Biedri

          Partnerības dibinātāji ir 14 pašvaldības, 10 uzņēmēji un 10 nevalstiskās organizācijas.
2007.gadā iestājās Vecsaules pagasta padome, savukārt 2008.gadā iestājās arī Brunavas pagasta padome un Bauskas pilsētas Dome, līdz ar to Partnerībā tika pārstāvēta visa bijušā Bauskas rajona teritorija.
         2009.gadā, līdz ar novadu reformas īstenošanu Latvijā, Partnerībā tiek pārstēvēti Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi (kopā 1874,5km² un 50 406 iedzīvotāji). Pārstāvētajā teritorijā neietilpst Vecumnieku novada Valles un Kurmenes pagasti. Šīs teritorijas pārstāv Aizkraukles rajona lauku partnerība, tāpat kā līdz novadu reformai. Uz 2013.gada janvāri partnerībā darbojas 4 novadu pašvaldības, 9 uzņēmēji, 33 nevalstiskās organizācijas.