcības grupām, kurā tika pārstāvētas teju visas vietējās rīcības grupas Latvijā, arī biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”.

Līdztekus jaunu zināšanu ieguvei par organizāciju vadību un ideju ģenerēšanu, dalījāmies pieredzē un uzzinājām par gaidāmajām izmaiņām normatīvajos aktos. Semināra neformālajā daļā „Bauskas rajona lauku partnerība” kopā ar citām vietējās rīcības grupām tika sumināta 10 pastāvēšanas gadu jubilejā, kas apritēja pagājušajā gadā. Saņēmām arī Lauku atbalsta dienesta uzteikumu par kvalitatīvi sagatavotiem maksājuma pieprasījumiem.

2016.gads bijis ražens biedrības darbībā. Apstiprināta biedrības izstrādātā „Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam” ar finansējumu vairāk kā 1,9 miljoni eiro Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu teritoriju attīstībai. Izsludināta pirmā projektu konkursa kārta, kurā iesniegti 56 projektu iesniegumi un apstiprināti 25 projekti. Tuvākajā laikā tiks izsludināta otrā projektu konkursa kārta.

Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" izsaka pateicību biedriem, valdes locekļiem, LEADER atbalsta pretendentiem un saņēmējiem, kā arī visiem aktīvajiem mūsu teritorijas iedzīvotājiem par iniciatīvu, sadarbību, atbalstu un kopā būšanu!

Esam lepni par šādu mūsu darba novērtējumu! Kopā mēs varam un kopā mums izdosies!


23.01.2017.
__________________________________________________________________________________________

Publicitātes vadlīnijām jauna versija

Vēršam projektu īstenotāju uzmanību uz to, ka sagatavota jauna Publicitātes vadlīniju versija. Jaunā versija pieejama šeit.
Vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu ELFLA finansējuma saņēmējiem nodrošināt normatīvajos aktos noteikto projekta publicitāti. Skaidrotas un aprakstītas normatīvajos akto noteiktās obligātās un rekomendējamās ELFLA projektu publicitātes prasības, noteiktās vizuālās informācijas un tās elementu lietošana.

16.01.2017.
__________________________________________________________________________________________

LIAA Bauskas biznesa inkubatora darbības aktualitātes janvārī
LIAA Bauskas biznesa inkubators savu darbību uzsāka 2016.gada 1.decembrī un šobrīd turpinās aktīvs darbs pie jauno un topošo uzņēmēju piesaistes, konsultēšanas un uzņemšanas. Ir saņemti pirmie projektu pieteikumi gan pirmsinkubācijai (atbalsts fiziskām personām), gan inkubācijai (atbalsts esošajiem jaunajiem uzņēmējiem) un janvāra laikā jau tiks uzņemti pirmie dalībnieki. Pārstāvētās nozares uz šo brīdi: pārtikas pārstrāde, dizaina preču ražošana, metālapstrāde un pakalpojumu sfēra.
Saviesīgā Bauskas biznesa inkubatora atklāšana tiek plānota2017.gada 26.janvārī, kad būs iespēja apskatīt jaunās biznesa inkubatora telpas, iepazīties ar organizatorisko komandu, kā arī iesaistīties neformālās sarunās par uzņēmējdarbības attīstības iespējām Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novados. Savukārt jau februāra sākumā tiek plānotas pirmās tikšanās aktivitātes jebkuram interesentam, kuram ir biznesa ideja un jau esošajiem jaunajiem uzņēmējiem. 
Precīzāku informāciju par šīm un arī turpmākajām aktivitātēm variet iegūt LIAA Bauskas biznesa inkubatora Facebook lapā: https://www.facebook.com/BauskasBiznesaInkubators/
Atgādinām, ka inkubatorā var saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai.
Jaunajā inkubatora programmā pieejams: Pirmsinkubācijas atbalsts (bezmaksas) fiziskām personām un jaunajiem komersantiem uz laiku līdz 6 mēnešiem: • Sākotnējās biznesa idejas novērtējums;• Konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei;• Biznesa prasmju un iemaņu apguve;• Uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums;• Citas bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri.
Inkubācijas atbalsts jauniem komersantiem uz laiku ne ilgāk par 4 gadiem:• Viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas);• Dažādi pakalpojumi (testēšana, prototipēšana, mārketings, tirgus izpēte, grāmatvedība, u.c.) (50% līdzfinansēts);• Ekspertu konsultācijas (50% līdzfinansēts);• Mentoru atbalsts (bezmaksas);• Iespēja pretendēt uz grantu ar līdzfinansējumu 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Projektus arī turpmāk var pieteikt LIAA mājaslapā vai Katoļu ielā 3, 2.stāvā, Bauskā. Iesniedzamie dokumenti un plašāka informācija atrodama LIAA mājaslapā (www.liaa.gov.lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori).
LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.
LIAA Bauskas biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs Uldis ManiksKatoļu iela 3, Bauska, LV-3901Mob. tālrunis +371 29225419
 
2017.gada 12.janvārī
__________________________________________________________________________________________Lai vienmēr kāds sapnis nomodā, Kāda vēlme nepiepildīta,  Kāda atsaucīga sirds, Kāda draudzībā pastiepta roka!
Lai Ziemassvētku burvība piepilda ikvienu sirdi un Jaunais gads nes radošu dzirksti!

Bauskas rajona lauku partnerība vēl priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu, radošu ideju pilnu Jauno gadu!
Uz sadarbību 2017.gadā!__________________________________________________________________________________________

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” biedri nominēti konkursā „Labākais darbā ar jaunatni 2016”

Nominācijā „Darbīgākā jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū” izvirzīta biedrība “Jaunatne smaidam”; nominācijā „Pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks“ nominēts Renārs Manuilovs, biedrības „Jaunatne smaidam” pārstāvis. Savukārt nominācijā „Aktīvākā jaunatnes  organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni reģionālā mērogā” – izvirzīa un par laureātu kļuvusi biedrība “Apvienība JUMS”, tās pārstāve Solvita Jirgensone.Konkursa „Labākais darbā ar jaunatni 2016” mērķis – izteikt Izglītības un zinātnes ministrijas atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni, par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.  Konkurss „Darbs ar jaunatni” tiek rīkots reizi divos gados, un to organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Šogad konkursā 13 nominācijās tika iesniegti 58 pieteikumi 4 kategorijās. Konkursa noslēgums un laureātu apbalvošana notiks 9.decembrī, Jelgavā."Bauskas rajona lauku partnerība" no sirds sveic Renāru un Solvitu un novēl, lai neizsīkst enerģija un prieks darboties! Lepojamies ar Jums un suminām!

06.12.2016. 
__________________________________________________________________________________________

Noslēgusies biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” atklātā konkursa 1.kārtas projektu iesniegumu vērtēšana Noslēgusies biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā projektu konkursa 1.kārtas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana. Kopumā iesniegti 56 projektu iesniegumi, no kuriem 25 apstiprināti.Ar apstiprināto projektu sarakstu var iepazīties te.


05.12.2016.

__________________________________________________________________________________________


NOSLĒGUSIES biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”

 atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas  1.kārta

 

Noslēgusies biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas  1.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

  

Termiņš

Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2016.gada 6.maija līdz 2016.gada 6.jūnijam.

Sludinājuma kopsumma

1. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 987 540,00  EUR

1.1.Rīcība - 287 540,00 EUR

1.2.Rīcība - 200 000,00 EUR

2.1.Rīcība - 250 000, 00 EUR

2.2.Rīcība - 250 000, 00 EUR

 

Projektu  īstenošanas termiņš

1.      Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.      Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3.      Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv.   

Izsludinātās rīcības: šeit.

Kontaktinformācija:

Ieva Lauva , tel. 20095189, e-pasts lauva.ieva@inbox.lv vai

Jolanta Lauva, tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv.